Její síla spočívá v soucitu a schopnosti naslouchat našim problémům, trápení a naší lidské bolesti. Tato převzácná bytost dosáhla svého probuzení na základě naslouchání mocného volání potřebných.

V Mýtu o duchovním vtělení se dočteme, že šlo o duchovní dívku z královského rodu, která opustila slavný rod a bohatství a vydala se do mnišského řádu věnovat hledání cesty za osvobození duše od bolestí a strastí, její otec však onemocněl smrtelnou chorobou a dílem osudu záchrana podle legendy spočívala v odvaru z lidských očí a rukou, které však budou na lék odevzdány dobrovolně a s láskou. Tato dívka tuto zkoušku podstoupila a její otec se vyléčil.

V Mýtu se vznešená Kuan Jin vznesla na nebesa s tísíci očima a tisíci rukami. Jeji ženské zpodobnění Božstva nám může velmi pomoci, neboť modlitba tu je přímou zkušeností, kterou zažijeme při meditaci. Zářivé světlo její ušlechtilosti a její síly vás naplní a bude vás ochraňovat, navíc má Kuan Jin velké množství pomocníků, takže určitě někoho z řádu k vám pošle kdo vám bude pomáhat. Misryně Kuan Jin přebývá v Chrámu Milosti.

Věřím, že velká a ctihodná Kuan Jin Vám pomůže pokud máte nějaké problémy, pomáhá též matkám, které jsou opuštěné se svými dětmi, dohlíží na nenarozené děti ještě v bříšku, aby se jim nic nestalo a pomáhá v rodinných záležitostech, může vám pomoci zrušit karmický dopad na rod a na vaše děti.

Žehnám všem, kteří chápou, že se tak žák může stát mistrem svého učitele a věřím, že nám všem potřebný bude nadále Kuan Jin pomáhat.

Žehnám celé zemi, stromům a všemu živému, žehnám slunci, které dostává svoji sílu, žehnám vodě a větru, ať tu s námi jsou a žehnám ohni, aby jeho síla byla ku prospěchu.

Žehnám Kuan Jin a děkuji ji za ochranu, kterou mi poskytuje a za sílu vědomí, kterou jsem jinde neobjevila, tichou modlitbou volám k nebesům, aby byla milostivá nad zemí Českou, a aby lidská srdce se otevřela potřebě míru.

Modlím se za všechny děti tohoto světa, které jsou týrány a v jejích očích jsou slzy bolesti, modlím se k Nejvyššímu kéž moje prosby k němu dolehnou a on udělá velké změny, které povedou k pomoci a humánnější společnosti lidské. Volám andělé, ať slétnou k nám a radují se z našich mírových poslání.

Praktikace:
Posaďte se pod strom a tam v klidu dýchejte, všechny své obavy s klidem odevzdejte do větví, uvědomte si, že karmický dluh nemusí ležet jenom na vás, nebo na vašich rodičích, někdy to je to záležitost hodně vzdáleného předka.

Představte si, že ve vašm těle je chrám, ve kterém se procházíte. Nemusíte to vidět, někdy stačí jen myšlenka. Poproste Mistryni Kuan Jin, ať váš chrám navštíví, pozvěte ji na šálek čaje, nebo na koncert, který tam pro ni uspořádáte, stačí opět v myšlenkách, představte si, že tam třeba hraje celý filharmonický orchestr jen pro Mistryni Kuan Jin. Pak ji věnujte svoji tichou poklonu uvnitř svého těla a uctěte ji jako velkého mistra.

Po té chvíli dýchejte a poděkujte stromu, který vám bude nápomocen k přenosu myšlenek až do Chrámu Milosti nad Pekingem. Pak se pokloňte místu kde jste meditovali a žehnejte Kuan Jin v duchu vždy, když si na ni vzpomenete. Věřte mi, že duchovní mistr miluje své žáky.

Komentáře