Gangréna či sněť (gangraena) je označení pro druhotně změněnou nekrózu. Jde tedy o odumřelou a následně dále změněnou tělesnou tkáň, obvykle působením bakteriální infekce, poranění nebo trombózy a také špatným prokrvením tkáně. Ke gangréně jsou náchylné zejména poraněné tkáně nebo končetiny diabetiků.

Jakákoliv infekční sněť je smrtelně nebezpečná – bakterie se šíří do okolních tkání a produkují toxiny. Nakonec dochází k celkové sepsi a smrti.

Základní chirurgickou léčbou u rozvinuté sněti je amputace postižené oblasti, je-li případ podchycen včas, je možné se pokusit odstranit příčinu nedostatečného prokrvení tkáně a nechat ji vyhojit.

 

Sněť – okamžitá lékařská pomoc

Rozlišujeme suchou, mokrou a plynatou sněť. Pokud člověk na svém těle zaznamená příznaky počínající sněti, musí bezpodmínečně okamžitě navštívit či přivolat lékaře.

Gangréna se také může vyskytovat i na jiných částech těla, jako například ve střevech, na dolních končetinách a v dutině ústní.

Komentáře