Cestování mezi životem a smrtí, popření gravitace. S popisem astrálního cestování se setkáváme poměrně často, zpravidla k němu prý dochází ve stavu klinické smrti, kdy člověk pozoruje zvnějšku své tělo.

 
Astrálně cestovat však můžeme i záměrně, nejčastěji ve spánku letět kolem domu nebo dokonce vesmírem. Astrální tělo se může od fyzického těla výrazně lišit, a to nejen tvarem, ale i formou a v čase. Tento druh cestování mezi životem a smrtí je zobrazen i na raných egyptských kresbách.

Statistickému vyhodnocení zážitků lidí, kteří prodělali klinickou smrt, byla věnována velká pozornost. Je zajímavé, že výpovědi těchto lidí se pozoruhodně shodují při popisu zážitků včetně pozorování svého vlastního těla z pozice nějaké jiné formy existence. Přesto tato shoda cestování mimo tělo nedokazuje. V situaci klinické smrti začíná mozek i nervová soustava pracovat jinak, kromě jiného i kvůli deficitu kyslíku. V této chvíli může dojít k vybavování zážitků uložených v hlubokém podvědomí, a není vyloučeno ovlivnění představami o posmrtném životě, která lidstvu vštěpovala různá náboženství, ale i pohádky a pověsti a řada dalších informací, jež ve své paměti ukrývá daný jedinec, a v neposlední řadě také souhrn, který se v jeho paměti nashromáždil jako dědictví generací jeho předků. Na rozdíl od mnohých jevů, zážitky v klinické smrti vyhodnocují odborníci, aniž je předem odsuzují. Jednoznačný závěr však nebyl vyřčen.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat levitaci (vznášení). Levitovat můžeme své vlastní tělo nebo různé předměty. Z fyzikálního hlediska není levitace nic jiného, než popření zemské přitažlivosti – gravitace. Zrušením gravitace se zabývá řada vědeckých institucí, protože je to problém, který by mohl velmi významně ovlivnit dopravu, zejména leteckou, meziplanetární lety a má také vojenský význam.

Občas se objevují zprávy o dílčích výsledcích některých experimentů, nakonec se však vždy ukáže, že se gravitace kompenzuje jiným jevem, nejčastěji silným magnetickým polem působícím ve směru od středu Země. Neúspěšnost pokusů o zrušení nebo oslabení gravitace je dána tím, že současná věda podstatu gravitace nezná. Hypotézy vysvětlující gravitaci na základě teorie relativity jsou tak složité, že je to již mimo rámce neodborné literatury.

   Někteří cestovatelé uvádějí, že mnozí tibetští mniši ovládají techniku, která jim umožňuje při náležitém soustředění vznést se několik centimetrů nad zem. Rovněž známí bojovníci nindžové prý dokáží létat vzduchem. Domníváme se, že v prvním případě jde o sugesci a v druhém o tělesné schopnosti získané po staletí vypracovávaným systémem tréninku, který umožňuje vykonávat dlouhé a vysoké skoky.

Iva Hédlová podle Olgy Krumlovské a Jiřího Alexe
 

Komentáře