Andrew Elliot a Daniela Niesta, oba z University of Rochester vědecky zkoumali, co muže k ženám přitahuje. Zjistili, že to je červená barva. U mužů navozuje, že se cítí být zamilovanějšími. Sami si přitom neuvědomují, jak na ně barva působí.

V pokusu, který vedl k výše zmíněným zavěrům o účincích červené barvy na chování mužů, bylo vice než 100 pokusných osob. Většinou šlo o vysokoškolské studenty. Ukazovali jim obrázky žen a jejich úkolem bylo ohodnotit jak přitažlivá se jim žena na fotografii jeví. V samotném testu pak známkovali nahrané situace – jak moc by chtěli ženu na obrázku políbit, jak moc by si přáli ji dostat do postele…

Psycholožka Daniel Niesta drží jednu sadu obrázků použitých v testu. (Kredit: University of Rochester)

Jedním z fíglů, které si na muže výzkumníci vymsleli bylo, že obrázky žen jim předkládali zarámované do různě barevných  rámečků (červeného, bilého, šedého a zeleného). Dokonce jim předkládali opakovaně obrázek té same ženy. Byla však pokaždé zasazena do jiného barevného rámu. Z tohoto testu vyplynul následující poznatek – když bylo okolí obrázku červené, muži dávali téže ženě vice bodů. Připadala jim atraktivnější, než když byla zasazena do rámu z jiných barev.

Nechť je příčina v čem chce, pokud vyrážíte na nákup s ženou v červeném, neradno jí svěřovat kreditku.

V další části testu take mužům ukazovali fotografie žen. Šlo o identické fotografie až na jednu maličkost – digitálně jim upravili barvy šatů. Jednou ženy oblékli do červené (v různých odstínech), jindy zase do různě modrých šatů. Také v tomto případě muži preferovali ženy v červeném.

Třetí ze zkoušek spočívala v navození situace při které šli s danou osobou na schůzku. Dostali na to hotovost ve výši 100 USD. Cílem pokusu bylo zjistit, kolik dolarů na takovém rande utratí. Ani tentokrát červená nezklamala. S dámou v šarlatu muži byli ochotni pustit podstatně větší chlup.            

Zajímavé na tom všem je, že červená  barva nemění  výši hlasovacího skóre co do sympatií, odhadu inteligence či laskavosti. Vyšší známky se objevují jen u hodnocení atraktivity dané osoby.   

Závěr studie podle vědců je následovný:
Mužskou slabost pro červenou, kterou vnímáme jako sexuálně přitažlivou, máme evolučně hluboce zakořeněnu. Ostatně, červeně zarudlými tkáněmi dávají najevo dobu ovulace samice bonobů, šimpanzů,… Naše obliba červené možná souvisí s nízkými pudy, které vykazují i jiní primáti.  

Pramen: University of Rochester

 

Komentáře