Jaké jsou energie v listopadu, prosinci a jaký má být příští rok
Máte nové způsoby myšlení a spojení se se světem kolem vás.Teď už máte vědomí jak věci fungují. Nejvyšší možné použití lidské energie je vytvořit spojení.

Východiskem lidské existence je spojit se s různými částmi sebe samého (o kterých si představujete, že jsou oddělené) – spojit se s ostatními lidskými bytostmi, se Zemí a s přírodou.

Pozorujte malé děti,a vzpomeňte si, jaké je to důvěřovat lidem kolem sebe, je to možné na základě otevření mysli a srdce.

Jak nejlépe pracovat s energií měsíce listopadu?

Obraťte svou pozornost ke spojení. Spojte své tělo se svou myslí, spojte se s jinou osobou nebo se spojte s přírodou, zvířaty a nebo jinými druhy zkušeností. V každé situaci se zeptejte sebe samých, jak se spojit ještě více hlouběji. To je ta energie a dar měsíce.

Vyzkoušejte si doteky tento měsíc. Když třeba budete mluvit s přítelem, položte mu ruku na paži, když se budete s někým objímat, prociťte dotyk své dlaně na jeho zádech, položte ruku na papír a prociťte jeho strukturu, teplotu a další informace. Vyzkoušejte švédskou masáž.

Během listopadu se chopte příležitosti zamilovat se sami do sebe víc než to obvykle děláte. Představte si situaci, jako když se do někoho zamilujete a stejně se chovejte i k sobě samým.

Perioda mezi 7. a 9.11 se vyznačuje poněkud ostřejší energií. Je zde velmi silný vliv Saturnu (autoritativního učitele). Věci, které jste nebyli schopni vidět jasně se vyjasní právě v těchto dnech. A mohou být docela nepohodlné. V těchto dnech se právě tyto záležitosti zviditelní a vy budete muset pracovat tvrději, abyste se jim vyhnuli. Doporučujeme užít průzračnost, která nám umožní podívat se na ně reálným pohledem. Jestli je zde určitý interpersonální vztah, který není objasněný, můžete klást otázky, které vám pomohou, typu: Kdo má sílu v této situaci, Čí pravda je více uznávaná? Jak se cítím v této situaci? Život může být mnohem jasnější pro vás v průběhu těchto dní a po nich, když se budete snažit vidět věci jaké opravdu jsou, než takové, jaké byste je chtěli mít.

11.11. je zde hvězdná brána-hvězdná brána nás vždy otevírá vyšším dimenzím. Tato brána nás spojí s andělskou frekvencí. Je to tedy perfektní den k navázání spojení se svým spirituálním průvodcem. Tento den je naplněný velkým spirituálním potenciálem. V tento den můžete také zjistit, že jste více ospalejší a mimo sebe.( Je dobré se nás uzemňovat- pozn. ode mě)

17.11. má velmi hravou energii. Budete obklopeni možnostmi ke hře a hra vám dá obrovskou možnost pohnout se dopředu ve vašem životě s vašimi záměry a s vaším vyšším dobrem. Klíčem k dosažení věcí, které si přejete nejenom v tento den je hravost. (Když si hrajete, jste šťastní a přitahujete k sobě to, co chcete- pozn. ode mě) Duch vás v tento den může donutit přestat tvrdě pracovat a začít si hrát.

 Prosinec
Vibrace prosince se projeví už na konci listopadu.

Okolo 26.12. nás čeká obrovské množství energie-energetické tsunami. Pravděpodobně ale neprožijete fyzickou tsunami. Bude to energie lásky. Čím budete v listopadu a v prosinci pracovat na tom, aby jste nalezli a vyjádřili lásku k sobě a vyživovali ji, tím více bude tento prožitek exstatičtější.

Důležitým tématem roku 2008 je rodina
– její nalezení, prohloubení stávajících kontaktů, nalezení spirituální rodiny. Začněte se také dívat kompletním pohledem na svět. Představte si sebe jako 5leté dítě zírající v úžasu na svět kolem sebe. Je čas se znovu spojit s lidmi kolem sebe.

Dodatek ode mě:
Nový rok je symbolem začátku na všech úrovních, pro ty kteří pochopili je rokem vymanění se z staré reality, ze starého matrixu. Umožní nám začít si plnit své sny, spojit se se svým vyšším já-průvodcem, andělem , ale je také založený na zodpovědnosti za svůj život (přitahujeme si věci podle našeho myšlení a konání)..

Komentáře