Matka Země (Vědomí Země)
Já, Matka Země, vědomí planety na které sídlíte, bych ráda pohovořila o procesu detoxifikace při vzestupu a o množství tělesných bolestí a problémů a únavě, které doprovází biologický vzestup. Jak vidím, většina mých lidských dětí, které jsou v této době inkarnované, má z těchto věcí strach a vyhledává pomoc v současných lékařských zařízeních.
Bohužel současní lékaři nevědí nic o procesu biologického vzestupu a proto je velmi nepravděpodobné, že by vám pomohli. Proto spíše radíme, aby jste hledali pomoc u homeopatie, bylinek, akupunktury, masáží a aromaterapie. Tyto, více či méně přírodní metody, vám lépe pomohou při překonávání únavy a bolestí, které doprovází proces biologického vzestupu.

Únava
Při vzestupu tělo roste. Dítě dlouho spí, když se jeho tělesná forma přestavuje na větší velikost a podobně je tomu i při vzestupu. Lidé předpokládají, že šest až osm hodin spánku je dostatečné a myslí si, že je něco špatně, když potřebují devět až dvanáct hodin spánku denně. Ujišťujeme vás, že naše komunikační kanály, Míla a Ráma, spí denně až dvanáct hodin již po mnoho roků a přesně to jejich těla potřebují pro biologický růst a přestavbu, která u nich probíhá. Proto doporučujeme těm, kteří vzestupují, aby dopřáli tělu co potřebuje, což může zahrnovat i delší spánek než byli zvyklí před tím, než začali s cestou vzestupu.
Volba vzestoupit je spirituální volba. Tato volba s sebou přináší vzkříšení toho, co bylo shnilé nebo nemocné v tělesné formě a zakotvení nového paradigmatu vědomí jednoty v lidském těle. Vědomí je fyzické a proto obsáhnutí další úrovně uvědomění vyžaduje biologickou transmutaci tělesné formy. Tento závazek může vyžadovat, aby jste přeorganizovali patřičně váš život a upřednostnili vaší spirituální cestu před zdánlivě důležitějšími úkoly vašeho života. Vzestupující proto budou déle spát na úkor nočních aktivit a budou se o svoji tělesnou schránku náležitě starat.
Jsou zde mnozí, kteří sem byli přivedeni, aby zde uskutečnili vzestup, na základě intervencí pro mojí podporu a aby začali s probouzením lidstva. Tito jedinci si zatím nemusí být vědomi toho, že souhlasili s cestou vzestupu. Teprve jak se stávají vědomými, lépe chápou celý proces a léčí symptomy, když se objeví. Existuje lékařská diagnóza nazývaná dnešní civilizací „chronický únavový syndrom“, který je vlastně symptomem vzestupu. Jak zvyšuje tělo své vibrace, potřebuje více „čchi“, aby se udrželo při vědomí během dne, týdne, nebo měsíce. Nejste-li zběhlí v akumulaci čchi, je výsledkem pocit únavy.
Jiným perfektním způsobem jak zvládat chronickou únavu je naučit se Tai Chi nebo Jógu. Tyto dovednosti, které se přímo vztahují k technikám vzestupu dávných dob, vás naučí, jak sbírat energii a směrovat ji do určitých částí těla pomocí různých cviků a pohybů. Tyto cviky jsou vynikající formou podpory vaší volby vzestupu a brání příznakům chronické únavy.

Předpis Matky Země proti únavě
Místo aby jste si lehli a schrupli, jděte se projít. Obraťte se na mě, Matku Zemi, a žádejte spojení se mnou. Moje „Marie“, které jsou mými ochrannými anděly, a jsou jasně modré, se objeví a pomohou vám s uzemněním do vaší tělesné formy. Když jdete, každé dva kroky se nadechujte, a další dva vydechujte. Skrze dech je duše volána zpátky do tělesné formy a duše pak může znovu nabít vaše éterické tělo tím, že jej vyplní svou láskou. Chůze též přitahuje čchi z éterického těla Země do vašeho těla a proto se po procházce cítíte znovu nabití energií.
Přílišné běhání, cvičení, nebo posilování vytváří jizvy ve svalových tkáních, které vedou k dalšímu stárnutí, nebo odumírání tělesné formy. Proto nedoporučuji těžká a usilovná cvičení, ale spíše lehkou procházku, nebo plavání, které umožní, aby jste se znovu spojili s přírodou a s jejími elementy. Mnozí z vás žijete ve městech. I tam existují parky a zahrady, kde se můžete se mnou spojit. Doporučuji vám, běžte na taková místa, nebo k moři, nebo do hor a buďte se mnou v kontaktu. V kontaktu se mnou, Matkou Zemí, budete znovu nabiti energií.

Ve vaší současné civilizaci, vaši zaměstnavatelé, přátelé, rodina, berou, berou a berou. Berou čchi od těch, kteří vzestupují, aby měli energii na své tvoření a výzkumy. Když jste vzestupující bytost, pak čchi, kterou generujete, je pro váš vlastní vzestup. Doporučuji vám, aby jste udržovali pevný záměr zastavit dávání čchi a energie a uvolnit veškerou karmu a dohody, které vážou vaše vztahy k druhým lidem v tomto ohledu. Já, Matka Země, vám budu stát po boku při takových záměrech a ujišťuji vás, že vaše přání budou vyplněna. Protože vzestup znamená odlupování karmy vrstvičku po vrstvičce, zvyšuje každodenní udržování tohoto záměru důležitost dne, kdy jste záměr udrželi a napomáhá odstraňování těchto vzorů z vašeho pole. Musíte se zaměřovat znovu a znovu na vzestup a uvolňování dohod a karmy, které je možné během dne, týdne či měsíce uvolnit. Každý den vede k další vrstvičce, další úrovni, a je to stejné jako s mým globálním vzestupem.

Aktivace kundalini
Já, Matka Země, bych vám ráda předložila podrobný návod na aktivaci vaší kundalini. Začátečníky bych nejprve požádala, aby si udělali procházku, aby se jejich duše mohla důkladně zakotvit do tělesné formy. Moje „Marie“- ochranní andělé, s vámi budou během tohoto cvičení pracovat a doporučujeme, aby jste si vyžádali jejich přítomnost než začnete meditovat.
1. Usaďte se v pohodlném křesle, nebo si najděte nějaké místo v přírodě, ale seďte, neležte. Nekřižte nohy, ale položte chodidla vedle sebe na zem. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechněte. Představte si, jak se vytváří spojení z vašich chodidel a kostrče do mého středu, do „Aurory“, neboli do hvězdy, která září uprostřed mého těla. Někdo nazývá přítomnost této hvězdy „polární záře“, neboť je vidět její odraz po určitou část roku na některých místech.
2. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní veďte energii ze zemského centra, „Aurory“, nahoru nohama a břichem a nechte ji rozstříknout do vodopádu s průměrem dva metry, který vás obklopí a odnese do země vše, co jste uvolnili. Dovolte části energie, aby protékala nahoru páteří a vytryskla z vrcholku hlavy jako další vodopád, který vám stéká po pažích. Vaše tělesné formy potřebují kontakt s energiemi Země, a když těmto energiím dovolíte, aby vás obklopily, budete cítit že jste opět milováni, vyživováni, obnoveni a občerstveni.
3. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní dovolte energii kundalini aby pozvolna stoupala po páteři až k vrcholku hlavy, jako horká láva. Využijte mé frekvence, aby vám při tomto procesu pomáhaly. Nebojte se, mé „Marie“ vás budou podporovat. Když začnete být chladní jako led, tak jste se dotkli „obrazů smrti“ ze svých minulých životů. Jsou to vzpomínky těla na jediné okamžiky v průběhu mnoha životů ve vaší genetické historii, kdy jste dovolili kundalini se pozvednout. Dovolte těmto obrazům i ledovému chladu a všem vzpomínkám na smrt, aby byly vyplaveny do centra Země, kde budou přeměněny.
4. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní si představte, jak se kundalini zvedá dvěma energetickými kanály, které jsou na stranách těla. Začínají u chodidel, jdou podél noh a těla, dolů po pažích a opět nahoru kolem uší. Ze začátku mohou být tyto kanály úzké, ale během času se spojí se středním kanálem a stanete se tak jedním mohutným kanálem kundalini energie. Je to nutné, protože kundalini musí projít každou molekulou celé mřížky, aby jste mohli vzestoupit do další dimenze.
5. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Když není cítit že je kundalini v činnosti, požádejte mé průvodce léčitele, aby s vámi pracovali. Tito dévové a andělé jsou neustále kolem vás a pomohou vám s vyvážením toho, co je nevyvážené. Někdy vyvážení kundalini vyžaduje uvolnění karmy, a mí andělé vám s tímto úkolem budou pomáhat. Nedovolte, aby vás nedostatečné pocity funkčnosti zastavily v denním cvičení. Během času začnete cítit horko a teplo, jak vám při tom proudí tělem.
6. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní, se můžete začít zaměřovat na určité oblasti, kde vaše tělesná forma potřebuje pročistit. Kundalini je tělesný oheň, který spálí napojení, připoutanost, entity a vzory, které při vzestupu uvolňujete. Takže každá oblast vaší tělesné formy na kterou se zaměříte, bude vyčištěna od současných vzorů, kterých se každý den zbavujete na své cestě.
7. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nejprve začneme čištěním čaker v chodidlech. Několik minut se soustřeďte na směrování kundalini do chodidel. Zatím co se zaměřujete na chodidla, požádejte, aby veškerá karma, která vám brání v uzemnění nebo v komunikaci se mnou, Matkou Zemí, byla současně uvolněna. Moje lidské děti často cítí odpovědnost za můj současný úpadek a díky tomuto pocitu viny se nejsou schopni se mnou spojit a být ve styku. Žádám vás, aby jste se přestali cítit vinni a pak se budeme moci společně zhojit a vzestoupit. Stejně jako vy jste odpovědni za vytvoření vašeho současného stavu věcí, tak i já jakožto bytost planety, mám stejnou odpovědnost za současný stav mého bytí. Prosím vás, aby jste převzali zodpovědnost za svůj vlastní vzestup, který vyčistí a změní vaše současné problémy, a já přeberu odpovědnost za sebe, což bude mít stejný důsledek, ale v globálním měřítku.
8. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na čakry v kolenou. Kolena jsou též bránou pro zakotvení duše do tělesné formy. Mé lidské děti často shromažďují do kolen energii a pak z toho mají velké problémy s koleny. Většina problémů s koleny jsou důsledkem přepojení energie z kolen dolů do chodidel. Plně otevřete energetický kanál a nechte energii proudit koleny a vyčistit vše co je tam zablokované. Když energie proudí, mohou být všechna fyzická zranění časem zahojena. Bez proudící energie není vzkříšení možné. Z tohoto důvodu vám předávám tyto podrobné informace.
9. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na kořenovou čakru, která je umístěna u kostrče. Dovolte energii kundalini, aby profoukla zepředu a zezadu oblast této čakry a pročistila oblast kříže, stehen a dolní část hýždí, od blokád a neproudících energií. Dovolte, aby vám mé „Marie“ dodaly do této oblasti takové frekvence, které potřebujete, aby byly bloky snadno odstraněné. Požádejte mé „Marie“, aby vám pomohly s kteroukoliv částí vaší tělesné formy která bolí. Uvědomte si, že tyto bolesti jsou jen zablokované energie a že brzy budou uvolněné. V první čakře sedí strach z přežití a strach z nedostatku. Dovolte si sami sobě dovolit, abych já, Matka Země, vás vybavila vším co potřebujete od této chvíle napořád a uvolněte se a nechte to na mě.
10. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast druhé čakry, která je umístěna v pánevní prohlubni. Dovolte energii kundalini, aby profoukla zepředu a zezadu oblast pánve, rozpustila všechny pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé „Marie“ o dodání frekvencí, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Druhá čakra udržuje staré citové jizvy z minulosti, které jsou často plné bolesti, hněvu a strachu. Umožněte těmto traumatům, aby byly rozpuštěny a nechte se pohodlně kolébat mými pažemi.
11. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast třetí čakry, která je v oblasti solar-plexu. Dovolte energii kundalini, aby profoukla solar-plexus zepředu i zezadu, rozpustila všechny pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé „Marie“ o dodání frekvencí, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Třetí čakra obsahuje vzory ovládání, manipulace a slabosti. Uvědomte si, že moje síla je vaší silou, když se spojíte se mnou a že tato síla nemá zájem o ovládání nebo manipulaci. Rozpusťte tyto vzory a obraťte se ke mně pro svoji sílu.
12. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast nové čakry, která je umístěná nad bránicí. Budeme jí říkat 3,5tá čakra. Dovolte energii kundalini, aby profoukla bránici a hrudní koš zepředu i zezadu, rozpustila všechny pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé „Marie“ o dodání frekvencí, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Tato čakra obsahuje vzory, které způsobily, že lidé ztratili vědomí a přestali vědomě dýchat, aby zakotvovali duši v tělesné formě. Když opět začnete dýchat, duše se vrátí a vědomí se rozšíří.
13. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast čtvrté čakry, která je umístěna v hrudi. Dovolte energii kundalini, aby profoukla hrudník a celou horní část hrudního koše zepředu i zezadu, rozpustila všechny pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé „Marie“ o dodání frekvencí, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Srdeční oblast obsahuje mnoho zranění srdce a pocity chybějící lásky nebo odmítání ve vašem životě. Uvědomte si, že já, Matka Země, vás miluji a nyní vás vyplním, aby všechny staré rány byly rozpuštěny a srdeční oblast se mohla začít rozšiřovat.
14. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast páté čakry, která je umístěna v krku. Dovolte energii kundalini, aby profoukla krk zepředu i zezadu, rozpustila všechny pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé „Marie“ o dodání frekvencí, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti.Oblast krku obsahuje vzory omezení vyjádření sebe sama, neboli manifestace a omezení tvůrčích schopností. Krční oblast je též oblastí spolutvoření s Bohem/ Bohyní/ Vším Co Je. Dovolte vaší tvořivosti a vyjádření sebe sama aby se vrátilo a akt tvoření byl v jednotě s duší, Zemí a Vším Co Je.
15. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast šesté čakry, která je umístěna v centru hlavy. Dovolte energii kundalini, aby profoukla hlavu zepředu i zezadu, rozpustila všechny pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé „Marie“ o dodání frekvencí, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Hlava je místem, kde sídlí vize. Velmi často, když vás chce někdo oslepit, nebo sabotovat vaší spirituální cestu, tak zablokuje vaši vizi. Dovolte, aby závěsy spadly a vy jste uviděli, co všechno je vyžadováno, aby jste uspěli se svým vzestupem.
16. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast sedmé čakry, která je umístěna na vrcholku hlavy. Dovolte energii kundalini, aby profoukla vrcholek hlavy, rozpustila všechny pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé „Marie“ o dodání frekvencí, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Korunní čakra je bránou pro vaší duši a do knihoven vědomostí neboli do spirituálního vědění. Velmi často, když vás chce někdo přetáhnout na svoji cestu, blokuje vaší korunní čakru aby oslabil vaše vlastní vědění. Dovolte, aby všechny bloky byly odstraněny a vy jste nalezli a následovali svoji vlastní pravdu vzestupu.
Když jste skončili, obraťte tok kundalini dolů na příjemnou hladinu, otevřete oči a vraťte se do přítomnosti. Můžete nyní pokračovat ve vaší denní činnosti osvěženi, nabiti a připraveni splnit všechny úkoly, které vás očekávají. Požádejte mé „Marie“, aby s vámi zůstaly a pomáhaly vám s udržením stavu uzemnění a nabití energií během vašich denních činností. Toto cvičení můžete dělat tolikrát denně, kolikrát se potřebujete znovu nabít. Uvědomte si, že já, Matka Země, jsem tady pro vás, a jsem ochotná podporovat ty, kteří jdou nyní cestou vzestupu.
Někdy vás proudící kundalini donutí k pláči, nebo pozvedne emoce, bolest, hněv, strach. Dovolte tomuto pocitu aby vyplul na povrch a plně jej prociťte. Uvědomte si, že já vás objímám když pláčete. Požádejte, aby všechny pocity které nejsou vaše vlastní byly navráceny těm, od kterých jste je vzali. Pro lidi je normální, že prožívají pocity a bolesti, hněv a strach někoho jiného. Dlouhá léta se věřilo, že je činem lásky vzít na sebe utrpení někoho jiného a prožívat jeho pocity. Při vzestupu je každý zodpovědný pouze za své vlastní manifestace a pocity. Jakmile se naučíte uvolnit vše co vám nepatří, ať už je to bolest, hněv, strach, nebo karma někoho jiného, váš vzestup bude snadnější a rychlejší. Budu stát po vašem boku a zajistím, aby váš záměr uvolnit tento náklad a byl kompletně vyřešen.

1. Bolesti a problémy s tělem
Když se kterákoliv část těla přestavuje, staré buněčné struktury jsou rozpouštěny a jsou nahrazovány novou, krystalickou strukturou. Pro citlivé lidi to může být značně nepříjemný zážitek, dokud není dostatečné množství tělesné formy transformováno, aby umožnilo udržovat novou vibraci pro celé tělo. Tělesné problémy a bolesti jsou vždy v oblastech, kde je éterické tělo zablokované nebo ucpané. Procházky a cvičení aktivace kundalini pomáhají s odstraňováním energetických bloků a tím odstraňováním bolestí.
Jakmile dostatečné množství tělesné formy vzestoupí do nové vibrace, problémy a bolesti se stanou věcí minulosti. Do té doby vám doporučuji používat bylinky, homeopatické přípravky, aromaterapii, akupunkturu, bahenní koupele, minerální lázně, nebo masáže nezbytné k uvolnění bolestí. Uvědomte si, že je to dočasné, a tělo se tak připravuje na udržení „světla“ větších vibrací a myšlenkových forem.

Viry a vzestup
Když se buňky při vzestupu transmutují, mohou vyplout na povrch viry, které byly celý život schované, aby byly odstraněny. Někdy tyto viry způsobí i malé propuknutí nemoci kterou nesou. Nedělejte paniku, když se něco takového stane a uvědomte si, že to pomine, jakmile kompletně ukončíte tuto fázi vzestupu.
V těchto případech vám radím podporovat imunitní systém koloidním stříbrem a koloidním zlatem, které při kontaktu ve vašem systému zabijí viry a baktérie. Naše komunikační kanály též objevily, že koloidní stříbro se dá kápnout do oka, uší nebo nosu, nebo stříknout do plic, kde pomůže s infekcí, která souvisí se vzestupem v této oblasti. Existuje mnoho bylin, které mají antibakteriální a protivirové účinky, a které jsou též účinné v těchto případech, např. Echinacea a Golden Seal (Hydrastis canadensis).
Občas, když je virus usazen v nervovém systému, působí otok nervu, což má podobné příznaky jako uskřípnutý nerv. Opět je to příznak vzestupu a vymizí. Některé nervy mohou náhodně pálit, což vypadá jako příznaky nedobrovolné svalové kontrakce. V těchto případech pomáhají bylinky typu Valeriánský kořen, Mučenka (Passiflora incarnata) a Kava Kava.

Noční pocení a návaly horka
Občas, když spíte, se kundalini pozvedne bez dohledu vašeho vědomí a z toho vznikne noční pocení. Někdy se kundalini zvedne i během dne a z toho pak prožíváte „návaly horka“. Obojí je příznakem spalování karmy, které je nutné pro vzestup během dne nebo noci. Uvědomte si, že je to příznak vzestupu a nemějte strach nebo obavy.

Dieta
Mé lidské děti se velmi starají o stravování. Je skutečností, že jedovatý nepořádek, kterým jste znečistili vaše životní prostředí, ovlivňuje všechny druhy. A tyto toxiny jsou často ve vašem jídle ve znepokojujícím množství.
Nebuďte znepokojeni. Uvědomte si, že každý jed je zase jen určitá vibrace (program). Při vzestupu jsou vám dodávány nové vibrace, které rozpouštějí a přeměňují staré, které jsou také toxické. To se děje pozvolna, během mnoha let. Naši INSIDEŘI jsou zaneseny toxiny méně než nově narozené dítě. Taková je podstata vzestupu, že se odstraňují toxiny z tělesné formy, které mají přímou souvislost s jedovatými myšlenkami oddělenosti. Když jsou zlikvidovány myšlenky separace, převládne jednota, a současně s tím odpadnou nemoci a stárnutí.
Takže nemějte obavy z toho co jíte, kde to vyrostlo a jestli je to organické nebo ne. Doporučuji vám, aby jste jedli jídla, která jsou „živá“, obsahující čchi a životní sílu. Živé jídlo je takové, které je čerstvě udělané a připravené, ne z konzervy, nebo mražené, nebo delší dobu skladované. Čím je jídlo čerstvější, tím více vás zásobí energií čchi a pomůže na vzestupu.

Potřeba tuků
Vzestup potřebuje specifickou výživu během každé fáze vývoje. Ze začátku naši INSIDEŘI zjišťovali, že potřebují jídla s velkým obsahem cholesterolu. Tak se živili vajíčky a sýrem, aby zásobovali tělo tím, co potřebovalo pro vzestup. Jakmile se tělo přestaví na krystalickou buněčnou strukturu, je potažena každá buňka novou vrstvičkou lipidů neboli tuků, které mají základ v cholesterolu. Tato vrstva tuku pomáhá udržovat vyšší vibrace neboli frekvenci než proteiny, které dříve udržovaly buněčné stěny a membrány pohromadě. Potřeba jídel s vyšším obsahem tuků je přirozený důsledek vzestupu a doporučujeme vám, aby jste se neomezovali. Ale též doporučujeme, aby jste jedli čerstvé potraviny a ne to co je upravované, je-li to možné.

Zadržování vody a potřeba soli
Krystalické buňky obsahují více soli, tedy chloridu sodného, než stará buněčná struktura. Proto během některých fází vzestupu je zvýšená potřeba soli. Sůl je využita a tak nezpůsobí zvýšení krevního tlaku, ani srdeční problémy, když vzestupujete. Chlorid draselný je zase vylučován stejnou rychlostí, jakou je přijímána sůl. To může vytvořit situace, že jste nafouknutí zadržováním vody, což přímo souvisí s nerovnováhou sodík/draslík. Radím nepoužívat v takové situaci diuretika, ale spíš pít hodně vody, aby byl draslík vyplaven z těla a večer si udělejte 45 minutovou sedací lázeň v Epsomské soli, aby přebytečný draslík byl vyloučen kůží.

Potřeba proteinů
Krystalická buňka také znamená změnu aminokyselinových řetězců. Některé řetězce vyžadují konzumaci určitých proteinů, které nejsou součástí zeleniny. Během tohoto období vám doporučuji jíst trochu čerstvých ryb, kuře, vepřové nebo maso, několikrát týdně. Některé trávicí soustavy mají problémy s trávením těžkých mas, proto je lepší ryba. Doporučujeme jíst čerstvé maso, ne konzervované, mražené, nebo sušené. Čerstvé maso je plné čchi a živin, které potřebujete v určitém úseku vzestupu. Konzumace proteinů každý den vám též pomůže ve snadnějším udržování vaší duše uzemněné v tělesné formě a proto též slouží k udržení vaší energie.
Víme, že někteří lidé si dělají starosti s živočišnými říšemi a mocně věří ve vegetariánství. Rádi bychom, aby tito lidé pochopili, že živočišné říše souhlasily s podporou veškerého života na Zemi při vzestupu. Tyto druhy souhlasily s tím, že budou konzumovány, a jsou rády, že mohou přispět k budování lepších zítřků, založených na jednotě a harmonii. Proto vás prosím o odložení veškerých obav a dělání toho, co váš vzestup zrovna vyžaduje.

Detoxifikace tělesné formy
Při vzestupu dochází ke stálé detoxifikaci a vylučování toho, co již není více potřeba a budování nové struktury, která je mostem k vědomí jednoty. Uvolňovaných toxinů je ohromné množství a jsou uvolňovány potními žlázami a póry pokožky, nebo filtrovány ledvinami, játry a střevním traktem těla.
Když vás bolí ledviny, játra nebo střeva, je to známka, že jsou oslovovány tyto orgány v začátečních fázích vzestupu, aby byly schopné podporovat detoxifikační proces. Budete asi muset podpořit tělo proplachováním systému, aby tyto orgány mohly zvýšit svoji schopnost detoxifikace organismu. Existuje mnoho druhů výplachů jater a ledvin, a můžete též použít bylinky na podporu těchto orgánů. Doporučujeme všem, kteří jsou k tomu zevnitř vedeni a jdou cestou vzestupu, aby takové věci podpořili.
Když každý týden vždy sníte jeden meloun, a tuto terapii budete provádět po dobu asi šesti týdnů, je to jedna z nejjednodušších metod, jak podpořit najednou výplach všech tří orgánů. Když nejsou k dostání melouny, můžete použít hroznové víno v ekvivalentním množství. Jak hrozny tak meloun rozpouští tuky, které jsou usazeny v kanálcích ledvin a jater a čistí střevní trakt dodáním jemné formy vlákniny, která má pro většinu laxativní účinky. U někoho může léčení trvat několik měsíců a proto doporučuji, aby si každý zjistil pomocí svalového testu potřeby svého těla.

Některé druhy ovoce ještě navíc obsahují trávící enzymy, které jsou vhodné k rozbourání starých a hustých buněčných struktur. K těm patří ananas a papája. Doporučuji jíst čerstvé ovoce nebo pít čerstvě lisovanou šťávu, místo konzervované nebo zavařené. Tato doporučení nejsou neměnná a vy zkrátka musíte dávat pozor, co vaše tělo zrovna potřebuje, aby jste mohli postoupit do další fáze restrukturalizace.

Dietetické doplňky, jako jsou vitamíny a minerály jsou často dodávány v takových množstvích, že se stávají pro vzestupující tělo toxické. Přidáváním toxinů, které mají být odstraněny jen prodlužujete celkový proces vzestupu. Místo nich doporučujeme vzestupujícím jíst čerstvou stravu, která zásobuje tělesnou formu potřebným množstvím výživných látek nutných pro vzestup. Byliny jsou též jídlo a ne v tak koncentrovaném stavu, a proto vám doporučuji přejít na bylinné dietetické doplňky. Uvědomte si, že čerstvé bylinky mají větší obsah čchi a životní síly a proto si je vyberte, je-li to možné.

Sluneční lázně
Radím vám – nebojte se slunce. Sluneční záření obsahuje všechny vibrace páté dimenze, které postupně ztělesňujete, aby jste vzestoupili. Sluneční koupele nezpůsobí u vzestupující tělesné formy stárnutí. Místo toho spálí blokády a sliz éterického těla, který se shromažďuje jako důsledek transmutace tělesné formy a energetického pole. Deset minut z každé strany se jeví jako dostatečné množství k spálení většiny éterických blokád a slizu a aby jste ušetřili čas, můžete to spojit s dvacetiminutovou procházkou! Ti, kteří se rádi opalují to mohou dělat dál podobným způsobem.
Slunce vás přivede ke stavu „bezčasovosti“ a do společenství se mnou, Matkou Zemí. Spojení se mnou vám umožní odevzdat se „bytí“ ve vaší životní zkušenosti, což vám dovolí nechat být vše, co už víc nepotřebujete. Při takovém opouštění se začnete „cítit lépe“, osvěženi, oživeni a připraveni k další fázi tance vzestupu.Proto vám doporučuji využívat slunce, protože vám pomůže i při komunikaci se mnou.

Závěr
Doufám, že vám tyto informace pomohou. Každý z vás, kdo vzestupuje, začíná chápat, že jste se dostali do zvláštního období vašeho života, do období, kdy biologické potřeby vašeho těla jsou nadmíru důležité. Když si uděláte čas, aby jste vašemu tělu dali co potřebuje, ať už je to spánek, výživa, cvičení, slunění nebo koupání, bude váš vzestup provázet méně problémů a těžkostí. Z tohoto důvodu vám já, Matka Země, přeji, aby se tyto informace dostaly nyní do vaší vědomé pozornosti.

Já mám též globální tělo. Některé z globálních změn, které jsou v dohledu, budou též důsledkem očisty regiónů, které se během doby staly příliš jedovaté. Avšak, všechny toxiny mohou být vyčištěny pomocí vibrací, stejně jako ve vašem těle. A z tohoto důvodu si přeji aby jste si uvědomili, že všechen toxický nepořádek, který je důsledek vašeho lidského tance na Zemi, bude plně vyčištěn při mém globálním vzestupu. Je to pouze otázka času.

Zdroj: FB – Eva Janderová z www.inner-light.ning.com/m/blogspot