čáry na ruceVěděli jste, že se na vaší dlani nachází čára srdce? Tato čára je důležitým indikátorem vašich citů a všeho, co se týká vašeho přístupu k ostatním lidem. Podle obrázku porovnejte červenou čáru s jejím průběhem na vaší dlani. To, jaký má tvar určuje, jestli vás budou mít lidé rádi.

Čára srdce začíná v přibližně v oblasti pod ukazováčkem a prochází přes ruku až k okraji, kde se nachází malíček.

čára srdce

A)

Pokud vaše čára srdce nezačíná pod ukazováčkem, ale až pod prostředníčkem, tak jste rozený lídr – ambiciózní a inteligentní osobnost.

Prokázali jste, že máte kvality jako dobrý úsudek a schopnost dělat rozhodnutí. K druhým jste méně citliví, dalo by se říci, že často až chladní.

B)

Pokud vaše čára srdce začíná mezi ukazováčkem a prostředníčkem, pak jste k jiným lidem ohleduplní a milí.

Kromě toho, jste zdrženliví – k druhým přistupujete s opatrností. Jste však člověk, kterému druzí důvěřují. Při rozhodování se držíte zdravého selského rozumu.

C)

Pokud vaše čára srdce začíná pod ukazováčkem, máte tytéž charakterové vlastnosti jako osoba, u které začíná pod prostředníčkem – bod A).

D)

Pokud vaše čára začíná v oblasti mezi ukazováčkem a palcem, pak jste plní trpělivosti, péče a dobrých úmyslů.

Vyznačujete se také měkkým srdcem, což zřejmě nejlépe popisuje vaši osobnost.

Komentáře