K mé lítosti autor psal pouze o Lucidním snu a o OBE. V jeho článku nebylo napsáno nic o Astrálním cestování a o zážitcích blízkých smrti ( NDE = near death experience ). Rozhodl jsem se tedy, že napíši vlastní článek, který bude spočívat na stejném tématu.

Zážitky blízké smrti

O základním rozdělení jsem se letmo zmínil ve svém prvním článku, zpětným pohledem asi nedostatečně. Začněme například u nejznámějšího jevu a to o zážitcích blízkých smrti. Jistě jste mnoho slyšeli,četli anebo viděli ve filmech o případech, kdy člověk opustí své tělo následkem nějakého úrazu. Co se vlastně děje? Začněme na jednoduchém případu ( který si teď vymyslím ).

Kdesi v nevelkém městečku jménem Praha žije jedna paní Kateřina, která pracuje jako uklizečka a stále od rána do večera uklízí. Jednoho krásného dne jde do lesa na houby, začne poprchávat, pak pršet a nakonec se to změní v ohromnou bouřku. Místo toho, aby se šla schovat kamsi do nížiny, tak začne zmateně pobíhávat po kopečku. V tu chvíli do ní uhodí blesk a paní Kateřina se sesune k zemi. Najednou zjistí, že je asi naživu a tak "dojde" pro košík s houbami, který spadl opodál, ve chvíli, kdy jej chce zdvihnout, tak její ruka projede skrz. Paní Kateřinu to vyděsí a instinktivně se otočí nazpět, kde uvidí v trávě ležet své tělo. Pak si to náhle uvědomí: "Hmmm, já jsem asi zemřela." Vedle ní se objeví bílí světelný bod, který se začne zvětšovat. Okolí pomalu tmavne a světlo se zintenzivňuje. Tmavé okolí jí celou obklopí a ona se octne v jakémsi tunelu, na jehož konci je stříbrně bílé přátelské světlo, které jí sděluje, ať jde blíž. Pomalu se začne pohybovat k tomu světlu. Cítí, že jí v onom tunelu někdo doprovází, nevidí ho, ale ví, že je kousek za ní. Projde světlem a pak se jí promítne celý její život. Ona si ho zrekapituluje a uzná, že mohl být mnohem lepší kdyby, kdyby… Ocitne se kdesi obklopena svými dávno zemřelými příbuznými, některými, které ani neznala. Usmívají se na ní a připomínají jí, že tu je brzo. Paní Kateřina chce položit nějakou otázku, ale v tom se odkudsi ozve hlas, který jí řekne, ještě nenadešel její čas, připomene jí, že má na zemi ještě mnoho udělat. Paní Kateřina je smutná, že musí odejít, protože se jí tu líbí. Ale nedá se nic dělat. Pak následuje malý výpadek a opět se probudí v těle. Sebere košík a odejde to povědět manželovy, který se jí vysměje…

V době, kdy do ní uhodil blesk ( ve skutečnosti to může být jakákoli jiná nehoda ) se na čas přerušila astrální matrice poutající fyzické tělo k astrálnímu. Díky tomu se ocitla mimo tělo, aniž by si cokoli uvědomila, tak chtěla pokračovat ve své práci. To až do té doby, než chtěla zdvihnout košík. Její duchovní průvodce jí telepaticky sdělil, že se má otočit, aby poznala pravdu. Potom, co to udělala jí ta skutečnost došla. Nevěděla si rady, poprvé zjistila, že existuje posmrtný život, ačkoli dřív ničemu nadnormálnímu nevěřila. Všemocný ( Bůh, Jahve, Budha, Aláh … dosaďte si dle vlastního přesvědčení ) zjistil v jaké je situaci a proto svou imaginační silou vytvořil kolem paní Kateřiny tunel. Vyzval jejího duchovního průvodce, aby jí následoval a hlídal od neuvážených myšlenek.

Po průchodu bílím světlem se jí vybavil celý její život. To se opravdu stává, je to jakoby v jednu chvíli byla v každém okamžiku svého života. Od chvíle před narozením, kdy jí byl sdělen její pozemský úkol až do oné chvíle. Paní Kateřina si uvědomí mnoho chyb, které za života udělala. Především jí zaujmou ty špatné věci, kdy někomu velice ublížila a začne toho litovat. Ještě mnohem více polituje toho, že svůj úkol nesplnila. Všemocný sezve duše jejích bývalých příbuzných, aby jí usnadnili orientaci a nabídli pomoc. Jejich duším dodá astrální tělo a éterickou látku, aby vypadali tak, jak za svého života. Zároveň jim připomene, co paní Kateřině mají říct o tom, že nenastala její pravá chvíle. Vytvoří i prostředí, které přesně vyhovuje její osobnosti a tak jak si ho představuje. Pro někoho by například vytvořil zelenou louku, zlaté město, obláček. Její zemřelí příbuzní jí sdělí, že se má vrátit. Ona tuto informaci obchází, tak jí je bohem, či jeho poslem znovu nadnesena s patřičnou váhou, takže není odporu. Všemohoucí odstraní tunel,duším jejich astrální těla a prostředí. Astrální tělo paní Kateřiny spojí s fyzickým tělem a obnoví astrální matrici. Paní Kateřina se po chvíli opět probudí ve svém těle a vše si pomatuje. Především svůj úkol, který musí splnit…

Doufám, že jsem vám tímto "divným" příběhem něco objasnil, co jste se v knihách o zážitcích tohoto druhu dozvěděli.

OBE – mimotělné zkušenosti

Jde o zkušenosti, kdy se vám nemusí stát nějaká nehoda. Jen o ty, kdy dobrovolně po delším či kratším tréningu se naučíte opouštět své tělo. O tom jak na to píší též ve svém prvním článku. OBE je druh astrálních zážitků, kdy se nacházíte nejblíže naší fyzické dimenzi. Kdy prožíváte sled událostí v reálném skutečném čase. Když se projektujete mimo tělo a stojíte například před hodinami, tak zřetelně vidíte, jak se pohybují ručičky. Když se vznášíte v nějaké místnosti, tak vidíte lidi a slyšíte o čem si povídají. Vidíte všechno objektivně a nezkresleně. Pokud astrálně cestujete v tmavém prostředí, tak vše vidíte osvětleno jemným neviditelným světlem. Problematické občas může být cestovat na vzdálenější místa. Občas se mnoho cestovatelům stává, že nedokáží cestovat rychlostí myšlenky a proto se musí na nějaké místo dopravit "po staru". Je též mnoho těžké kontaktovat v této sféře nějaké bytosti, jelikož ty se v této sféře obvykle nezdržují a přání astrálního cestovatele zpravidla ignorují, jelikož se jim nechce tak nízko. Pokud se nalézáte opravdu nízko, tak se můžete setkat s larvami a fantomy, kteří obývají tyto sféry. Kontakt s nimi je však nemyslitelný, protože jsou to neinteligentní formy bytí. Stíny a fantomy občas ve vyšším stádiu působnosti na nějakého člověka mohou mít vlastní inteligenci. Všechno to jsou však bytosti stvořené člověkem, které působí jen na určitého člověka. Musím zdůraznit, že to jsou negativní formy. Výhody má OBE ty, že vidíte děj tak, jak se skutečně děje v reálném čase. Většinou si ani neuvědomíte, že vidíte na všechny strany. Když prožíváte OBE, tak většinou nemáte tak velkou imaginační schopnost vytvářet věci, jako ve vyšších dimenzích.

Astrální cestování

Jde též o zkušenosti, kdy vědomě opouštíte tělo. Rozdíl je v tom, že se nalézáte ve vyšších sférách, kde už se vám postupně mění vnímání reality a ztrácíte pojem o čase, prostoru a realitě jako takové. Když někde jste, tak tam prostě jste, nic víc, nic míň. Neexistuje zde čas, tak jak ho znáte, což vás při počátcích velice zmate. Čas se vlastně úplně vytratí, proto vždy musíte dát na vlastní subjektivní vnímání času a odhadnout, jak dlouho jste "tam" byly. Stejně jako prostor nemá cenu, ve vyšších sférách je všechno neohraničené a prostor, pokud nějaký je, je zkreslený. Proto například, když by jste se dívali na hodiny, tak neuvidíte ručičky, na ulici neuvidíte jezdit auta, chodit lidi a neuslyšíte zpívat ptáky – jednoduché, protože v žádném čase nejsou žádné ručičky, žádná auta, žádní lidé… Bývá tedy začátečníkům problematické setkat se se svým fyzickým kamarádem. Ovšem oproti tomu není tak těžké zkontaktovat nějakou bytost, či zemřelou duši. Ovšem chci připomenout, že nezkoušejte to, pokud se mimo tělo neudržíte delší dobu na kontakt s ní. Představte si, že by jste se setkali s Lucifem – vládcem astrální sféry. Najednou by se před vámi objevil a ve chvíli, kdy byste chtěli k němu promluvit by jste se dostali zpět do fyzického světa. Samozřejmě by vás to naštvalo, ale ještě více jeho. Pak by jen záleželo na něm, jestli to přejde, nebo jestli ponesete následky, že jste se opovážili jeho zvolání. Východní mystické školy, a já se s jejich názorem ztotožňuji, že pro začátky ( když už alespoň 5 minut vydržíte ) je vhodné zavolat svého duchovního průvodce. Nechci zde předkládat seznam bytostí a toho co vás mohou naučit.

Vaše imaginační schopnost také vzroste, pokus budete opravdoví mistři, dokážete vytvářet vlastní reality. Vaše pozornost je zaměřena na všechny strany najednou, což už občas může způsobit problémy.

Lucidní sny

Slovo "lucid" přeložíme z angličtiny jako "průzračný". Je tomu opravdu tak. Jedná se o pravé sny, ve kterých máte navíc možnost ovlivňovat jejich program. Nejedná se o klasickou cestu mimo tělo, jak ve všech předchozích případech. Jedná se o sen, ať je jakýkoli, ve kterém si uvědomíte, že sníte. Když si tuto věc uvědomíte, tak máte skoro vyhráno. Nyní máte dvě možnosti co dělat: Buď to, že to je sen necháte plavat a budete dále postupovat podle jeho programu, třeba že až půjdete po Václavském náměstí, tak si lehnete na zem a začnete pozorovat obláčky. V takovém případě za chvíli zapomenete, že to je sen a s ním se také ztotožníte – tím myslím, že z lucidního snu se stane normální. Druhá možnost je využít tohoto poznání a začít tento sen měnit. Uvědomíte si, že si právě ( ve snu ) leháte na zem, aby ste se dívali na oblohu. Řeknete si, že máte rozhodně lepší věci na práci a proto vstanete a půjdete se podívat po ulicích. Když se někam budete chtít podívat, tak budete procházet zdmi, létat .. Můžete brát věci do rukou a prohlížet si je – to jde. Po nějaké době však sen bez vašeho ovlivnění skončí.

Shrnovací tabulka:

 

jev

NDE

OBE

AC

LD

1. Vnímání času

ne

ano

ne

no/ne

2. Skutečnost reality

není

ano

dle sféry

ano/ne

3. Počet lidí se zkušenostmi

30%-40%

10%-20%

10%-15%

50%-70%

4. Častá doba fenoménu

kdykoli

kdykoli

kdykoli

během spánku

5. Možnosti průběhu

účastník,

pozorovatel

pozorovatel

tvůrce neovlivňuje

6. Pozice astrál.. těla

mimo tělo

mimo tělo

mimo těla

uvnitř

7. Nebezpečí smrti

hádejte

není

je

není

Mnoho lidí po mě chtělo vysvětlit podstatné rozdíly mezi zde danými fenomény, takže doufám, že těchto informací bohatě využijete.

Komentáře