Situaci na Zemi a člověka s jeho pocity však pozná dokonale. Říkáme ji Smrt a většina z nás se ji bojí. Ona však dává přednost jménu Anděl proměny nebo Anděl transformace, protože její pracovní náplní je energetická přeměna tvorstva.

Lékaři, zdravotní sestry, kněží a zaměstnanci hospiců vědí, že lidé před svou smrtí vídávají postavu zahalenou v černém. Postavu, jíž se lidově říká Zubatá, Kmotra Smrt nebo Kostlivec.

Také jistému Franzi G. z Berchtesgadenu se v noci před výstupem na horu zjevil u postele černý muž a oznámil mu, že čas dozrál. Na druhý den se i s kamarádem zřítili ze skály. Franz G. se těžce zranil a jeho přítel přišel o život.

Co se vám v hlavě vybaví, když něco takového slyšíte? Je to halucinace, autosugesce, nebo nás naše podvědomí zaplavuje jakýmisi zvláštními obrazy?

Ano, většina lidí by se snažila najít nějaké rozumné vysvětlení. Jan van Helsing by měl asi podobný názor, kdyby se dva týdny před svou těžkou autonehodou nebyl se Smrtí osobně setkal. Fascinovaný jejím zjevem a především prodchnut nesmírnou zvědavostí se během následujících dvou let pokoušel navázat s touto bytostí kontakt. V prosinci 2004 se mu to podařilo…

Kdo jsi?

Doprovázím tě a jsem s tebou od počatku až do konce tohoto života. Nejsem však zodpovědný jen za odchod, ale i za příchod. Pomáhám duši vymanit se, uvolnit se z těla, stejně jako ji pomáhám do těla vstoupit. Nejsem Mužem s kosou, jsem Transformátorem světla, Transformátorem světelnosti. Proměňuji energii. Nepřináším tedy smrt, nepřináším zkázu. Transformuji energii. Jinými slovy – měním agregátový stav toho, k němuž přicházím. Vytahuji z těla životní energii, vybírám z hmoty duši. Odčerpávám energii dechu, životní energii a transformuji ji, proměňuji, aby mohla existovat dále, na vyšší úrovni, ve vyšší frekvenci. Je to proměna. Jsem Měnič. Měním noc v den, tmu ve světlo. Jde o přerod. Smrt je přechod, změna frekvence. Také pro vstup do života je potřebná změna frekvence. Za to zodpovídám já.

Jsi jedna bytost, nebo jsou vás miliardy?

Jsem souhrnem všeho bytí…

Jak bych si tě mohl představit lépe? Jsi bytost, která se skládá z mnoha jednotlivých aspektů zjevujících se kdekoliv na světe současně mnoha lidem, nebo jsi jakési seskupení duší objevující se umírajícímu v jedné osobě?

Z mého pohledu v tom rozdíl není. Ale z pozemského pohledu ano a proto odpovídám: Ve fragmentech jsem zodpovědný za mnoho úkonů. Jsem jedna hlavní bytost rozdělená na tolik částí, kolik bytostí se v tělesných schránkách pohybuje na Zemi. Každá duše nese ze mne jednu kapičku. Duše nejenom doprovázím, ale můžu je i nést. Jsem jedna a jsem také množství bytostí, které se mohou pohybovat nezávisle na sobě. Žádný z fragmentů mého bytí nemůže a nechce sledovat vlastní cíle, vlastní vůli. V tom smyslu jsme tedy jedna bytost. I když se tyto fragmenty permanentně nacházejí na různých místech a pohybují se vlastní dynamikou, nemohou existovat odděleně. Představ si to jako chobotnici, která má mnoho chapadel, ale pouze jednu centrálu, jednu hlavu.

V podstatě je to velice jednoduché, i když pro vás složité, protože vy chápete a pociťujete svoji vlastní existenci příliš izolovaně, cítíte se jako izolované bytosti. To, co říkám, je z pohledu existence, která pociťuje sama sebe odděleně, jen těžko pochopitelné. Vlastně, lidská představivost tady selhává. Proto ti radím, aby jsi, pokud můžeš, použil spíše orgány citu a ne fantazii. Něco z toho, co říkám, můžeš pocítit přímo, těžko si to však budeš moci představit. Fantazie člověku jen zřídkakdy dovolí opustit svět izolovaných objektů, který mu zprostředkovávají jeho vlastní smysly.

Jednotlivé aspekty mého bytí jsou sice na různých místech současně, a mají rozdílné podoby, nejsou to však samostatné subjekty. Když tedy přijdeš do styku s jedním z nich, setkáš se s bytostí, která se pohybuje takříkajíc samostatně. Může přijít a odejít, nemusí se nikoho ptát, jestli smí. A přece – nepřichází a neodchází proto, aby uspokojila vlastní vůli. Tyto jednotlivé aspekty plnící tuto službu a já tvoří jednotu. A protože jsem všude, můžu i kdekoliv odpovědět na volání rezonance. To mě ve vhodné době přivede ke konkrétnímu člověku. Vysvětlím ti to. Připodobni si to k anděli strážnému, který patří k člověku a stojí neustále při něm. Tak, jako je při tobě anděl strážný, je s tebou i tato kapka, jeden fragment ze mne. Rozdíl je v tom, že anděl strážný byl předtím člověkem, inkarnoval se, byl v těle z masa a kostí. Proto na tebe působí osobně a vede tě. Částice mého bytí nikdy nebyla člověkem a ani nebude, ale každého člověka doprovázím stejně jako anděl strážný. Možná by jsi mě mohl nazvat Andělem smrti, který je po celý život zde, koná však v pozadí. Nutno ale dodat, že označení Anděl smrti se mi nelíbí. Milejší je mi jméno Anděl přeměny, neboť smrt neexistuje, pouze změna energie.

Můžeš o sobě povědět víc?

Tím, že pomáhám oddělit tělo od duše a ducha, působí skrze mne síla světla. Spojuji ducha s duší, aby se mohly odpoutat od těla. Z tohoto zorného úhlu jsem pro vás nejenom dělící silou, který vám pomáhá vyklouznout z tělesného, ale i léčivým aspektem. Jsem léčivým aspektem v činech, neboť když si moji existenci uvědomujete, jsem pro vás i léčitelem. V přeneseném slova smyslu léčím duši, aby mohla splynout s duchem, odlehčila se a opustila tělo. To je jeden ze zřetelů, na který nesmíš zapomínat. Nejsem jen odnášející, ale i přinášející síla. Přicházím z božských drah, z prasíly, a přináším duši obrození. Dříve, než opustí svou tělesnou schránku, začne se v tělesné, pozemské části uzdravovat a léčit prostřednictvím vlastních skutků. Tuto službu vykonávám v celém Univerzu, protože jsem k tomu předurčený. Nepřicházím jen na planetu, kde momentálně žiješ. Vykonával jsem tuto práci už v době, kdy jsi ty, Jan, opustil svoji domovskou planetu, aby ses inkarnoval tady, tak jako mnoho jiných, které dnes nazýváte dělníky světla. Přišli jste, abyste pomohli této planetě při vzestupu, zvýšení frekvence, kterou nyní procházíte. A tak jsem vám už silou vlastního bytí připravil cestu, když jsem vám během mnoha inkarnací směrem dolů k zemskému povrchu pomáhal snášet hrubou strukturu a nízké frekvence tělesných vibrací. Nejsem tedy jen Smrtí ale i Léčitelem. Léčím duši, dokud je na Zemi, a tím pomáhám planetě při vzestupu. Pomáhám ji na vyšší existenční rovinu, na úroveň s vyššími vibracemi, tam, odkud jste kdysi přišli. Nejenže duši odnáším, také ji léčím – na to se nesmí zapomínat. Léčím ji tak, že ji spojím s duchem a oddělím od těla.

(úryvek z knihy Jana van Helsinga: Bojíte sa smrti?)

Komentáře