Mozek a wifiDěti a mládež surfují nejen u počítače v "sociálních" sítích a na internetové stránce Youtube, ale stále víc také přes smartphone nebo přes počítačový tablet, řečeno jinak: pomocí radiového vysílání. Přes wi-fi-routery v bytě lze nyní už i z domácího počítače stále častěji "jít na světovou síť" bez kabelu.

Vysílání pro mobilní radiová zařízení způsobuje dětem a mládeži nemoci těla a duše a navíc je dělá neplodnými. Nejnovější poznatky vědců volají na poplach.

Jak ničivé je ozařování mikrovlnami především pro tělesné a duševní zdraví mladých lidí, už nelze popírat.

Co se tudy na lidstvo valí, je v dohledném důsledku horší než ničivost obou světových válek dohromady. A to je ještě podhodnoceno. Naštěstí se stále víc vědců odvažuje promluvit. V září 2003 se v USA sešli vůdčí odborníci špičkových univerzit, aby promluvili o nebezpečích, která dětem přináší bezdrátová komunikace mobilními telefony a systémy wi-fi.

Změny chování prokázány

Mluvilo se tam nejen o škodách na těle, ale především také o tom, jak toto dnes všudypřítomné radiové ozařování ovlivňuje mozkové proudy a trvale mění vývoj mozku.

Profesor Hugh Taylor z Univerzity Yale shrnul jeden pokus na krysách těmito slovy: "Je to první důkaz získaný pokusem, že ozáření mobilními telefony už v těle matky skutečně mění chování v dospělosti." Podle Taylora vstřebané ozáření mikrovlnami a rozsah blokády nervových buněk spolu vzájemně souvisejí. Pokud se elektrický tok neuronů v mozku přeruší, vede to k trvalým změnám stavby mozkových struktur. Neboť přesně tyto elektrické proudy v mozku jsou pro vývoj mozku důležité a směrodatně spoluurčují naši bytost v jejím dospělém věku – "to, jak myslíme a jak se chováme", tvrdí tento badatel.

Také mláďata lidí už před svým narozením obdrží slušnou dávku mikrovlnného ozáření – a ne až v kočárku, když jejich matky žvastají přes mobil. Následkem toho se jim hippokampu tvoří méně buněk. Je to ta oblast mozku, kterou potřebujeme pro logické myšlení a pro schopnost usuzovat.

Spolu s dalšími výzkumníky profesor Taylor výslovně upozorňuje, že poškození vyvolaná mikrovlnným ozářením před porodem mají následky nejen tělesné, nýbrž především také citové.

Je tedy na čase, aby si rodiče, lékaři a také politici (!) vážně položili otázku, zda neustálé mobilní surfování, chatování a posílání textů přes internet z našich dětí už na základě záření, které se tím šíří, dělá citově zaostalé mrzáky s narušeným chováním.

Dospělé krysy, které byly při tomto pokusu jako plod ozařovány mobilními telefony, měly jasné příznaky poruchy chování ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), tedy hyperaktivity a poruchy pozornosti. Nemyslí za roh ten, kdo si přitom hned vzpomene na dnešní děti. Protože, podle jednoznačného varování vědců, kteří se zúčastnili tohoto sympózia, děti mají tenčí kosti lebky, menší mozek a měkčí hmotu mozku než dospělí, jsou tedy vůči mikrovlnnému záření mnohem citlivější.

Profesorka Harvardské univerzity Martha Herbert dokonce považuje za možnou spojitost s autismem: "Záření z routerů pro bezdrátové připojení (wireless-router) a z vysílacích věží pro mobilní telefony může rozbíjet schopnost učit se a vzpomínat si a navíc může rozkolísávat fungování obranyschopnosti těla a výměny látek. Mnohé děti se proto budou obtížněji učit."

Řečeno prostě: paprsky pro mobil oslabují látkovou výměnu našich buněk a likvidují naši imunologickou obranu. A k tomu navíc jsme hloupější a hloupější. Ale o tom nás prosím pěkně hromadné sdělovací prostředky zpravovat nemají. "Mocné průmyslové firmy chtějí k svému užitku svádět veřejnost k mylné víře, že takovéto ozařování vlnami o vysokém kmitočtu, jež přece ani nevidíme, ani nechutnáme, ani necítíme, je neškodné", varuje Martha Herbert, "ale není to pravda!"

Nová porucha chování se už vyskytuje tak často, že ji věda pojmenovala: digitální demence. Všude na světě stále víc dětí vykazuje zřetelné zhoršení pohybových a poznávacích schopností, protože tráví příliš mnoho času na internetu. To samo o sobě, jak se domnívají psychiatři a badatelé zkoumající mozek, vede k už zmíněnému disharmonickému vývoji mozku – přičemž ještě ani nezapočítali výše popsané následky, které při ozařování mikrovlnami při používání mobilního internetu navíc přistupují. Toto poškození mozku se tedy při bezdrátovém surfování v kyberprostoru víceúrovňově umocňuje.

Digitální demence

Rakovina a neplodnost způsobené wi-fi a radiovým zářením pro mobilní zařízení poškozuje nejen duševní vývoj dětí, nýbrž způsobuje jim i nemoci těla.

Jejich diagnózou je pak často rakovina. Je to tak proto, že buňky těl dětí se kvůli růstu jejich těla dělí mnohem rychleji než buňky těl dospělých. Genetická poškození, která mohou mikrovlny prokazatelně vyvolat v dědičné substanci DNA, se následně rychle zdvojnásobují a rakovina se v takovém těle snadno šíří. Není proto divu, že od roku 2011 je s používáním mobilních telefonů zcela oficiálně spojováno devět druhů rakoviny: nádor mozku, rakovina slinivky břišní, leukémie, nádor na sluchovém nervu, rakovina oka, rakovina štítné žlázy, meningeom (nádor na pleně mozkové), rakovina varlat a rakovina prsu.

Úřad International Agency for Research on Cancer (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny), který je poradcem Světové zdravotnické organizace, musel záření pro přenosná radiová zařízení na základě stávajících skutečností chtě nechtě označit za "potenciální karcinogen" třídy 2B – což znamená stejný stupeň ohrožení jako téměř celosvětově zakázaný pesticid DDT.

A to navzdory tomu, že lhůta mezi použitím mobilního rozhlasového zařízení a nádorem mozku činí dvacet až třicet roků – domněle, protože výsledky tohoto globálního pokusu na živých bytostech pomalu vycházejí najevo až teď. Jisté ale je, že riziko nádoru mozku je pro uživatele mobilních radiových zařízení mladší dvaceti roků věku pětkrát větší než pro lidi starší padesáti roků.

Trpí také plodnost. Především mužů. Vědečtí účastníci zmíněného sympózia konstatují: "Časový rozsah používání mobilního telefonu a pokles počtu spermií spolu přímo souvisejí. U mužů, kteří svůj mobilní telefon nosí v kapse u kalhot čtyři hodiny denně, se počet jejich spermií sníží na polovinu. Je také záporně ovlivněna hemživost jejich spermií.

Kromě toho je DNA v mitochondriích, když jsou spermie vystaveny mikrovlnnému radiovému ozáření, poškozována třikrát víc. A také se ukazuje souvislost s psychickými poruchami: tyto změny genů se ve spermiích totiž vyskytují tím častěji, čím starší takový otec je – přesně tak, jako později autismus a schizofrenie u jeho dětí.


Spolu s Frankem Cleggem, někdejším výkonným ředitelem podniku Microsoft Canada, pranýřuje lékařka Dr. Devra Davisová miliardový průmysl mobilního radiového vysílání a nezodpovědnou politiku, jež tato zjevná nebezpečí ignorují. Prezidentka sdružení Environmental Health Trust prohlašuje: "Dnes obvyklé standardy mobilního radiového vysílání pro 6,5 miliardy mobilních telefonů po celém světě byly stanoveny před sedmnácti roky a od té doby nikdy nebyly aktualizovány přes to, že se mohutně změnili jak jejich dnešní uživatelé, tak i způsob, jak svoje mobilní telefony používají.

Rozsah zátěže tímto ozařováním v posledních letech dramaticky rostl. Ale nikdo nikdy neprověřil, zda jsou mobilní telefony vůči dětem bezpečné. Naše děti a vnuci jsou zneužíváni jako laboratorní krysy při zcela nekontrolovaném pokusu."

Pro pojištění nejvyšší stupeň rizika

Aspoň pojišťovny tato znamení doby už pochopily. Pojišťovna SwissRe, jeden z největších pojišťovacích koncernů světa, v červnu 2013 oznámila, že radiové vysílání pro mobily bylo nyní zařazeno mezi rizika nejvyššího stupně.

V pozadí ale nejsou úvahy směřující k ochraně obyvatelstva: "Pokud lze přímo dovodit souvislost mezi elektromagnetickými poli a zdravotními obtížemi člověka, pak by to dokořán otevřelo dveře pro nové nároky na náhradu škody", píše tento zajišťovatel (zajišťovatel, Rückversicherer, je pojišťovatel pojišťovatelů, poznámka překladatele) ve svém Sešitu pro zákazníky Swiss-Re-SONAR. "To by v konečném důsledku způsobovalo velké ztráty v oblasti povinného ručení za výrobek."

Zatímco tedy obchodní podnik, který po celém světě pojišťuje pojišťovny proti jejich finančním ztrátám, považuje mobilní radiová zařízení za "možné vysoké riziko", uvažují politici, kteří řídí vzdělávání v této zemi, stále ještě o tom, zda každému dítěti chtějí zajistit volný a mobilní přístup na internet – jak se stalo, když špičkoví představitelé německých politických stran CDU/CSU a SPD sjednali Smlouvu o velké koalici, jež má nyní vládnout Německu.

Ta svými hesly, jako je "digitální učení", i nadále staví na bezdrátových sítích ve školách a dokonce v zařízeních pro celodenní péči o děti (jesle, mateřské školy, školní družiny…), přestože Rada Evropy už doporučuje vysílací rozhraní (wi-fi) a mobilní telefony ze školy vyobcovat.

Ke stejnému závěru dospělo také ministerstvo zdravotnictví Izraele. Náměstek izraelského ministra zdravotnictví a chasidský rabín Jakov Litzman ve svém dopisu ministrovi školství uvádí: "Skutečně se obávám, že přijde den, kdy všichni budeme lkát nad nenávratnou škodou, kterou vlastníma rukama děláme budoucí generaci." Tento článek byl v plném rozsahu převzat z tiskové podoby bulletinu ZeitenSchrift Tiskové vydání č. 78.


Děti a mládež vstřebávají tolik mikrovlnného ozáření proto, že jsou chorobně závislé na mobilních radiových zařízeních. To není jen vina "společenských" sítí jako je Facebook. "Sociální média" nejen vytvářejí drogovou závislost na sobě samých, nýbrž také v člověku podněcují jeho nízké pudy. Navíc otevírají zcela nové rozměry pro mobbing (pronásledování a utlačování), jež stále víc mladých lidí žene k sebevraždě. Příslušná čísla, o nichž se oficiálně nehodlá mluvit, jsou otřesná. Víc k tomuto tématu najdete zde: Soziale Netzwerke: Wie Facebook & Co. unseren Nachwuchs zerstören Psychoterapeut, který denně pracuje s dětmi poškozenými Facebookem a chorobně závislými na mobilních zařízeních, dává bezmocným lidem jednoduché a cenné rady: Frank Maßmann: Jugend in Not. 

(Obrázek přidal Orgonet: Drsná illustrace od Deese.)

Poznámka Orgonet:

Osobně se mě záležitost závislosti na surfování přes wifinu taky dosti dotýká, v naší rodině si totiž vydyndaly od minulého Ježíška tablety všechny děti, i předškolní. Zde oceňujeme blahodárnost školních a školkových zařízení, kam si ty krámy nesmějí nosit s sebou, jinak by v nich ležely pořád. I když je snaha domácí používání jim omezit, závislost už mají takovou, že ať dělají cokoliv, pořád myslí na to, kdy už si budou moct zahrát… 

Digitální demence se ale netýká jen dětí, ta se týká i třeba mě… už se těším, že mě to brzy potáhne více na zahrádku než k počítači (:-)))

Jak důmyslně to na nás hladina hmoty neboli Satan rafičí…

Zdroj: http://www.zeitenschrift.com/artikel/kinder-jugendliche-bleibende-hirnschaeden-dank-smartphones#.VB78dxb_wTw

23. září 2014

Autor: Benjamin Seiler
Překlad: Prvopodstata