V psychice to bude také náhlá změna v nazírání některých situací. Jak fyzické, tak psychické se mění, zde není možnost návratu zpět. Mnohonásobně zesílí tlaky a během času projde branou mnoho nových služebníků božích, kteří obejmou své žáky a protějšky a otevřou v nich sílu dosud nevídanou.

Osobnosti budou rozloženy, vše se spojí v jedno a tak to také setrvá Po určitou dobu. Ti, kteří uvíznou v bráně času, vrátí se zoceleni a posilněni. Opakovaně se projeví vliv Měsíce a Slunce a pozmění zemskou gravitaci. Mnoho jedinců pozvedne svou mysl do světla a přinese si rady, které pomohou zformovat jejich budoucnost. Mnozí pak půjdou vpřed jako jeden a odčiní, co dosud bylo jen po částech spláceno.

Nebude nutné, aby projevy spolupráce dosáhly nejvyšší intenzity, neboť spolupráce pokračuje každým dnem a budoucnost se tvoří krok za krokem. Lidé jdou po cestě uvědomění, ale zapomínají, že nejsou ještě na takové úrovni, aby byli schopni porozumět všemu, co se děje. Mají informace, které potřebují. Během následujících dní se probudí den, který uvede mnohé na cestu spasení, neboť se znovu ukáže znamení, které bude zářit široko daleko.

Není nutné zdráhat se přijmout to, co je zde. Nyní je potřeba dostat světlo do srdcí všech lidí. Spojením těchto záblesků se uvolní lavina, která zde dosud narůstala a promění se na čistou lásku. Ámen.

Nic se neděje?

Mnoho věcí se dělo a děje. Jsou to změny rozsáhlého původu a ačkoliv se zdá, že se nic neděje anebo že je spoustu věcí stále stejných, spoustu změn nemůžete jako lidské bytosti  registrovat a také je spoustu důležitých věcí, které se ani vysvětlit nedají, neboť byste je nemohli pochopit. Dostáváte pouze informace, kterým můžete porozumět. Nic není stejného, vše se opravdu mění a děje. Děje se ve všech úrovních, nejen v té vaší. A změny se odráží nejen ve svém okolí, ale projevují se i v okolních dimenzích I na bytostech v nich žijících. Je zde množství energií, z nichž některé nejste schopni vnímat, natož využít jejich potenciál. To, co zde probíhá, má a bude mít spoustu možných vyústění do dalších, nastávajících událostí. Je velké množství budoucností a je na vás, jak se věci budou odvíjet.

Všechno tvoříte vy sami.

Energie pouze napomáhají těmto změnám. Jste k těmto změnám vedeni. Je důležité být aktivní a nečekat, co přijde. Některé události skutečně přijdou a nezávisí na lidských myslích. Jsou řízeny osudem a vyššími událostmi. Každopádně mnoho z toho, co vás potkává, je vámi z velké části tvořeno. Mnozí se domnívají, že události nelze řídit. A také mají částečně pravdu, neboť zde působí další množství faktorů, především karmická vazba. Události jsou prožívány s velkým nasazením. Energie pročišťují vše, čeho je nutné se zbavit. Nánosy uložené zde za dlouhé věky. A sami víte, že je to velice těžká práce, kterou byste sami bez pomoci řešili mnohem déle, nežli nyní. Opravdu není mnoho času, není možné věci odkládat.

V tomto roce bude očištěno mnoho z minulosti a pokud vás něco tíží, je nutné okamžité řešení. Veškeré transformační příznaky, které se dosud projevovaly, budou časem odeznívat. A mnohé další se objeví. Půjde však převážně o věci psychické a vnitřní, které budou stále více zaujímat místo ve vašich životech. Budete cítit, že jsou nejdůležitější věcí ve vašich životech. Okolní věci již pro vás nebudou tolik důležité, jako tomu bylo dosud a spoustu lidí se naučí žít převážně v souladu se svým vnitřním vedením. Nebude se zde nějakou dobu projevovat vliv energií, které jsou tlačeny k Zemi, neboť tyto jsou Zemí očišťovány.

Dále je důležité, nenechat se ovlivnit názory a míněním ostatních, stát si pevně za svým, neboť mohou být chvíle, kdy byste se mohli cítit zahlceni spoustou informací a nebudete si vědět rady, dokud se nezklidníte a nezačnete naslouchat vnitřnímu vedení. Informací zde je ohromná spousta, tolik, jako nikdy předtím a proto je velice důležité  rozlišovat a přijímat informace, které rezonují s tím, co cítíte a vnímáte.

Nyní je příležitost k rychlému růstu a měla by být využita. Vnímejte to, co se děje kolem vás, mnoho situací se zdá zvláštních, jakoby jste stále více pronikali jinam, mimo prostor a čas a zároveň jste tady a teď a i to, co v těch chvilkách uvidíte, vidíte jiným zrakem.

Meditujte a buďte v souladu se Zemí a s přírodou.

Komentáře