Určitě znáte ženy, vedle kterých se člověk cítí dobře, klidně a v pohodě. Mohou to být výrazné, nápadné typy, stejně jako tiché a na první pohled nijak zajímavé osůbky. Jakmile se ocitneme v jejich blízkosti, něco v nás povolí, něco se rozevře, zbavíme se napětí a starostí. Najednou na nás nic nijak těžce nedopadá. Takovým ženám říkám sluníčka. No a pak existují ženské typy přímo opačné. Obvykle mají na lidi kolem sebe mnoho nároků. Uzurpují si jejich pozornost a nic nenabízejí výměnou – žádný zájem, soucit nebo účast, Těmhle ženám říkám černé díry.
Vedla jsem nedávno takový rozhovor s kamarádkou:
— Můj muž hrozně moc pracuje. Často je v práci dvanáct hodin v kuse. Někdy za ním jdu do práce, abych s ním aspoň chvíli byla. Ale nechci ho ani jeho kolegy vyrušovat. — Tohleto mi říkala moje kamarádka Jana.
— A proč myslíš, že je vyrušuješ? — ptala jsem se jí.
— No… přece když se tam objevím, nemůže se věnovat své práci, protože se musí věnovat mě.
— Proč?
— Jak to, proč, přece když za ním přijdu do zaměstnání, měl by asi tu práci nechat být a věnovat se trochu mě, ne?
— A ty chceš, nebo nechceš, aby se ti věnoval? — ujasňovala jsem si to dál.
— No jasně, že chci!
— Ale zároveň nechceš mít pocit, že mu to brání v práci a vyrušuje kolegy, ano?
— Jasně.
— A nevadí ti, že si najednou přeješ dvě úplně opačné, přímo protikladné věci, které se vylučují? To přeci vůbec nejde dohromady! Chceš být s ním, když má hrozně moc práce, ale nechceš proto mít výčitky svědomí.
Pauza.
— Nojo, asi jo.
— Myslím, že vím, jak bych ti mohla pomoci spojit tyhle dva protiklady, tahle dvě opačná přání. Mám jeden takový model, který když uplatníě, dokážeš to.
—Tak na to jsem zvědavá. Povídej!

6 etap, kterými musíme projít, abychom se staly sluníčkem.
V tom rozhovoru s kamarádkou se mi konečně doskládal určitý puzzle a já jsem si uvědomila následující věc.
Ženy si dost často stěžují, že jim muž věnuje málo pozornosti.
Jedny zvolí strategii získat mužovu pozornost za každou cenu, jakýmkoli způsobem. Někdy láskou. A když láska nezabírá, dělají scény. Ty druhé raději své přání a pocit, že jsou na druhé koleji, potlačují.
Ty první se hádají a ujasňují si vztahy. V těch druhých potlačovaná přání narůstají a hromadí se měsíce a někdy i roky. Dříve nebo později u nich dochází k výbuchu nespokojenosti. Takový výbuch smete všechno kolem a často vede k rozvodu.
Co si počít?
Podělím se s vámi o způsob, který mě osobně pomáhá získat kýženou pozornost partnera a zároveň se necítit na jeho pozornosti závislá.
Žena musí být v takové pozici, musí se prezentovat takovým způsobem, aby když vejde do místnosti, bylo všem rázem dobře a lehko. To je ta nejhlavnější ženská úloha.
Určitě znáte ženy, vedle kterých se člověk cítí dobře, klidně a v pohodě. Mohou to být výrazné, nápadné typy, stejně jako tiché a na první pohled nijak zajímavé osoby. Jakmile se ocitneme v jejich blízkosti, něco v nás povolí, něco se rozevře, zbavíme se napětí a starostí. Najednou na nás nic nijak těžce nedopadá. Člověk má takový pocit jako někde v kostele. Takovým ženám říkám sluníčka.

A pak ještě existují ženské typy přímo opačné. Obvykle mají na lidi kolem sebe spoustu nároků. Uzurpují si jejich pozornost a nic nenabízejí výměnou – žádný zájem, soucit nebo účast, Těmhle ženám říkám černé díry.
Slunce svítí pro všechny, nezáleží na to, o koho jde.
Černá díra pohlcuje všechno živé i neživé, a nic za to nedává.
Když člověk mluví se ženou, která je sluníčko, nabíjí se. Vedle „černé díry“ svůj náboj ztrácí. A snaží se zachránit jak jen může.

Každá z nás může být jak sluncem, tak černou dírou. Vybavte si, kdy naposledy to lidi k vám přitahovalo. Co to bylo za chvíli? Určitě jste právě byla v dobrém fyzickém i emocionálním stavu, cítila jste se dobře a chtěla jste se s jinými podělit o svoji lásku. A zkuste si vzpomenout na den nebo na chvíle, kdy se vám ostatní spíše vyhýbali. Nejspíš jste tehdy od nich cosi očekávala nebo přímo žádala.
Stavy „černé díry“ mě přepadaly vždycky, když jsem měla málo sil a nedostatek sebejistoty. Když jsem byla v emocionálním minusu a cítila jsem závislost na partnerovi, na jeho náladách a pozornosti.

Když jsem však v sobě odhalila schopnost prostě jen být a být k lidem milá aniž bych za to něco očekávala, můj život se výrazně změnil.

Například dřív, když jsem se ocitla v nějaké zajímavé společnosti, chtěla jsem k sobě hned přitáhnout pozornost nějakými chytrými poznámkami, zasvěcenými úvahami nebo vyprávěním různých legračních historek. Chtěla jsem zkrátka udělat dojem a získat za to uznání ostatních.
Teď se ze všeho nejdřív snažím dát lidem najevo vlídnost, být milá — ať už jen pohledem, úsměvem nebo otevřenými gesty. Dávám jim najevo zájem. Na té jemnější úrovni to funguje jako energetické nabíjení. V myšlenkách takového člověka přijímám, zahřívám ho svým teplem, vytvářím mu prostor, ve kterém se může cítit jako doma.
Je až s podivem, jak to funguje – čím víc srdečnosti a vlídnosti dávám, tím šťastnější jsou moje vztahy s blízkými, tím snáz navazuji nové známosti a tím lépe se vyvíjejí i moje vztahy přátelské a profesní.

Co tedy ženě dává možnost, aby se doopravdy stala sluníčkem? V první řadě je to schopnost, která jí umožňuje, aby si sama dobíjela energii. Zářivá energie je důsledkem správného životního způsobu, tvůrčí jistoty a emocí.
A co ženu změní v „černou díru“? Různé zlozvyky, toxiny, destruktivní myšlenky a emoce. Taková žena uvadá velmi rychle. Naopak ženská sluníčka si svůj mladistvý vzhled udrží až do vysokého věku. A nejen vzhled, mladistvě působí jejich myšlení, reakce na okolí i úsměv.

Aby se žena stala sluníčkem a tento svůj stav si udržela, musí poctivě a naplno projít šesti etapami.
Etapa 1: Nemít jen životní cíle, ale také životní poslání.
Cílem je něco, co člověk chce pro sebe. Misí se rozumí něco takového, co chce dát jiným. Zda energii dáváme nebo odebíráme záleží v první řadě na naší vnitřní motivaci.

Etapa 2: Udržovat své tělo v čistotě.
Pokud je organismus zanesen, nedokáží se ani ty nejsilnější vnitřní paprsky probít ven. Vegetariánství nebo pěstování jógy ještě nejsou zárukou, že se žena může stát a stává sluncem. Avšak přehnaná konzumace masa, pití alkoholu a kouření spolu s nepohyblivým životním stylem vyčerpávají ženské zdroje. Umíte si představit vyčerpané, odpadními látkami zanesené slunce?

Etapa 3: Udržovat si elán a vervu.
To, co jíme a pijeme i to, jak a nakolik se pohybujeme, ovlivňuje v souhrnu kvalitu energie, kterou vyzařujeme. Ještě silněji však na energii působí naše myšlenky. Způsob myšlení a jeho soustředěnost na sebe nebo jiné mají rozhodující vliv. Stav emocionální blízkosti, srdečnost, laskavost, ochota dělit se s ostatními, to jsou vlastnosti sluníčka. Zahleděnost do sebe a ustavičné hledání podpory u jiných charakterizují „černou díru“.

Etapa 4: Dávat lásku.
Žena vysoce mravná, s otevřeným srdcem = sluníčko. Žena nízké mravní úrovně a se srdcem zavřeným = „černá díra“.

Etapa 5: Objevit svoji ženskost.
Žena nepochybně dokáže být úspěšným lídrem, vést podnikání, může se stát významnou vědkyní a svou činností přinášet světlo celému světu. Maximálně otevřená žena, která je sluncem, může však mít po boku pouze silného muže. Aby to bylo možné, musí projevit svoji ženskou energii.

Etapa 6: Projevovat svoji krásu.
Žena, která je sluníčkem, dělá svému okolí radost i svým vzhledem, obléká se vkusně a elegantně. Dívá-li se člověk na ženu, která je „černou dírou“, pak ji buď nezaznamená, nebo ho svým vzhledem odpudí, protože se o ten se buď neumí náležitě postarat nebo mu nevěnuje péči – ve skutečnosti jí totiž nezáleží na tom, jak vypadá a jak působí na jiné.
V určité životní etapě prošla každá žena svým obdobím „černé díry“. Ani já nejsem výjimkou. Hlavní je si to uvědomit a naučit se v sobě aktivovat a pečlivě projít každou ze šesti zmíněných etap.

— Takže, milá Jani, jestli chceš co nejčastěji navštěvovat manžela v práci , a přitom nemít pocit, že ho vyrušuješ, choď za ním, abys mu něco dala, ne abys něco dostala. Prostě přijď, sviť a hřej. Posaď se tam do koutka třeba s knížkou a buď připravená poslouchat, podpořit, debatovat a inspirovat, pokud to bude potřeba. Pokud to bude potřebovat on, jeho kolegové nebo klienti. Pak budou všichni rádi, kdykoli se tam objevíš.
Jana se na mě jen dívala, ale viděla jsem, že mi rozumí. A zařídí se podle toho.

 

Zdroj: www.adaline.cz