Archanděl MichaelOtevírám své energie, abych přijal/a a potvrdil/a svého anděla vzestupu. Žádám svou duši, aby vystoupila do popředí a prostoupila celé mé bytí a podpořila mé přijetí a propojení se s mým andělem vzestupu. Z mé srdeční čakry nyní proudí energie mé duše a já tuto energii žádám, aby kolem mě vytvořila posvátný prostor, ve kterém budu žít.

Žádám svou duši a umožňuji jí, aby očistila mou mysl ode všech pochybností, strachů a nevíry v mé schopnosti a aby povzbudila mou mysl k otevřenosti a vnímavosti vůči mému andělovi vzestupu.

Nyní volám svého anděla vzestupu, aby přede mnou stanul a poslal energii ze své podstaty do mého bytí. Otevírám své srdce láskyplné vnímavosti. Umožni, anděli, propojení našich energií a jejich výměnu.

(Ponechte si na prožití tohoto kolik času chcete.)

Prosím, poděl se se mnou energeticky o své jméno, o barvy světla, které vyzařuješ a o kvality, které neseš a které potřebuji přijmout. Předej mi nyní tyto informace energeticky, abych je mohl/a procítit či vnímat a pochopit je, až budu připraven/a.

Propojení našich energií v jednu je krásnou příležitostí k oslavě. Jsem si nyní vědom/a práce, kterou jsme již společně udělali na vnitřních rovinách a žádám, aby tato informace vstoupila do mého bytí v božském načasování. Bezpodmínečně tě miluji a žádám tě, abys mi pomáhal v procesu mého vzestupu na Zemi všemi způsoby, které jsou možné a jsou provázeny boží vůlí Stvořitele.

Děkuji ti.

Doufám, že toto propojení vám ve vašem životě hodně pomůže. Také bych rád dodal, že někteří z vás mohou mít i dva anděly vzestupu.

S andělskou bezpodmínečnou láskou

Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za respektování této podmínky.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015