Čakra srdce ANTILOPA
"Představuji první neklidné záchvěvy srdce, které začíná prožívat známky něhy a touhy. Možná si připadáte plaší a nesmělí, když se učíte zacházet s návaly citu směřujícího k této čakře. Máme rychlé nohy a nejsme svázány vašimi představami o dogmatech a předsudcích.

Lidé se nyní mohou rychle a snadno pohybovat po světě, žádná končina není nedostupná. Brzy se dostaví poznání, že my všichni jsme jedno, že jsme spojeni mocí srdce a silou moudrosti plynoucí z království světla. Ztělesňuji také možnost volby. Je na vás, zda přijmete to, co vám říká vaše srdce a vyšší inteligence nebo zda se skryjete za zdi svého soukromí a odmítání."

Čakra srdce LABUŤ
"Často mě spatříte, jak klidně a vyrovnaně kloužu po klidné hladině jezera.  

Ve vašich starobylých legendách jsem vyjadřovala proměnu. Skutečně jsem znamením obnovy člověka, který se vrací do svého srdce. Pravá láska překoná všechna neštěstí. My labutě máme jednoho druha na celý život, proto v každém vztahu zosobňujeme věrnost. V duchovním významu opouštíme touhy svého nižšího já a přesouváme se směrem k nádheře našeho vyššího vědomí.

Říká se, že zpěv umírající labutě se podobá smutným tónům nebeské harfy. Naše labutí píseň je nářkem nad všemi trpícími tvory. Jednoho dne se naše lkaní změní v radostnou píseň, kdy se všichni obyvatelé této planety pozvednou ke svému srdci."

Čakra srdce HOLUBICE
"Jsem symbolem lásky, míru a harmonie-vlastností nezbytných pro otevření srdce. V minulých dobách jsem však bývala v hojném počtu obětována, abych usmířila různé modly, zejména v židovských chrámech. Všichni, kteří jdou po cestě světla, se ochotně vzdávají sého nižšího já, aby se pozvedli ke svému srdci. Jen tak se lidé mohou naučit milovat bez výtek, přijímat svého bližního jako součást sebe samých. Po potopě světa jsem byla první, kdo uviděl souš.

Když se Atlantida ponořila do vln, negativní aspekty přítomné v oněch posledních dnech se díky očistným vodám proměnily v nový počátek. Já, holubice, jsem sloužila jako symbol nového vynoření nevinnosti, prostoty a čistoty

Jsem posel božské lásky. V budoucnosti si lidstvo uvědomí, proč sloužím jako symbol všem národům, které hledají přátelství a pozitivní změnu."

Čakra srdce meditace
Upřete svůj vnitřní zrak dolů na Zemi a pohleďte na všechna ta pole, louky a pastviny, které se před vámi prostírají. Vidíte obrovská stáda antilop běžící po celé Zemi. Jejich kopyta vyťukávají píseň lásky, na kterou navazují hejna holubic letící vysoko na nebi. Stoupají až k oblakům, oblétávají celou Zemi a vnášejí do atmosféry lásku, která rozptýlí negativní myšlenky a znečistění. Nakonec si představte obraz bílých labutí, které tiše plují na hladině každého jezera a řeky a přinášejí s sebou klid a mír.

Z knihy Jak spolupracovat s anděly a přírodními duchy od Lorny Toddové

 

Komentáře