Zástupci indiánských kmenů se snažili komunikovat s peruánskou vládou, ale byli zcela ignorováni. Prezident Allan Garcia následně zrušil právo Indiánů spravovat své kmenové oblasti v džungli. Očekává se ÚPLNÉ ZNIČENÍ VŠECH EKOSYSTÉMŮ V OBLASTI. 

Indiáni v těchto dnech vlastními těly zablokovali jedinou průchodnou silnici do džungle v místě zvaném Curva del Diablo (Ďáblova zatáčka) v oblasti horského amazonského pralesa. Peruánský prezident Allan Garcia dal rozkaz ke kulometné palbě do Indiánů, vyzbrojených většinou kopími, z bitevních vrtulníků. 

Allan Garcia naprosto ignoruje elementární lidská práva i samo právo na přežití celých kmenů, protože   v oblastech, kde budou otráveny řeky a zničen prales, NELZE PŘEŽÍT. Allan Garcia BYL PODPLACEN nadnárodní NAFTOVOU MAFIÍ, která má již na svědomí mnoho zlikvidovaných oblastí Amazonie v Ecuadoru i jinde a mnoho zcela zdecimovaných domorodých kmenů. To, co uskutečňuje současný peruánský prezident, je GENOCIDA a EKOLOGICKÝ TERORISMUS, jehož dopad se dotýká KAŽDÉHO obyvatele planety Země.

Situace v peruánské Amazonii je KRITICKY VÁŽNÁ a nyní, v těchto dnech a následných měsících,  se rozhodne o její další existenci, či neexistenci. Peruánská část Amazonie představuje jeden z posledních RÁJŮ na Zemi! Tento RÁJ může být za dané situace kvůli naší lhostejnosti zlikvidován do KONCE TOHOTO ROKU!

Indiánští šamani a celé kmeny již desítky let s nadlidskou silou a zcela hrdinsky odolávaly šílícímu tlaku ze strany "civilizace", která sebe sama odhaluje svým konáním jako pouhou PSEUDOCIVILIZACI. Morální a etická úroveň této "civilizace" se ukazuje být daleko nižší, než je úroveň "necivilizovaných" indiánských kmenů. Šamani začali vytvářet ochranná pole, ale proti amazonským Indiánům je nyní použita vojenská technika 21. století a postoj loutkové "vlády" v Limě, přímo řízené mocnými nadnárodními kartely je jednoznačný…

PCH je nyní vyčerpán působením na Pákistán (každou noc během jeho náročného pobytu v Japonsku, kdy během dne uskutečňoval léčebné meditace a Transformační semináře…) a žádá o energetickou pomoc. Všichni silní amazonští šamani jsou v pohotovosti – jde patrně  o rozhodující bitvu se Zlem. Amazonie patří celé Zemi a všem duším vtěleným na ni, nejen hrstce Indiánů, kteří ji v podstatě několik tisíc let spravovali jako její "strážci". Šamani vzkazují, že POKUD se náš zájem od Amazonie odvrátí a neuvědomíme si, že V SOUČASNÉ DOBĚ za ni musíme bojovat i my, pravděpodobně svůj boj vzdají a odpoutají se od těl zpět do Kosmu (šamani jsou vesměs Bytostná Jádra,  která přicházejí z vyšších světů na pomoc Zemi způsobem "skoku", ne přes inkarnační řetězec).

Už v minulých letech byl PCH svědkem toho, jak Indiáni různých amazonských etnik raději zvolili rituální hromadnou sebevraždu POTÉ, co na jejich zemi pronikla "civilizace" – agresivní nemyslící "misionáři", dřevařské mafie atd…  Nyní je ale situace NESROVNATELNĚ KRITIČTĚJŠÍ.

Allan Garcia je nyní jen nesvéprávnou loutkou v rukou Světové Mafie Zla, která systematicky ničí VŠE POZITIVNÍ. Obyvatelé Peru samozřejmě z vytěžené nafty nezískají ANI CENT, během vlády A. Garcíi bohatne jen hrstka VELMI BOHATÝCH – a ti ostatní neustále víc a víc chudnou. NĚKOLIK lidí je učiněno Mafií Zla "vždy v určité zemi" "vládnoucími loutkami". Tyto loutky dostávají množství peněz za to, že zradí obyvatele své země. Tuto strategii používá Světová Mafie bohužel se značným úspěchem všude na Zemi… 

Chcete-li přispět k záchraně peruánské Amazonie a indiánských etnik, připojujte se prosím ode dneška JAKÝKOLIV DEN k dálkovým meditacím, které budou začínat vždy ve 21h středoevropského času a budou trvat vždy půl hodiny.  

Průběh meditace nejvíce se blížící práci PCH:

Uvolnit se, několikrát na nádechu vyslovit mantru "ÓM" a na výdechu "KCHÁ", vyladit se na Světlo v podobě "Pulsující Záře" nebo "Slunečního kotouče zářícího v uhlově černém prostoru", vdechovat toto Světlo do solaru a do srdečního centra a vydechovat do těla a vědomí, následně přijde pocit lehkosti, odhmotněnosti… Pak si meditující živě představí, že jako otočením vypínače se rázem ocitá v průzračné, třpytící se bublině, obklopen Bytostmi Světla…

Bublina letí bezhlučně nad Jižní Ameriku, nebo se tam prostě náhle ocitá, poté nadechujeme zády a ze stran z Bytostí Světla jemnou, zlatou mlhu a vtahujeme ji na nádeších do hrudi, naakumulujeme ji    v hrudi a pak ji sérií prudkých, mocných výdechů vysíláme skrze srdeční centrum nebo své ruce na celé území Peru. Můžete střídavě vypouštět zlatou energetickou mlhu na amazonský prales a na Limu (sídlo vlády na pobřeží).

Doporučujeme prostudovat v této souvislosti pasáž TECHNIKY: LÉČENÍ ve složce ÚPLŇKOVÉ MEDITACE. ZDE je technika dálkového přenosu energie podrobně vysvětlena.

Prosím, uvědomte si, že TOTO DÁLKOVÉ PŮSOBENÍ je VELICE účinnou pomocí! Ujistěte se vnitřně o svém pozitivním vlivu na dané území.

Není nutné meditovat POUZE tímto způsobem! V zásadě STAČÍ, když v dané        době prostě ve stavu uvolnění pošlete v duchu láskyplnou energii do Peru a podpoříte  v myšlenkách záchranu pralesa a Indiánů. KAŽDÁ myšlenka je silná energie. Samozřejmě pokud je vizualizací, nebo dokonce dechem nasměrována, pak její síla mnohonásobně vzroste – je to velice podobné, jako koncentrovat optikou světlo do jediného paprsku… Spojené paprsky cileně vysílané energie vytvoří svazek, superpaprsek, který má ve světě jemných energií podobu "mohutného laseru".

Vyslaná energie zvýší vibrace daného území a zaktivizuje víc srdeční centrum KAŽDÉHO člověka. Lidé, kteří se stali přímými nástroji Světového Zla (Allan Garcia  a Yehuda Simon – vlivný židovský miliardář, který zcela ovládl peruánský parlament  a přinutil ho zcela ignorovat prosby Indiánů) budou jakoby "paralyzováni" ve vykonávání pokynů Zla. Samozřejmě, že Zlo vždy své lidské hračky, pokud už mu nemohou sloužit, odhodí a nahradí jinými, ale to neznamená, že je na území, kde bylo nadstandartně aktivováno srdeční centrum najde!

Příkladem může být fiasko Talibanu v Pákistánu. Jen pár dnů PŘED začátkem mohutného světelného působeni Hillary Clintonová označila Pákistán za "SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ" a fanatici Talibanu stáli před hlavním městem… Navíc měli silné sympatie mnoha generálů  i obyvatelstva,  byli to "hrdinové". Kdyby NEDOŠLO k PŮSOBENÍ, možná by už nyní neexistovalo obyvatelstvo sousední Indie (Pákistán vlastní přes 100 -! – nukleárních hlavic instalovaných na raketách připravených k odpálení…)

Nad Pákistánem PCH viděl už měsíce dopředu viset hustou černou clonu plnou quasihmotných objektů, signalizujících přítomnost Dravců. Řada jógínů, súfijských mistrů, šamanů Asie, And, Amazonie, Austrálie i Afriky byla v plné pohotovosti. Dle prognóz předních ruských senzibilů byla až 40ti procentní pravděpodobnost vypuknutí většího konfliktu s následným použitím jaderných zbraní.

Radioaktivní mračna měla zasáhnout Sibiř a další oblasti. Po několika dnech působení zlatým Světlem začaly v černé cloně vznikat trhliny, které neměly sílu se zacelovat. Následně došlo k probuzení síly svědomí u statisíců klíčových hráčů na daném území.                                     

Lidé s významně aktivizovaným 4. centrem VLASTNÍMI TĚLY zabraňovali Talibancům v odpalování škol a hotelů (do té doby Taliban bez povšimnutí odpálil přes 500 -! škol), tedy do té doby lhostejní lidé volili raději smrt, než aby dovolili nástrojům Zla vykonat na daném území jejich "práci"…  Je to jen důležitý PŘÍKLAD mentálně – energetického záměrného působení na určitou oblast. Naše mysl má NEPŘEDSTAVITELNOU sílu a pokud spojíme své léčivé síly dohromady, nedáme Zlu na Zemi už prakticky žádnou šanci rozpoutat další válečný konflikt, nebo teror, aby se Dravci mohli nažrat…

PCH slíbil, že v dohledné době zveřejní materiály o řízeném působení na "dějiny"   v klíčových momentech především v letech 1989 a 1990, kdy záměrně působil spolu s dalšími senzibily na pole válek, revolucí a jiných kolektivních událostí v Rusku, Rumunsku, Náhorním Karabachu, Baku a jinde. Do těchto akcí byli zapojeni i čeští mystici Míla a Eduard Tomášovi.

PCH tvrdí, že kdyby NEDOŠLO k tomuto působení, např. československá "sametová" revoluce by VŮBEC nebyla sametová, v Rumunsku by občanská válka zuřila déle o celé měsíce, celého Zakavkazska a pravděpodobně i Turecka by se dávno zmocnili radikální muslimové (takto se dostali jen do Čečenska),  v Moskvě by se u moci udrželi daleko déle pučisté, Rusko by bylo řízeno polovojenskou juntou – prostě vývoj velké části světa by byl značně změněn… PCH dlouho tyto informace úmyslně nezveřejňoval vzhledem k možnému ohrožení silných senzibilů, kteří se na těchto akcích "korekce" podíleli, dnes ale, jak říká, "je již čas něco sdělit". Pokud jsou pole válek, vytvářená Dravci a jejich lidskými loutkami likvidována jen hrstkou jedinců, tito jedinci jsou ve velikém ohrožení (a PCH byl svědkem i jejich fyzického odstraňování), ale pokud začnou působit STATISÍCE či MILIÓNY lidských "vysílačů", síly Zla NEMOHOU v podstatě NIJAK zakročit.

PCH považuje "Akci Peru" za PRVNÍ opravdu VEŘEJNOU akci "Spojených Léčivých sil". 

Komentáře