Samozřejmě se mohu zjevit i v jiných podobách, jak je komu libo, jak si kdo přeje a jak to komu dělá dobře. Ve výběru mého vnějšího oblečení jsem variabilní. Tento obraz je však nejběžnější. Pokud mě ten či onen zná z nějakého dávného setkání, pak třeba zvolím oblečení, které ho na mě upomene, tak, jak mě jeho duše zná z jiných rovin. Tento pozemský šat, ve kterém se zjevuji Barbaře i jiným, je šat mé hlavní pozemské služby.

Má měděnou barvu, jež je esencí magnetického mistra. Tak si může jádro skupiny Kryon uvědomovat každý, kdo se otevře duchovní cestě. Chceme tento kontakt na začátku našeho setkání vyzkoušet? Jsi tak se mnou spojen ještě lépe. Neboť každý takový channeling je spojením se mnou, jedním silným setkáním. Takříkajíc od srdce k srdci.

Zavři oči a několikrát se zhluboka nadechni. Potom se ještě více uvolni a dovol svým očím, aby se volně vznášely. Svou pozornost neupínej na třetí oko, ale dívej se svým vnitřním zrakem do dálky. Na této úrovni mě uvidíš. Najednou jsem tu. A je to jako iluze, jako přízrak, který se na tvé vnitřní hrací ploše objeví. Není to u očních víček, je to mnohem dál. Uvědomíš si mě. Každý člověk si mě uvědomuje svým vlastním způsobem. Někomu se hned objeví barevný obraz na jeho vnitřní obrazovce, někdo jiný mě vidí spíše schematicky a možná ne tak barevně.

Někdo další mě vnímá jako barevnou měděnou skvrnu, která se pomalu tvaruje. Vnitřní vidění (ti z vás, kteří již delší dobu čtou tyto channelingy, vědí, že kladu velký důraz na společnou komunikaci a na rozšiřování vnitřního vidění) se těžko popisuje, neboť je nejčastěji spojeno s pocity. Když si jednou pozorněji představíš svůj běžný život, zjistíš, že se často nacházíš v takzvaných myšlenkových obrazech. Stále si něco představuješ, jak to bude či jak to bylo. Někdy s radostí a někdy s bolestí. Někdy si také představuješ svou každodenní činnost. Díky tomu jsou vnitřní obrazy zastoupeny vždy. Často si to ani neuvědomuješ. Vnitřní obrazy se v tobě odehrávají po celý den. Nejzajímavější je denní snění a také obrazy, které vznikají v klidu tvého uvolnění. Pak máme šanci se k tobě dostat. A o to se stále a znovu snažíme. Nyní je tvůj kontakt ke mně veden.

Vidíš mě teď na své vnitřní obrazovce? Je to jako s viděním aury: nejvíc se to povede, když se ani tak moc nesnažíš. Často je naše setkání spojeno s komunikací. Předávám slova. Slova přicházejí telepaticky, formou myšlenek či pocitů. Tak s námi stále někdo komunikuje, jen si to neuvědomuje. Můžeš mě teď vidět? Udělej si teď při čtení přestávku a vyzkoušej to. Máš tu výhodu, že u čtení tohoto textu k tobě přichází vlny energie, které ti pomohou se se mnou spojit. Jsem ti blízko, jsem v tvém poli. Anebo jsi ty v mém poli? Není pochyb, že jsme jedno. A nebo ne? Odloučení zde neexistuje. Vždy jsme spolu a pokud to připustíš, můžeš si to i uvědomit.

Na Nové energii je krásné, že můžeš přepínat sem a tam. Jako u televize můžeš měnit roviny (kanály). Jednou nohou žiješ svůj pozemský život a právě přemýšlíš, jestli jsou brambory již uvařené. Druhou nohou jsi v kontaktu se mnou. Není to nádherné? Milovaná, multidimenzionální bytosti, jsi tak rozmanitá jak jen svému vědomí dovolíš cestovat tam a zpět. To je v této době to Nové. Jsi vším, co je, a jsi v mnoha rovinách současně, jen si toho nejsi zcela vědom. Ještě váháš a pochybuješ, zda jsou slova, která jsi právě ode mě slyšel, pravdivá. Nebo by to měl být jen klam a mělo by se vetřít tvé ego, neboť věta, kterou jsem ti právě předal, na tebe působí příliš dobře. Tak milá slova tobě? Ta krásná věta k tobě přichází, ale ty o sobě tak často pochybuješ, že jsi někdy udělal nějakou takzvanou chybu.

Nech to být! Tato slova ti chci toto léto vložit na srdce především. Možná máš příležitost a odvahu nechat v těchto slunných, volných minutách naprosto vše plavat. Jednoduše si užívat života? Žádná předsevzetí, žádné vyřizování odložených záležitostí, které jsi chtěl v létě konečně udělat. Úklid starých věcí, dlouho slíbené návštěvy přátel, nech to vše být, pokud to nechceš udělat ze srdce. Vytvoř si prostor, aby ses teď mohl odpoutat od všeho, co se dělá jen proto, že se to dělat má.

St. Germain by řekl: Žij svobodu! Je opravdu doba, žít život přímo ze srdce a dělat to, čemu se srdci zachce. Stále vidím mnoho probuzených lidí chycených ve starých vzorcích, kteří nevyužívají ty mnohé malé nástroje Nové energie. Dobře vidím, jak je těžké se ze starých kolejí vymanit a kráčet po nových stezkách svobodného myšlení. Ale kdy jindy, když ne teď a kdo jiný, když ne ty?

Zaposlouchej se do svého srdce a naslouchej tomu, co ti chce říci. Pojďme teď společně, když jsme tak hluboce energeticky spojeni, tvé srdce navštívit. Jde to celkem lehce a ani to nezabere moc času. Soustřeď se do svého srdce a zeptej se ho, jak se mu daří. Někteří z vás zahlédnou obraz, který vyvstane z Ničeho. Tvé srdce přijalo takovou podobu, jaká je pro tebe potřebná. Možná se ti srdce zjeví tak, jak si jej představuješ. Zaoblené, jak srdce rádi vidíme. Přesto má podobu bytosti, má oči a ústa a nohy a ruce. Je jako tvůj vnitřní vůdce v tvém vědomém těle.

Nezáleží na tom, zda a jak své srdce vidíš, znovu se ho zeptej: „Jak se ti daří, milé srdce?“ Dostaneš odpověď. Bude taková, jaká je tvá nálada. Když jsi moc zaměstnán, možná ti sdělí: „Odpočiň si, udělej si čas sám na sebe.“ Když churavíš, ve fázích silné přeměny, bude odpověď třeba znít: „Poslouchej sám sebe, dělej jen to, co ti nyní dělá dobře. Důvěřuj vyléčení!“ Když je tvé srdce naplněno radostí, řekne ti možná: „Jen tak dál, miluj sám sebe a život.“ A tak podobně.

Tvé srdce ví vždycky, v jakém rozpoložení se nacházíš, jaké máš starosti či co narušuje tvou rovnováhu. Chceme-li udělat další krok, poprosíme srdce, aby se spojilo s tvým Vyšším Já. A pak se stane něco nádherného: tvé Vyšší Já na sebe vezme podobu tvého srdce. Tvé Vyšší Já tím symbolizuje, že řídí a vede tvé bytí. Je vládcem tvého čtyř-tělového systému, který ti zde na Zemi umožňuje pohyb. Všechna tato těla jsou tomuto vedení podřízeny. A pokud něco na vyšší duchovní rovině není v Čistotě, Vyšší já to může znovu vyvážit.

Jak víš, jsi nyní na Zemi proto, abys sbíral zkušenosti. Sbírání těchto zkušeností však již nespočívá v užívání si duality. To všechno už znáš. Nynější zkušenosti nastávají teď proto, abys svůj čtyř-tělový systém vyvedl z hluboké materie do vyšších rovin. Vyšší Já tě vede a ví, jaké mají být tvé další kroky. O tomto spojení jsme již často hovořili. Nyní jde o to, tyto kroky také skutečně žít. Někteří z vás jste v minulých letech vstřebávali teoretické vědění. Věděl jsi sice, že v tomto vzestupu jde o rozšiřování tvého vědomí. Ale přesun do vyšších částí ti připadal těžký. (Ale praktické uskutečnění u vyšších podílů ti bylo obtížné.)

Pozoruji na Zemi všechny lidi, a ty probuzené pozoruji zvlášť. Nabízím jim mou pomoc v zesílené formě, neboť každý takový je pro Zemi tolik důležitý. Nyní je energie tak vysoká, že stačí již jen malé popostrčení, abys navázal tak důležité spojení s tvým Vyšším Já. Zavři znovu své oči a podívej se do očí svého Vyššího Já. Co v nich vidíš? Radost, není liž pravda? Radost a velkou úctu před tebou, milovaná bytosti. Velká očekávání lze v těch očích také spatřit. Ale ta by ti neměla nahánět strach. Tato očekávání jsou plná lásky a netlačí na tebe. Chtějí ti dodat odvahu k dalšímu kroku. Vyšší Já, které reprezentuje tvé Vyšší Srdce, je klíčem k rozšiřování se až k tvému hlubokému jádru, k božské bytosti, kterou skutečně jsi. Hluboké spojení s tímto jádrem znamená splynout s božským původním kobercem, s tvůrcem všeho Bytí. Z něho koneckonců proudí to, co nazývám Zlatou Vlnou. Zde je cítit to, co nazýváte jako léčení. Zde je božský modrotisk pro vše, co již bylo stvořeno.

Jaká je tvá další cesta? To je přeci jasné: s pomocí tvého Vyššího Já nalézt další Vyšší Já, aby se mohla dál vetkávat do božského původního koberce. Abys již nepociťoval oddělení, cítil se zcela akceptovaný a naprosto a úplně milovaný. Často zavírej oči a vydávej se do svého nitra, navštěvuj tvé Vyšší Já a také navštěvuj mě; rád s tebou podniknu další cesty do tvého vlastního, hlubokého Bytí.

Neboť tvé Bytí je také celým univerzem. Ty ji mikrokosmos v makrokosmu. Vlastně bys již vůbec nemusel cestovat fyzicky. V tobě je vše, co chce být objeveno. Naučíš se projektovat své tělo na cizí místa tak, jako bys tam skutečně cestoval. Díky trpělivosti, odvaze a času, který strávíš objevováním svého Vyššího Já, bráně, jež vede k tvému i jiným vesmírům, se staneš Mistrem svého Bytí. K dispozici máš veškeré božské tvůrčí aspekty. Tvé rozšířené, velké Bytí, to, co skutečně jsi, hledí láskyplnýma očima na tu část, kterou vyslalo do hluboké hmoty. Pozoruje tvůj vývoj a také ti v této na zážitky bohaté době dává nové podněty k neobyčejným činům.

Každý probuzený je pionýrem. Pionýři vše zkoumají s přáním objevit Nové. Toto Nové je nové Staré, neboť neexistuje nic, co by ještě nebylo. Ale může to být objeveno nově. Již to není zakódované. Je to zde, jen to musíš dobýt. Na všechny mystické věci, které označujete jako tajné vědění, se lze otevřeně podívat. Musíš si jen nasadit své vlastní brýle pravdy. Skrze tyto brýle se dívá tvé Vyšší Já, skrze tyto brýle nahlížíš do hluboce ukrytých mystérií. Měj odvahu, najít si toto léto čas na věci, které se ti nyní chtějí zjevit. Nejde teď o to dívat se na své minulé životy, vracet se do dětství či napravovat stará obvinění, jde jen o to, získat sám sebe zpátky! Udělej to jednoduše, neváhej.

Měj odvahu být sám sebou. Má pomoc tobě je jistá. Zavři ještě jednou své oči a dovol mi, abych ti dal mé požehnání. Podívej se na mě a všimni si, jak ti předávám dar. Je to to, co nyní potřebuješ. Jsi požehnán pro svou službu zde na Zemi, milovaná, lidská bytosti!

Jsem v hluboké lásce a sounáležitosti.

KRYON

Přijato Barbarou Bessen v červnu 2010.

Tento text je volně k dispozici. Změny v textu nejsou dovoleny.

http://www.kryon-deutschland.com

Přeložila Simona H. pro www.channeling.wbs.cz

Komentáře