08-Mořské pero
Základní téma: Přináší vnímavost k darům ostatních a schopnost projevit vděčnost. Harmonické souznění s lidmi a zvýšení vibrací emocionálního těla.

Mechanismus působení: Tato esence pomáhá emocionálnímu tělu překonat negativitu. Stimuluje pocity vděčnosti a schopnost jejího vyjádření.

Popis esence: Mořské pero pomáhá například v situaci, kdy jeden z partnerů udělá něco pro druhého, ale vzhledem k negativnímu emocionálnímu klimatu to druhý vezme jako samozřejmost a neocení to ani mu nevyjádří vděčnost Díky této esenci se v nás probudí citlivost k darům ostatních, pocítíme hlubokou vděčnost, kterou pak zatoužíme dárci vyjádřit. Svým tvarem připomíná tento mořský tvor starý psací brk v kalamáři, a přestože tato esence nijak nestimuluje spisovatelské nadání, dá se říci, že podporuje touhu vyjadřovat vděčnost slovem i písmem. Tato esence by obzvláště prospěla lidem na vedoucích pozicích, pro které je samozřejmostí, že jim ostatní slouží a plní jejich rozkazy. Zvlášť pokud to od lidí začnou automaticky očekávat, aniž by se jim snažili poděkovat.

Účinky: Mořské pero pomáhá emocionálnímu tělu překonat negativní stavy, které se týkají oblasti "má dáti–dal" v mezilidských vztazích. Zvyšuje vibraci emocionálního těla a podporuje naše harmonické souznění s ostaními. Zlepšuje komunikaci i schopnost vyjádřit vděčnost a ocenění. V ostatních lidech zase podpoří pozitivní city vůči nám.

09-Mořský tulipán
Základní téma: Čistí a uzdravuje poškozené vztahy mezi lidmi. Zvyšuje pozitivitu, lásku a pozornost k sobě i k ostatním.

Mechanismus působení: Tato esence pracuje pouze na úrovni emocionálního těla a pomáhá překonat jeho toxicitu.

Popis esence: Tvarem tato květina připomíná kyj, který se dříve používal k boji. Symbolicky se tím naznačuje její účinek na lidi, kteří rádi rozpoutávají konflikty s ostatními. – Mořský tulipán je smírčí esencí pro lidi, kteří se dostali do závažného konfliktu s druhými. Hodí se zvláště k uzdravování vztahů, v nichž spolu lidé neustále válčí. Dá se použít k očiště jakéhokoliv otráveného vztahu mezi lidmi, dokonce i při problémech, které pramení hluboko v minulosti. Pomůže hlavně lidem, kteří vůči sobě zahořkli a jejichž city se otrávily následkem prožitých křivd a zklamání, hromadících se ve velkých konfliktech, ve válkách a rodinných svárech. Někdy má člověk v podvědomí uložené velmi trpké city vůči ostatním. Ty pak vyplouvají na povrch v podobě rasové nenávisti nebo předsudků vůči lidem odlišné kultury nebo náboženství. Všechen antagonismus tato esence sama o sobě rozpustit nedokáže. K tomu musí člověk zapracovat i na úrovni mysli a vůle. Otrávené emoce však umí čistit velmi dobře a působí jako výborný katalyzátor, který připraví půdu pro hlubší léčení, odpuštění a usmíření s člověkem, se kterým jsme měli nevyřešený konflikt.

Účinky: Působení této esence je ve srovnání s ostatními velmi specifické, neboť se zaměřuje pouze na čištění toxických emocí. Účinkuje však velmi razantně. Dokáže zasáhnout i hluboce uložené pocity nenávisti a hořkosti, ke kterým se dostane jen málo esencí. Očistou těchto jedovatých mračen dosáhneme stavu otevřenosti a objektivity, z něhož pak můžeme řešit konflikty, které bychom předtím nedokázali zvládnout. Nejlépe je použít tuto esenci před začátkem usmiřovacích rozhovorů.

10-Trnitá langusta
Základní téma
: Osvobozuje od strachu ze souboje. Zostřuje smysly a zlepšuje obranné instinkty. Posiluje odvahu a umožňuje navázat přátelství s našimi odpůrci.

Mechanismus působení: Tato esence rozpouští bloky v mentálním těle a pomáhá éterickému tělu překonat disharmonii.

Popis esence: Trnitá langusta je ochrannou esencí pro lidi, kteří se chystají čelit nebezpečnému protivníkovi a kteří cítí, že se nedokáží vyrovnat se strachem a s pocitem ohrožení, které by normálně v takovéto situaci pociťovali. Zlepšuje schopnost vnímat nebezpečí a reagovat na něj s odvahou a pevností. V konečném důsledku vlastně zlepší i vztah s protivníkem. Vzhled langusty nahání strach. Její podoba je skutečně taková, aby svou kořist dokázala vylekat a zastrašit. Tomuto strachu se však musíme postavit zpříma a s pořádným brněním, které nám pomůže získat pocit ochrany a bezpečí. Pokud to dokážeme, pomůže nám tato esence zlepšit i telepatický tok energie mezi námi a naším nepřítelem, takže nakonec může dojít ke smíření a k navázání komunikace. Tato esence tedy pomáhá při jednání s lidmi, kteří nám nahánějí strach, děsí nás nebo nám vyhrožují. Může se přitom jednat o jemné mentální zastrašování nebo o skutečné fyzické nebezpečí. Často pak zjistíme, že pokud se našim strachům a obavám postavíme tváří v tvář, ukáže se, že náš protivník nebyl tak strašný, jak jsme si mysleli, a že jsme silnější, než bychom kdy předpokládali. V mnoha případech se nakonec z protivníka stane náš přítel. Všechny esence langust pracují podobně, ale jsou zde jemné rozdíly v působení. Na rozdíl od některých květových esencí, které člověku také pomáhají v nebezpečí, tato esence se nesoustřeďuje na aspekty fyzické ani psychologické, ale hlavně na vztahové.

Účinky: Rozpouští mentální bloky, které jsme si vytvořili na svého protivníka. Prostě nám nedovolí, abychom ze strachu vytlačili myšlenky na to, že mu budeme čelit. Pokud se naše myšlenky propojí, podpoří se telepatické spojení mezi námi a naším protivníkem a dokážeme lépe vnímat jeho city. Získáme odvahu i pocit, že dokážeme překonat jakékoliv nebezpečí. Napomůže tomu i zostření fyzických smyslů v éterickém těle — hlavně čichu (schopnost "čichat" strach nebo nebezpečí). Budeme mnohem pohotovější a bystřejší a dokážeme lépe reagovat na nejrůznější hrozby. Každý nepřítel nám také pomůže zvládat hluboce uložené strachy, které často pocházejí ze zážitků v minulých životech.  

Esence zakoupíte na www.aura-soma.cz.

Komentáře