Proč dochází k tomuto kontaktu právě teď?

Dnes si už nevzpomínáš, my dva jsme však uzavřeli smlouvu o spolupráci v tomto životě. Nyní čas dozrál. V průběhu naší konverzace ti o tom řeknu víc.

Už delší dobu čekám, že se lidé vašeho kulturního okruhu otevřou, že je moje přítomnost zaujme, že dovolí, abych se jich dotkl svou přítomností. K tomu je zapotřebí zprostředkovatel a tím jsi teď ty.

Můj soucit s vámi spočívá v čekání. Rád bych vyléčil bolesti, které mohu vyléčit jenom tehdy, když jsou na to lidé připraveni. Trpěli jste dost, dostatečně jste prozkoumali odloučení a odštěpení, abyste se nyní opět vydali jiným směrem. Nejvíce jste však od sebe oddělili smrt, odchod z fyzické roviny. Můžeš to vidět i tak, že jsem ten, kdo vás přivede zpět k Jednotě. Když však nevíte, co Jednota je, místo toho, abyste se těšili, tak se bojíte. Máte ze smrti strach. Proč? Bojíte se i usínání? Ne? Proč se tedy bojíte smrti?

A v tom tkví pro vás lidi jádro problému – nevíte. Zapomněli jste! Tolik plytváte slovy o smrti a přitom nevíte, co to je smrt. Máte strach a slova vás nedokážou upokojit. Proto je tak důležité připravit vás. To je esence ze zkušeností bytosti smrti. Jde o můj pokus: připravit vás na to, co nedokážete pochopit, co však můžete pocítit, když mě začnete vnímat, když mě cítíte a neodmítáte.

Člověk, připravený na kontakt se mnou, ví v hloubce svého bytí o cestě k Jednotě a má menší strach. Méně se ho dotýká to, co nazýváte smrtelným bojem. Zda tomu mysl porozumí, je bezpředmětné. Jinými slovy to, co konkrétnímu člověku přinese setkání se mnou, se tento člověk dozví, až když opustí fyzické tělo. Předtím může jen tušit, spekulovat, ale nemůže to vědět. A tak jsem i doručovatelem pozvánky ke smíření a nastolení míru ještě před tím, než nastane přechod na jinou úroveň. Pro vaší kulturu nadešel čas, aby tento přechod znovu získal smířlivé rysy hodné člověka, a to kvůli vám samým. To, čemu říkáte smrtelný boj, je člověka nehodné.

Neumíte si představit, co takový boj za každým zanechá. Jaký chaos, jaké vlny šoku a bolesti vysíláte do duchovního světa. Jemnohmotný svět se nemůže uklidnit, vyléčit, když téměř každý z vás v okamžiku opuštění fyzického těla do něj opětovně vnáší nové vlny šoku. Jestliže se neuzdraví a nebude se vyvíjet nižší jemnohmotný svět, nemůže se ve skutečnosti vyléčit ani ten váš. Váš fyzický svět do sebe nasává chaos tohoto nízkovibračního duchovního světa, což se zviditelňuje různými způsoby. Tady leží kořeny většiny vašeho žalu. Jestliže chci tedy ochránit duchovní svět před vlnami, které vysíláte při opouštění svého těla, chráním tím především vás samotné. Kdo je otevřený pro dotek se mnou, přemění nepředstavitelné množství energie, ještě když je v těle.

Dovol mi, abych to popsal takto: Velký potenciál chaotického náboje se jednoduše přemění na koherentní náboj. Může to proběhnout dokonce i tak, že v okamžiku, kdy opouštíš tělo, budeš do jemnohmotného světa vysílat vlny lásky. To se doposud stává jen velmi zřídka. Když se to jednoho dne bude dít častěji, léčba se natolik zintenzivní, že si to ani nedokážeš představit. Tehdy se doslova přemění, zruší, a tím i vykoupí, základna násilí, s nímž se dnes setkáváte ve fyzickém světě. V konečném důsledku získala tato základna takový rozsah v průběhu tisíciletí, protože jste se příliš oddali projektu odloučení. Potýkáte se s tím, co jste usilovně nasbírali.

A ja vás teď mohu znovu začít navštěvovat, protože mnozí z vás už tuší, že nadešel čas vydat se jiným směrem. Až okolnost, že jste sami přivedli věci do tohoto bolestného stavu, začíná mnohé z vás otevírat setkání se mnou. Nyní v podstatě dokážeš pochopit, co se momentálně odehrává a proč lidé jako ty mají v současnosti stále více takových kontaktů a zážitků, proč mají lidé vaší kultury opět odvahu o těchto záležitostech mluvit.

(úryvek z knihy Jana van Helsinga: Bojíte sa smrti?)