Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., je přednostka Dermatovenerologické kliniky UK 2.LF a FN Na Bulovce a předsedkyně České akademie dermatovenerologie (www.dermanet.cz)

Významná podpora projektu ze strany regionálních médií opravdu zapůsobila a v regionálních ordinácích výrazně vzrostl počet pacientů, (často i na trojnásobek loňských čísel) kteří využili možnosti bezplatného vyšetření mateřských znamének. Předběžný počet potvrzených vyšetření překročil číslo 5.800 a po sečtení všech výsledků se pravděpodobně přiblíží nebo dosáhne čísla 6.000 pacientů. Celkový počet osob vyšetřených během 9 ročníků se tak blíží ke 40.000. Během letošního roku bylo podchyceno 182 pacientů s podezřením na některou z nebezpečných variant nádorů pigmentových buněk, tj. nejen melanom, ale i různé formy bazocelulárních nebo spinocelulárních karcinomů.

Evropský den melanomu devátým rokem upozorňuje širokou veřejnost na rizika rakoviny kůže. Letos byla nejen rekordní účast, al i počet evropských zemí, které se do projektu zapojily. Celkem šlo o 24 zemí (více info na www.euromelanoma.org).

Maligní melanom stále zůstává jedním z nejčastějších zhoubných nádorů, jehož incidence se stále zvyšuje zejména u mladých lidí, nejvyšší nárůst je pozorován u žen ve věku 10-29 let. Nicméně je nejsnáze detekovatelným nádorem. V ČR na maligní melanom stále ročně zemře kolem 300 osob. Mezi nejrizikovější kategorii patří právě ženy ve věku 25 – 35 let. V letošním ročníku se do projektu zapojilo 149 lékařů z pracovišť po celé republice a chtěli bychom jím tímto poděkovat za obětavost, s jakou zvládali každoroční nápor pacientů ve svých ordinacích.

Koordinátorka projektu EDM v ČR prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. a Tradiční a hlavní partner Evropského dne melanomu děkují mediálním partnerům projektu, jakož i všem novinářům, kteří o projektu informovali.

Tiskový servis:
Agentura ParnaS
Eva Riegerová, tel. +420 602 200 029, e: riegerova@agenturaparnas.cz
Alena Vandasová, tel. +420 775 117 646, e: vandasova@agenturaparnas.cz