Mozky diferencované mužsky Mozky diferencované žensky
Zpravidla lepší:  

 • matematické schopnosti
 • zvládání prostorových úloh
 • hra v šachy
 • čtení map, plánů
 • sluchová paměť

Zrak:
  Lepší vidění

 • v jasném světle
 • v kratších vlnových délkách
 • /směrem k modré/
 • stereoskopické
 • mají užší tunelové vidění

Sluch:

 • dávají přednost pravému uchu

Chuť:

 • lépe rozlišují slané příchutě

Muži

 • více je zajímají předměty
 • vyžadují větší prostor

Paměť:

 • pamatování relevantních
  a dobře organizovaných informací
 • při hláskování užívají levou polokouli mozku – hemisféru
 • častější doučování čtení (4:1)

Cíle:

 • Snadněji zvládají větší počet cílů najednou

Mozek mužů:

 • pravá polokoule je větší
 • matematické úlohy řeší neverbálně
 • doba po kterou udrží pozornost je kratší
 • snadněji se rozlobí
 • méně citlivá kůže
 • mluvení je zcela rozvinuto později až kolem čtvrtého roku
Zpravidla lepší:  

 • verbální schopnosti, gramatika a slovník
 • učení jazyků
 • jemná motorika
 • smyslová pozornost
 • zraková paměť

Zrak:
  Lepší vidění

 • noční
 • v delších vlnových délkách
 • /směrem k červené/
 • více tyčinek a čípků v oční sítnici
 • širší periferní vidění

Sluch:

 • na obě uši slyší stejně

Chuť:

 • lépe rozlišují jemné chuťové rozdíly

Ženy

 • více je zajímají lidé a tváře
 • vyžadují menší prostor

Paměť:

 • pamatování irelevantních informací
  dobře tváře, jména, náhodné inf.
 • obě polokoule pro hláskování
 • větší počet nezpívá falešně (6:1)

Cíle:

 • Zvládání více cílů najednou je svízelnější

Mozek žen:

 • levá polokoule je větší
 • matematické úlohy si ujasňují slovně
 • doba udržení pozornosti delší
 • rozlobit je dá více práce
 • krajně citlivá kůže
 • 99% mluví srozumitelně ve
  třech letech

Zdroj: Příručka pro uživatele mozku, Pierce J. Howard, Portál 1998


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 150 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
loading...

Komentáře