HoroskopA toto sebehodnocení je základní bolestí. Tato bolest je u každého spojená s jeho hodnotou. Pak každý individuálně máme pojmenovánu svou nehodnotu: někdo je nic, někdo je nula, někdo je neschopná či nedůležitá nula, někdo je nedokonalost, někdo je nezmar a spoustu dalších možností, jak jste nehodnotní. A pak se v tomto světě snažíme získat hodnotu skrze formu, chtění, lásku, uznání atd. 

Hlavním tématem v období 6. – 14. 10. je konfigurace Drak, tvořená Velkým ohnivým trigonem: Jupiter – Mars – Uran. Vrchol Draka je ve vzdušných Vahách tvořen konjunkcí Slunce a Venuše, Dračí hlavou a úplným zatměním měsíce 8. 10. (u nás nebude viditelné).

Úplněk nastává 8. 10. 2014 a nastává zatmění měsíce.

Jak dostat do srozumitelných slov to, co se děje za formou, za iluzí – emocí, za myslí, která tímto bude prostoupena a natolik rozkmitána, že ztratí svou formu?

Proto doporučuji: snažte se jít za svou mysl, nechte mé informace sebou jen protéci, opusťte potřebu porozumět, analyzovat, jen to nechte skrze sebe projít a nechte to působit. Pak procítíte to, co je za slovy a porozumíte.

Existujeme v pulsech nádech-výdech a mezi tím je krátká pauza. Intervaly nádechu, pauzy, výdechu a pauzy se zrychlují. Kolektivní vědomí je natolik rozkmitáno, že se slívá celý princip nádechu a výdechu. Je natolik natlakováno, že se ztrácí rozlišení mezi nádechem a výdechem a stává se jediným kmitem, který se zrychluje, kdy přestává být vidět pohyb. Energie či napětí, které jsou tím vytvářeny, to vše vede k jednomu k výtrysku, který způsobí uvolnění. Pohár (forma) se naplnil a přeteče – rozleje se. Voda je vědomí.

Přichází tak silná energie Kristova vědomí – Lásky, energie Božské matky- bezpodmínečné lásky, která vede od prazákladu k osvobození se od formy myšlenek, programů, emočních zápisů, potažmo karmy. Tak aby se mohlo rozlít do lidských bytostí a probudit je k rozvzpomenutí se na svou božskou jiskru v sobě a tím zaktivovat vědomí v lidské formě – v čistém těle. Aby božské prostoupilo lidské, které je drženo chtěním, malostí, egem, utrpěním a iluzí.

Myslíte si, že ten příliv energie přijde ze shora, že skrze 7. čakru vstoupí tato energie? Kdepak.

Tato energie vstupuje skrze 1.čakru a stoupá po páteři nahoru a osvobození přichází, když projde gejzír 7. čakrou a propojí se s bezpodmínečnou láskou – Božské matky.

Proto je potřeba mít pořešený lidský, každodenní život, protože když to tak není, tak vás to vždy vrátí zpátky k prvotní bolesti. A jste tam, kam jste spadli z výšin euforie pomyslného osvobození.

Nejdříve se musíte dotknout své největší bolesti, abyste mohli být osvobozeni. Co je to ve skutečnosti za bolest? Sebeodsouzení, nehodnota, postoj sám k sobě.

Když se duše vyčleňuje z celistvosti a začne si uvědomovat já, dochází k obvinění tohoto svého já, protože ztráta celistvosti je bolestivá. Aktivuje se karma, která funguje na principu – sebeobvinění, sebeodsouzení a nalezením trestu, kterým vše zase napravím.

A toto sebehodnocení je základní bolestí. Tato bolest je u každého spojená s jeho hodnotou. Pak každý individuálně máme pojmenovánu svou nehodnotu: někdo je nic, někdo je nula, někdo je neschopná či nedůležitá nula, někdo je nedokonalost, někdo je nezmar a spoustu dalších možností, jak jste nehodnotní. A pak se v tomto světě snažíme získat hodnotu skrze formu, chtění, lásku, uznání atd.

Když si pojmenujete svou základní bolest, můžete se od ní osvobodit a velkou rychlostí v této době dojít k osvobození.

A nečekejte nějaké euforie, protože skutečné osvobození, propojení se s Božskou matkou je Mír, Klid a Ticho. Pak jste se dostali až za….k prvotnímu Všemu a Nic, kde vládne neohraničenost, nekonečno a počátek.

Konjunkce Slunce, Venuše a Dračí hlavy symbolizuje, že přichází milost, bezpodmínečná láska, velká podpora ke kvantovému skoku ve vědomí, které přichází v určitých intervalech.

Můžete cítit, že se vše zrychluje, uvnitř vás se tlakuje, dotýkáte se své bolesti a můžete mít pocit, že již více neunesete. Přijměte svou bolest a milujte ji a děkujte jí.

Když se nám stane nějaká bolestivá situace, máme tendenci vytvářet si resumé, obranné postoje: „Tohle už nikdy nedopustím…., už nikdy…“, cítíme se jako oběti, ale tím si vytváříme další stejnou situaci, která přijde v budoucnu, v tomto životě nebo v příštím. Ten člověk, který přichází s tou situací, je ve skutečnosti Anděl, který vám dělá službu, a tak jste si to v nebi domluvili, abyste se naučili přijímat a nesoudit. Tato situace tě učí, abys v sobě objevil lásku k realitě, která je, k sobě, k druhým. Tak proč se vzpírat a prodlužovat to? Nalezni Lásku teď hned!

Pokud se vám v této chvíli děje nějaká bolestivá situace, pak i v jediném okamžiku se můžete osvobodit právě tím, že tuto bolestivou situaci přijmete s důvěrou, uctíte ji, poděkujete za ni a tím ji rozpustíte – když si prožijete Lásku. Tím jste rozpustili formu, která se v budoucnu už nebude opakovat, pokud je vaše láska bezpodmínečná. A když se objeví, tak už se na ni jen usmějete. Opusťte své chtění, to vás zotročuje a vede k utrpení.

V této době se držte tady a teď, v přítomném okamžiku. Tady a Teď, v této chvíli můžete prožít osvobození z karmy. Tak velikou moc máte uvnitř sebe, v jednom okamžiku prožít bezpodmínečnou lásku sám k sobě a tím k celému stvoření.

S láskou Petra Nel Smolová

Autor článku: Petra Nel Smolová

Komentáře