Tímto vám nechceme nahánět strach, neboť strach nic nepřináší. Strach vás jen oslabuje. Strach je to poslední, co můžete v této stávající situaci potřebovat. Tímto vám chceme jen připomenout: nakoukněte, co se v Japonsku stalo. Neprocházejte znovu pořady dne, nýbrž jen nakoukněte! Katastrofa se tím sice nezmenší, ale měla by se vštípit do vašeho vědomí, měli byste porozumět, v čem byste neměli pokračovat. Řežete si větev, na které sedíte.

To jsou upomínající a naléhavá slova, která na vás směřujeme. Přesto jsou zapotřebí. Někteří z vás by měli aktivně postupovat proti atomové síle, ne v doslovném smyslu, neboť být proti něčemu, tím vzniká odpor a agrese. Co tím myslíme je, že mnozí z vás jsou na různých místech buď ve společnosti nebo v politice. Na místech, která mají rozhodující vliv na to, co se děje tam venku ve vašich zemích. Jestli v budoucnu váš národ musí nebo nemusí žít dál s atomovými elektrárnami.

Jiní mají zase schopnost navázat v médiích cestu na prastaré vědění k tématu přírodní zdroje energie. Přináší do této inkarnace intuitivní vědění z dávno zapomenutých kultur, které musejí „jen víc“ aktivovat. Řeč je o předchůdcích těch lidí, které označujete jako „Děti nové doby“. Narodili se v 60-, 70-, a 80-tých letech minulého století a jejich úlohou je jít s vašimi technickými vymoženostmi lidštějším a humánnějším směrem.

Naproti tomu jiní – a to je většina z vás – mají silné duchovní síly a schopnosti, se kterými můžou dále pozvednout vibrace na této planetě. Vašimi myšlenkami napájíte morfogenetické pole, vaše davové vědomí. Když se nemůže zbavit jaderné energie vašim bezprostředním chováním, pak zaměřte alespoň své myšlenky na to, že bude existovat svět, který pracuje s alternativními zdroji energie a využívá své přírodní zdroje. A věřte mi, přírodní zdroje na vaší planetě existují v dostatečné míře. Myslete na zdroje energie, které jsou k dispozici pod povrchem zemské kůry nebo na energii a sílu vašich moří.

Lidské děti, nastal čas myslet jinak a jednat! Nečekejte na to, až se stane ještě další katastrofa, než změníte běh světa. Jsme s vámi, podporujeme vás, ale rozhodující jednání musíte udělat sami. To patří k vaší svobodné vůli, kterou v každém okamžiku vašeho bytí respektujeme. Jsem s láskou a sounáležitostí s vámi, já jsem Archanděl Michael.

*** Poselství Archanděla Michaela zprostředkované skrze Ingrid Auer ©

Channeling Archanděla Michaela od Ingrid Auer

Čtvrtek, 7. dubna 2011

Více na www.helpforjapan.wordpress.com popř. na Facebooku pod „Angels for Japan“, také http://www.engelsymbole.at/

Překladatel zatím neznámý