mozekHypotalamus je nejvyšší centrum, kde se shromažďují veškeré údaje o vnitřním stavu organismu. Je to něco jako prostředník mezi nervovým systémem, vnitřními orgány, bunečnými tekutinami, přeměňuje energie.Nervové impulsy, které přicházejí z mozkové kůry, hypothalamus dekóduje do jazyka, kterému rozumí tělesné tekutiny organizmu.
 

Hypothalamus

"Silně se zapojuje do regulace kardiovaskulárního systému, zažívacího traktu, tělesné teploty, biochemie organizmu a usměrňuje biologické rytmy, hlad, chuť k jídlu, žízeň, ovlivňuje sexuální chování a tak dále.

Hypotalamus také samozřejmě koordinuje různé formy nervové činnosti, od stavů bdění přes spánek, po formování pozitivních a negativních emocí, chování organizmu během reakce adaptace… Tato informace vám pomůže lépe porozumět následujícím údajům, které jsou zároveň tím nejdůležitějším.

V hypothalamu se nacházejí dvě stará centra. Pokud se na lebku podíváte shora, pak tato centra ve spojení se šišinkou tvoří jakýsi vnitřní trojúhelník s vrcholem – epifýzou. V různých dobách se jim říkalo různě, ale jejich podstata zůstává stejná.

Jedny z jejich názvů, které byly zaznamenány už ve starých spisech byl ‚agathodemon‘a ‚kakodemon‘. Agathodemon stimuluje produkci pozitivních myšlenek a kakodemon – negativních myšlenek.“

Takže naše myšlenky se rodí v hypothalamu?“

„Nikoli v samotném kusu hmoty, jak si myslíte. Je to jen obrazné srovnání, jak se energie odráží na matérii. Myšlenky se nerodí ve hmotě mozku zvané hypothalamus, ale právě v těchto centrech, o nichž jsem mluvil. A tato centra jsou zvláštní čakry jemné matérie, jejichž podstata je uložena v našich myšlenkách. Pokud nám například odstraní tuto část mozku, pak budeme pozorovat porušení některých psychických funkcí myšlení, vnímání, paměti a tak dále, ale myslet nepřestaneme.“

Agathodemon a Kakodemon

Agathodemon je centrem pozitivních myšlenek, kakodemon centrem negativních myšlenek.

V překladu z řeckého slova démon (daimon) znamená božstvo, duch. Předpona kako pochází z řeckého slova kakos, což znamená špatný. Slovo agatho má naopak význam dobrý, přesněji blahý.

Centra agathodemon a kakodemon jsou jakýmisi polovodiči mezi jemnou matérii a nervovým systémem.

Impulzy, které dostávají od nervového systému, převádějí do jemné matérie a zároveň sami kódují informace do signálu, který posílají po nervových drahách jako ‚myšlenkový příkaz‘… Navíc při vzestupu jak pozitivních emocí, tak i negativních převládá aktivita parasympatické části nervové soustavy, jejímž jedním z hlavních nervů je bloudivý nerv (vagus).“

Epifýza (šišinka, corpus pineale)

„Slovo epifýza epiphysisv překladu z řečtiny znamená výrůstek.

Je to menší útvar trojúhelníkovitého oválného tvaru s hrbolatým povrchem, poněkud zploštělá v předním a zadním směru. Má šedo-růžovou barvu, která se může lišit v závislosti na stupni naplnění krevních cév. Její hmotnost je u každého jednice individuální. V průměru má 0,130 gramů. U osob, které duchovně degradují, má někdy pouhých 0,025 gramů. U duchovně vyspělých lidí až 0,430 gramů a více.

Hmotnost šišinky neustále roste až do dosažení věku deseti až čtrnácti let, tedy ještě před pubertou. Pak následuje významný vzestup životní energie – prány. A od té doby, pokud člověk uvízl v materiálnu jako v nějaké bažině, hmotnost šišinky zůstává prakticky beze změn.

Ale pokud budete pracovat na duchovní stránce – to je věc jiná… Když se podíváte do lékařské literatury na projevy mimořádných rozumových schopností u dospělých nebo u dětí se zvětšenou epifýzou, všechno pochopíte sami.

Epifýza je orgánem vyšší kontroly, který uplatňuje svůj výrazný vliv pouze tehdy, když člověk prochází skutečně globálními změnami. A pokud se nic neděje, šišinka jen ‚pozoruje‘, čas od času kontroluje celkový stav mozku, koriguje jeho práci: buď aktivuje nebo tlumí určité procesy.

Ale nejdůležitější je, že právě epifýza obsahuje matice informací, specifické hologramy,ve kterých jsou uloženy veškeré údaje o všem, co se týká daného jednotlivce, včetně jeho minulých životů. Tento tajemný paměťový ‚trezor‘ má ‚dvojité ohnivzdorné dno‘, protože je zároveň čakrou. Všechno, co vidíte za svého života, prožíváte, cítíte, veškerý váš vnitřní a vnější život je zafixován v epifýze.

To je zvláštní druh vnitřního Strážce, který o vás ví všechno, zná všechna vaše skrytá i zjevná přání. U prvních následovníků Krista byla mimochodem tato informace interpretována jako osobní stránka v knize života v rukou Božích, kde bylo zaznamenáno vše o člověku…

Tento Strážce nejenom fixuje myšlenky a skutky člověka, ale také posiluje to, co dominuje v myšlenkách. To znamená, že pokud jste obrátili svou pozornost k negativnímu vnímání situace, Strážce tyto pocity nejenom udržuje, ale ještě prohlubuje. Pokud se naladíte na dobro, Strážce zesílí tyto pozitivní pocity.

Šišinka byla dlouhou dobu vnímána právě jako žláza, a nikoli jiný útvar. Vezměte si například starověkou Indii. Dva tisíce let před naším letopočtem, došlo k rozkvětu učení o epifýze. Dokonce se už tehdy vědělo, že tato žláza je nejen orgánem jasnovidectví, nejenom uchovává paměť minulých reinkarnací, ale je také hlavní čakrou pro koncentraci vyšších energií

Tyto znalosti navíc již dříve ovládali první faraonové ve starověkém Egyptě, i když v poněkud jiném výkladu. Epifýzu znali ve starověké Číně a také Tibetu. Tam mimochodem v dávných dobách existoval rituál, při kterém spalovali zemřelé s vysokým duchovním postavením. Po spálení těla se snažili nejbližší učedníci najít v popelu tzv. ringse. Tato látka pevného skupenství se podobala jantarovému kamínku. Podle něj učedníci posuzovali stupeň duchovnosti svého Mistra. Věřili, že čím byl kamínek větší, tím vyšší duchovnosti dosáhl zemřelý člověk.

Ringse není tedy nic jiného, než mozkový písek šišinky.Tento písek zůstává pro moderní vědu záhadou. Ve starém Tibetu o něm už věděli jako o místě akumulace psychické energie…“

Úryvky z knihy Anastasie Novych Ptáci a kámen se série Sensei ze Šambaly.

Komentáře