Můžeme proto provádět tato cvičení:
1. Speciální sugesce, která by nám měla dát naději na okamžitý obraz žádoucím směrem a příslib rychlého pokroku, končícího úplným a trvalým vyléčením.
2. Obecná sugesce, např. každý večer a ráno si říkejte nejméně 20krát: „Den po dni je mi ve všech ohledech stále lépe.“

Říkejte si: „Je to snadné a já to dokážu.“

Je vyloučeno myslet na dvě věci najednou. Když něco říkáme, je to naší jedinou myšlenkou. Abyste zmírnily svoji bolest, říkejte rychle a nepřetržitě (abyste všechny ostatní myšlenky z hlavy vypudili) „Bolest ustupuje, ustupuje, ustupuje,…….je pryč.“ A abyste tuto autosugesci posílili, lehce masírujte bolestivou oblast. Říkejte to s vírou a nechte své podvědomí pracovat za Vás. Aby se sugesce stala pro podvědomí přijatelná, musí se provádět bez úsilí. Podvědomí má úžasnou paměť, přijímá co se mu říká a odpovídá za funkci všech tělesných orgánů prostřednictvím mozku.  

  • Provádění autosugesce se nesmí zúčastnit vůle. Vůle vždycky ustupuje před imaginací – to je absolutní pravidlo, které nepřipouští žádné výjimky.
  • Každá myšlenka, která zcela zaměstná naši mysl, se stává pravdou a má tendenci se změnit v akci.
  • Autosugesce je vliv imaginace na morální a fyzické bytí lidstva

Imaginaci je třeba cvičit a pak si vypěstovat sebedůvěru, založenou na skutečném důkazu síly imaginace. I když zpočátku nemáte důvěru ve své síly, sebedůvěra se dostaví, opírá-i se o znalost toho, co tyto síly mohou dělat, jak o tom svědčí výsledky už po krátké době praktikování této metody.

Jelikož „nevědomí“ řídí všechny naše funkce, můžeme proto prostřednictvím podvědomí nařídit špatně fungujícímu orgánu, aby fungoval řádně. Máme v sobě nezměrnou sílu. Jestliže ji vedeme vědomě a moudře, naučí nás zvládnout sebe sama a umožní nám pomáhat i jiným dostat se z fyzických a duševních potíží.

Podvědomí dohlíží na tělesné funkce. Použitím autosugesce, která přiměje orgány, aby fungovaly normálně, můžeme zastavit krvácení, vyléčit zácpu, migrénu, vředy, atd.

Když provádíte vědomou autosugesci, dělejte to bez použití jakéhokoliv úsilí, tj. bez použití vůle. Musíte si být jisti (tj. musíte věřit), že dostanete co chcete – a vy to dostanete. Abychom se stali pánem sebe sama, stačí si myslet, že se jim už stáváme. Můžeme být tím, co ze sebe uděláme my sami, ne tím, co z nás dělají
okolnosti.

Nejhorší autosugescí je strach. Strach je obklopen aurou emocí, které značně zesilují jeho účinek. Člověk musí být vždy optimistou, a to navzdory všemu, i když se zdá, že ho k tomu události neopravňují. „Každá myšlenka, která plně zaujímá naši mysl, se transformuje ve skutečný fyzický nebo duševní stav.“ Všechno úsilí, které vyvíjíme, abychom takovou myšlenku překonali použitím vůle, myšlenku jenom posiluje.

Organická nemoc se může stonásobně zhoršit, když mysli dovolíme, aby se jí neustále zabývala. I při nejvážnějších chorobách je ta část nemoci, která byla způsobena nesprávným myšlením nekonečně větší než ta, která je čistě fyzická. Ať to, na co myslíme, je cokoliv, je-li to rozumné, myšlenka se pravděpodobně uskuteční.

Nechte na podvědomí, aby tuto skutečnost provedlo svým vlastním způsobem. Myslet se musí pouze na žádaný konečný výsledek a ten se musí do podvědomí vsugerovat. Moudrost těla ví nejlépe co dělat.

Při autosugesci nevyvíjejte nikdy žádné úsilí. Úsilí vyvinuté na potlačení myšlenky pomocí vůle (např. myšlenka na bolest atd.) tuto myšlenku jen umocní. Metoda autosugesce je snadno dostupná každému, ale vyžaduje opravdu velké soustředění. Za to dosažené výsledky jsou skvělé.

Z knihy Jde o život – autoři : Dr. Nadya Diates a Norman Jollyman, vydalo nakladatelství Erika s.r.o.
P. O..B. 27
148 00 Praha 414
Tel. 271 914 758
Fax: 271 913 890 , www. spira.cz

Zpracovala: Iva Hédlová

Sdílet
Předchozí článekPlíce
Další článekMilostná extáze