pohlavní orgány ženaČasto se setkávám s tím, že ženy nevědí, jak jsou jejich ženské pohlavní orgány uspořádány a mají v tom jistý zmatek. Chtěla bych Vás proto seznámit s anatomií těchto orgánů, aby žena snáze mohla rozpoznat eventuální zdravotní potíže, které má.
  

Anatomie je věda studující stavbu těla, stavbu orgánů a jejich uložení v těle.

Ženské pohlavní orgány se podle toho, kde jsou uložené, dělí na zevní a vnitřní.

Jako zevní pohlavní orgány se označují pohlavní orgány nasedající zvenku na oblouk stydkých kostí. Vnitřní jsou pak uložené uvnitř pánve. V pánvi je směrem zpředu, za stydkou sponou, uložený močový měchýř. Za je ním děloha, která je částečně pohyblivá a ze dna pánevního ční do dutiny brišní. Spojení se zevním genitálem tvoří pochva. Po stranách dělohy jsou uloženy vejcovody a vaječníky. Za dělohou je na zadní stěně pánve uložený konečník (rektum). Mezi dělohou a konečníkem je nejníže uložený prostor v dutině břišní zvaný Douglasův.

Orgány v ženské pánvi

pohlavní orgány

Zevní pohlavní orgány

pochva

ohanbí

 

Vnitřní pohlavní orgány

vnitřní orgány

Pochva

Děložní čípek

Děloha

Vejcovody

Vaječníky

Zdroj foto: www.gyn.cz