PřipoutanostJednou z připoutaností, které se nesnadno opouštějí, může být vaše závislost na pohledu na věc, víře nebo na vašich úsudcích. Neustále procházíte testováním vaší schopnosti myslet novým, expanzivnějším způsobem. Upusťte od svých jednoznačných preferencí a názorů, neboť jsou to připoutanosti, které mohou spotřebovat mnoho vaší energie. 

Přednost dáváte věcem jak ve významných otázkách, tak v drobnostech. Někdy máte své preference i v největších detailech, jako třeba jak si připravovat jídlo nebo jakou cestou jezdíte každý den do práce. 

Je důležité objevit, které preference opravdu podporují vaše vyšší dobro a které jsou pouze nevědomými zvyky, jež vám brání objevovat nové, vyšší způsoby existence. 

Začněte procvičovat nepřipoutanost tím, že si vyberete jednu drobnost, k níž se cítíte připoutáni, a budete jeden den dělat, že k ní připoutaní nejste. Staňte se pozorovateli a sledujte se. K jakým zvykům a rutinám jste připoutaní? 

Nemusíte se těchto preferencí vzdávat, vzdejte se jen své závislosti na nich. Až dokážete být šťastní s nimi i bez nich, jste svobodní a můžete je ve svém životě mít, aniž by vás ovládaly.

Potřebujete se také naučit odpoutanosti od silných emocí a situací, které vás mohou „vykolejit“ z vašeho klidného středu, v němž máte ve věcech jasno. Chtějte, aby stav vašeho vědomí řídilo vaše vyšší já. Proto pozorujte dění kolem sebe klidně a bez posuzování. Je to jako byste si vytvářeli vnitřní svatyni, kde vás může ovlivnit jen vedení a řízení vašeho vyššího já. Zůstanete-li plně vědomými pozorovateli, budete schopni jednat v klidu.

Naučte se důvěřovat své intuici a konejte podle zpráv, které přijmete zevnitř. Někdy si něco naplánujete a váš vnitřní hlas vás povzbudí ke změně těchto plánů. Jak rychle se dokážete vzdát připoutanosti ke svým původním plánům a udělat si nové? 

Budete prožívat stále větší radost, pokud budete naslouchat a okamžitě následovat své vnitřní zprávy. 

Abyste mohli efektivně odvést svou práci ve světě, bude třeba naučit se odpoutávat od toho, co si o vás myslí druzí lidé. Je důležité nedělat si starosti s tím, nakolik jste oblíbení, zda si vás lidé cení, nebo jestli vás vůbec chápou. Jste v první linii nového vědomí a mnohé z vašich myšlenek jsou nové. Nové myšlenky ocení nejspíš jen rozvinutý člověk. 

Naučte se proto odpoutat od potřeby chvály a ocenění. Druzí lidé prostě nemusí mít vědomí na takové úrovni, aby viděli hodnotu vaší práce. Naučte se odpoutat od reakcí druhých a važte si své práce podle svého vnitřního pocitu z její hodnoty. 

Je důležité vzdát se osobních ambicí. Když se vyladíte na vyšší plán a budete jej následovat, všechno dobré k vám přijde. Nezakládejte svá rozhodnutí na tom, kolik si myslíte, že z dané věci získáte, ale na tom, nakolik vaše činnost přispěje ostatním. Ačkoliv vám pro vaši práci zůstanou nějaké osobní motivace, přesvědčte se, zda také zvažujete dobro pro ostatní. Nedělejte si hlavu s tím, kolik lidí vaše práce přitahuje. Zkrátka následuje své vedení a odvádějte nejlepší možnou práci. Je lepší oslovit jednoho člověka, který z vaší práce něco opravdově získá, než sto lidí, pro které nebude ničím. Budete více posíleni tím jedním, který od vás něco dokázal přijmout, než stovkou lidí, kteří z vaší práce nezískali nic.

 Odpoutejte se od potřeby mít věci udělané jedním určitým způsobem. Vesmír je dokonalý a neexistují v něm prohry. Někdy se vám může zdát, že ztrácíte čas, ale v širším kontextu se vám tento čas vrátí jinými cestami. Naučte se odpoutat se od svých starostí a věřte, že vše probíhá dokonale.

* * *

– z knihy Duchovní růst, Sanaya Roman
foto: sxc.hu

Komentáře