V mozku člověka vše prochází limbickým systémem (tzv. emocionální mozek). Hlavními emocionálními orgány mozku jsou nucleus amygdalae a hippocampus.

V těchto orgánech se mohou nacházet mikrobiální ložiska, cizorodé látky či metabolické toxiny, případně se v těchto orgánech nachází emocionální programy předávané z generace předků, vznikají v době nitroděložního života a v průběhu vlastní ontogeneze, především v prvních letech života. Emoce zásadně ovlivňují lidský život.

  • S psychickými problémy chodí do poraden až dvě třetiny klientů ve věku 20–25 let.

  • Emoční toxiny výrazně ovlivňují nejen náš psychický, ale současně s ním i fyzický stav.

  • Detoxikace psychiky je jedním ze zásadních detoxikačních postupů. Teprve po odstranění toxinů z naší mysli je tělo připraveno zbavovat se ostatních toxických zátěží.   

Komentáře