11-Tropická chobotnice
Základní téma
: Zvyšuje vynalézavost a přizpůsobivost, snižuje závislost na ostatních, rozvíjí náš potenciál, zlepšuje vidění i komunikaci.
Mechanismus působení: Tato esence pracuje s kauzálním a éterickým tělem člověka. Pomáhá kauzálnímu tělu překonat negativitu a rozpouští bloky v éterickém těle.
Popis esence: Klíčová slova charakterizující účinek Tropické chobotnice jsou vynalézavost a přizpůsobivost. Posiluje naši vnitřní pevnost, schopnost jednat a konat, i naši flexibilitu. Pokud jsme neustále závislí na ostatních a chceme po nich věci, které bychom mohli a měli dělat samostatně, často tím sami sebe omezujeme. Energeticky to vypadá jako vysávání druhých, což velmi dobře symbolizují přísavná chapadla chobotnice i způsob, jak je používá. Chobotnice má velmi pružné tělo a je hodně vynalézavá. Její esence obě tyto vlastnosti posiluje. Pomůže nám zlepšit vztahy s ostatními, neboť nám druzí začnou více důvěřovat a spoléhat se na nás. Začnou tedy záviset oni na nás a naše důvěryhodnost poroste. Tropická chobotnice pomáhá kauzálnímu tělu, aby se stalo celistvým v pozitivním slova smyslu. Zlepšuje tak vůdcovské schopnosti a dává nám opravdovou vnitřní sílu vypořádat se s čímkoliv. Nejsilněji tedy bude působit na lidi se slabší vůlí, kteří se nechají ostatními lehce ovlivnit. Pozitivní harmonizací energie vůle se zvyšuje naše flexibilita a schopnost jednat. Začneme si uvědomovat, jak jsme možná v minulosti používali svou vůli negativně, jak jsme se příliš zaměřovali na ostatní. Rozpuštění bloků v éterickém těle nám umožní jasněji a inteligentněji vnímat a vyčistí i body éterického těla, kterými jsme "vysávali" energie druhých. Přestaneme trpět pocitem, že jsme neustále závislí na ostatních v tom, co dokážeme zvládnout sami.
Účinky: Působení této esence je univerzální, zlepšuje naše vidění i komunikaci. Pomáhá nám jednat v harmonii s naším vyšším Já. Probouzí v nás skutečnou iniciativu a vnímavost k potřebám ostatních. Napomáhá tak nezávislému bytí s rozvinutým sociálním cítěním.

12-Krab ostrorep
Základní téma
: Společenská esence, určená hlavně pro skupinové situace. Rozptyluje předsudky a nepřátelství, přináší emoce lásky, míru a spolupráce. Harmonizátor vnitřních konfliktů a skupinových nepřátelství.
Mechanismus působení: Tato esence pracuje pouze na emocionálním těle, kterému pomáhá překonávat negativitu a toxicitu. Všecny krabí esence pomáhají rozpouštět antagonismus a nepřátelství, ale tato pracuje hlavně s davovou emocionální energií, kterou vytváří určitá skupina lidí. Na energetické pole osobních vztahů tolik účinná není.
Popis esence: Tento největší krab, známý také pod jménem krab královský, měří v průměru až 50 centimetrů. Jeho esence přináší mír a lásku do míst, kde panuje nenávist. Pomáhá rozvíjet vztahy mezi skupinami lidí, které spolu válčí kvůli politické nebo sociální nesnášenlivosti. Klasickým případem pro její použití jsou politická shromáždění, kde se sejde velké množství lidí a vzniká nebezpečí sporů. Kdyby se nám podařilo tuto esenci v takovémto prostoru rozprášit nebo tam poslat její energii, snížili bychom antagonismus i napětí, které by se jinak mohly vystupňovat až k násilí. Tato esence pomůže při všech shromážděních lidí, kteří mají nějaké historické nebo kulturní důvody k vzájemné nevraživosti. Pomáhá při politických i vojenských jednáních a v řešení dlouhodobých sporů. V mnoha národnostních i sociálních konfliktech tak přinese možnost začít znovu a otevře dveře k vytvoření pozitivních vztahů. V takovýchto případech je dobré ji užívat v průběhu delšího časového období. Silný ochranný krunýř tohoto kraba symbolicky ukazuje na pocit ochrany a bezpečí, které jeho esence přináší.
Účinky: Očištěním od emocionálních jedů tato esence podpoří pozitivní emoce soucitu, lásky a solidarity s ostatními, takže i ve skupinách, kde panuje kulturní nenávist, otevírá cestu k usmíření. Patří mezi klíčové společenské esence.

13-Mořská kudlanka
Základní téma
: Podporuje humor, lehkost a flexibilitu myšlenek. Rozpouští utkvělé myšlenky a představy, neurózy a obsese. Přináší harmonii ve společnosti a pocit pohody. Vyrovnává unavenou mysl.
Mechanismus působení: Tato esence pracuje s mentálním a emocionálním tělem. Pomáhá mentálnímu tělu překonat negativitu a rozpouští bloky v emocionálním těle.
Popis esence: Mořská kudlanka může prospět nejrůznějším lidem v nejrůznějších situacích, neboť humor a objektivitu pokud jde o vlastní osobu potřebuje občas každý. Je vhodná pro lidi, kteří trpí utkvělými představami a úzkostmi ohledně budoucnosti a do každé nové situace projektují své nejhorší představy. Tato esence prospěje všem, kteří nějakým způsobem ztratili důvěru nebo kteří berou sami sebe příliš vážně pro své akademické vzdělání nebo díky přílišné mentální orientaci. Je velmi dobrá pro znovuobjevování našeho vnitřního dítěte a na obnovení smyslu pro humor. Lehce a s láskou vyrovnává naše energetické vztahy s ostatními a pomáhá nám snadněji pochopit jejich úhel pohledu i naše vlastní tendence a sklony. Usnadní nám tak vytvořit harmonii v našich vztazích. Rozpouští negativní mentální stavy jako obsese nebo nutkavé neurózy, přináší mentální harmonii a odstraňuje bloky v citové oblasti, které brání humoru a objektivitě. Skvělý pomocník ve společenské oblasti.
Účinky: Vyrovnává mysl i emoce a pomáhá nám překonávat obtížné mentální nebo emocionální stavy jako jsou obsese, neurózy nebo mentální či citové strnulosti, které nám berou lehkost, humor a pohodu. Může nám pomoci k objektivnímu pohledu na věc, a to zvláště ve chvílích, kdy začínáme být příliš upjatí nebo příliš vážní. Začneme pak sami sebe vidět s humorem a tak, jak nás vidí i ostatní.

Esence zakoupíte na www.aura-soma.cz.

Sdílet
Předchozí článekBROMELAIN a PAPAYA
Další článekMůj strach…