• akutní bronchitida
 • alergie
 • Alzheimerova nemoc
 • angina pectoris
 • ateroskleróza
 • bolest hlavy
 • bolest nohou
 • brániční kýla
 • další infekce
 • dětská úmrtnost
 • chrapot
 • chronická bronchitida
 • impotence
 • kašel
 • komplikace při chirurgických zákrocích
 • mrtvice a infarkt
 • nedostatečnost oběhového systému
 • nedostatek živin
 • nemoci krve
 • nemoci tepen a srdce
 • nízké libido
 • osteoporóza
 • pálení žáhy
 • rakovina hltanu, hrtanu, ledvin, plic, slinivky, úst a jazyka, žlučníku
 • rizikové těhotenství
 • rozedma plic
 • rychlé stárnutí kůže
 • senilita
 • snížená imunita
 • studené ruce a nohy
 • únava
 • úzkost
 • vysoký krevní tlak
 • vzrůst návyku na alkohol
 • vznik návyku na kávu
 • zánět dutin a rýma
 • zánět žil
 • zbarvení zubů a prstů
 • ztráta paměti
 • zvýšená hladina cholesterolu
 • žaludeční a dvanáctníkový vřed
 • Kardiovaskulární nemoci ( KN ), aterosklerózy v souvislosti se zvýšenou hladinou cholesterolu a ze zánětlivého vlivu, který má nikotin na oběhový systém.
 • KN z oxidu uhelnatého v inhalovaném kouři, který zpomaluje přenos kyslíku k buňkám.
 • Zvýšená produkce červených krvinek v důsledku nedostatku kyslíku v těle.

KN jsou primární příčinou zkrácené délky života kuřáků, i když více než po 20-30 letech kouření umírají kuřáci častěji na rakovinu plic. Vliv na oběhový systém se začíná projevovat ihned od začátku kouření.

KN jsou důsledkem tří vlivů: kouření, vysokého krevního tlaku a vysoké hladiny cholesterolu.

 • Nikotin snižuje hladinu ochranného HDL cholesterolu.
 • Nedostatečnost oběhového systému a vzrůst periferní odolnosti cév způsobují, že srdce špatně pracuje, a tak se zvyšuje krevní tlak.
 • Vznik krevních sraženin způsobuje infarkty a mrtvice. Kuřáci mají třikrát častěji srdeční příhody než nekuřáci, většinou v souvislosti s poruchami tepen. Výskyt anginy pectoris je také vysoký. Nikotin ( a další látky z kouření ) způsobují srdeční arytmii ( srdce bije nepravidelně ).
 • Mozková mrtvice může být smrtelná.
 • Nemoci periferních cév ( nemoci tepen v končetinách ) se mohou projevovat jako bolest v nohou při chůzi. Je to následek špatného oběhu způsobeného aterosklerózou a stažením cév, jež snižují okysličování svalů.
 • Buergerova nemoc je nemoc tepen, která může být způsobena přecitlivělostí nebo alergií na tabák. Záněty tepen v rukou a nohou mohou vést k jejich amputaci.
 • Chronická inhalace tabáku vede nakonec ke zničení plicní tkáně následkem častých zánětů a zápalů a jejich hojení.
 • Cigaretový kouř ovlivňuje řasinky ( jemné chloupky na sliznicích dýchacích cest, které chrání dolní cesty dýchací před mikroorganismy a jinými cizími částicemi ). Zeslabení a vysušení sliznic způsobuje podráždění v dýchacích trubicích.
 • Chronická bronchitida je výsledkem dlouhotrvajícího podráždění, ztráty ochrany sliznic, častých infekcí, a tím snížené kapacity plic a jejich funkcí. Tato poškození plic se vyskytují brzy po začátku kouření. Pokud se s kouřením přestane, tkáně se mohou obnovit, nejsou-li již ovšem zcela nenávratně zničeny.
 • Kouření snižuje nejen kapacitu plic, ale i jejich vytrvalost a tím i touhu a schopnost fyzického pohybu. Rozedma plic je další nemoc, která vzniká následkem ztráty pružnosti plic.
 • Kuřáci mívají rakovinu plic pětkrát až desetkrát častěji než nekuřáci. Tento poměr ještě vzrůstá v případě, že je kuřák vystaven pracovní expozici škodlivých látek, jako je azbest, uhelný prach nebo další chemické látky. Pokud kuřák pije alkohol, je pravděpodobnost, že onemocní rakovinou plic patnáctkrát vyšší než u nekuřáků.
 • Také rakoviny jiných orgánů mívají kuřáci daleko častěji než nekuřáci.
 • Symptomy alergie se objevují na počátku, kdy člověk začíná kouřit, s délkou kouření se pak snižují.
 • Vzrůstající ateroskleróza a další potíže při cirkulaci krve způsobují zapomětlivost až ztrátu paměti a mohou vést k demenci. Současný výzkum ukazuje, že riziku Alzheimerovy nemoci jsou kuřáci vystaveni čtyřikrát častěji než nekuřáci.
 • Nedostatečný přísun kyslíku do tkání pokožky a její stálé vysušování vedou k jejímu rychlejšímu stárnutí, což se projevuje vznikem hlubokých vrásek.
 • Na celém světě se ví, že kouření má vliv na sexualitu a plodnost. Muži mají méně spermií, jež mají menší oplozovací schopnost. Kouření může způsobit i mutace v genech, což se projevuje slabě vyšším výskytem vrozených vad potomků mužů, kteří kouří.
 • Ženy – kuřačky častěji potrácejí a jejich děti mají nižší porodní váhu.
 • Kouření také zvyšuje počet narozených mrtvých dětí, vrozených vad a zvyšuje dětskou úmrtnost.
 • Kouření v blízkosti kojenců a malých dětí způsobuje, že jsou méně odolné vůči různým nemocím, zvláště proti nachlazení, infekci uší, kašli a onemocnění plic.
 • Při užívání antikoncepce se u žen-kuřaček projevují všechny zde popsané potíže s větší intenzitou. Například srdeční příhody jsou u takových žen 25krát častější než u žen, které nekouří.
 • Šňupání a žvýkání tabáku je méně toxické, ale i v těchto případech má chronický příjem nikotinu vliv na oběhový systém. Kouření doutníků a dýmky nepředstavuje tak velké riziko, protože kouř obvykle není vdechován, může se však někdy vyskytovat místní podráždění.
 • Kouření potlačuje chuť k jídlu, a tak se podílí na nedostatku důležitých živin v těle.
 • Vzrůstá riziko osteoporózy vzhledem ke špatnému využívání vápníku.
 • Zvyšuje se výskyt pálení žáhy, brániční kýly a peptických vředů.

Komentáře