Jogínský pozdravSurja Namaskara (tzv. „pozdrav slunce“) je velmi dostupné a zároveň snadno osvojitelné tradiční cvičení jógy. Poskytuje aspirantům hluboce blahodárné účinky, spojené s obsáhlou dynamizací celé bytosti a s probuzením a harmonickým rozšířením solárního aspektu (Ha, + , jang) v člověku, který toto cvičení praktikuje. Namaskara?

Co je vlastně „jogínský pozdrav slunce“ (Surja Namaskara)

V sanskrtu Surja znamená Slunce a Namaskara značí poctu či pozdrav plný oddanosti a lásky. Surja Namaskara je jedinečnou kombinací jogínského cvičení, která velmi dobře připravuje cvičence pro následné praktikování ásan a která sama rovněž nabízí ucelené účinky. Surja Namaskara posiluje svaly celého těla a vyvolává harmonické zrychlování dechu a srdečního rytmu, aniž by to však vedlo ke stavům únavy či ztráty dechu.

Surja Namaskara je postupný sled 12-ti pohybů, které se několikrát opakují tak, aby během cvičení náš svalový systém „zadržoval teplo“, což zvyšuje účinnost cvičení hathajógových ásan. Pozdrav slunci je také výborným prostředkem pro uvolnění. Je rychlejší a dynamičtější než jógové pozice. Může představovat samostatný soubor cvičení, který lze úspěšně aplikovat i mimo praktikování hathajógy.

Jogíni v Indii tradičně cvičí tuto sérii zásadně při východu slunce, před ásanami, coby přípravnou proceduru „zahřátí“ těla. Nejedná se však samozřejmě o nějaký druh pohanského uctívání slunce, jak by mohli v pokušení někteří lidé uvěřit, ani o nějaký maskovaný hinduistický rituál.

Jak se snadno naučit Surja Namaskara?

Při prvním zhlédnutí ilustrace této techniky můžeme snadno nabýt dojmu, že se jedná o velmi komplikovaný výkon. Ve skutečnosti je složitost pouze zdánlivá. Celý cvik se totiž skládá z pouhých šesti jednoduchých pohybů, které se po provedení cvičí ještě jednou v opačném sledu a dohromady tak tvoří sadu 12ti prvků. Abychom se je rychle naučili, je dobré začít s pohyby 1, 2, 3 a 4, po kterých následuje trénink mnohem snadnější pozice 10, 11 a 12. Nakonec se naučíme i pohyby 5 až 9. Když už jsme s jednotlivými prvky dobře obeznámeni, vyzkoušíme celé cvičení s jednotlivými pohyby v jejich náležité posloupnosti.

 

Začátek cvičení

Nepřetržité soustředění a bdělá vědomá aktivní účast mysli mají pro správné provádění pozdravu slunce zásadní význam. U každého pohybu je třeba aktivní účast vědomí. Při provádění Surja Namaskara bychom neměli myslet na nic jiného. Vyhneme se tak postupnému mentálnímu odchylování a těkavé pozornosti. Zároveň tak zachováváme určité tempo cvičení, které zůstává stálé ve všech následných přechodech Surja Namaskara. To je velmi důležité. Pouze první dvě série cvičení můžete praktikovat o něco pomaleji a ne nutně úplně dokonale, protože zpočátku bývají naše svaly poněkud ztuhlé, zejména v ranních hodinách.

Během cvičení bychom měli být orientováni směrem ke slunci nebo na východ. Je rovněž důležité vyvolávat v sobě jasný obraz slunce a mít na paměti pevný a stálý stav absorpce mohutné síly slunečního kotouče. Při cvičení můžeme i meditovat na Slunce, jako na skutečného živitele a dárce veškerého života na Zemi. Celá naše energie, dokonce i ta, kterou používáme na uskutečnění pozdravu slunce samotného, převezme poté, co se rezonančně přizpůsobí, úroveň slunečního jasu a záření, protože i tato energie pocházející z podstaty, jež je neustále vystavována a syntetizována v těle, vychází přímo ze světla, které je Sluncem vyzařováno. Navíc, každý atom v našem těle byl někdy v historii součástí podobné hvězdy, jako je Slunce, nebo dokonce součástí samotného Slunce.

Dále můžeme stále hlouběji kontemplovat božskou kosmickou energii, která skrze Slunce projevuje. Když budeme důsledně a vytrvale provádět tento jogínský pozdrav, budeme postupně odhalovat skryté a hluboce duchovní rozměry tohoto cvičení, které pro nás přestane být pouhou banální sestavou fyzických cviků. Naopak, bude postupně působit na celou naši bytost a umožní náš rozvoj na všech úrovních. Díky trvalému správnému vnitřnímu postoji při cvičení bude subtilní sluneční energie (Ha, + , jang), kterou pomocí pozdravu slunce vstřebáváme, vždy obrovská.

Když budeme pozdrav slunci cvičit vytrvale každý den, zaznamenáme již během 6ti měsíců změny přímo na fyzické úrovni. Můžeme provést zkoušku, kdy si na začátku praxe zaznamenáme míry našeho těla, jako je obvod pasu, boků, hrudníku, bicepsy a krk, a můžeme se i vyfotit v plavkách. Po 6ti měsících, což neznamená téměř nic ve srovnání s délkou běžného lidského života, můžeme opět pořídit fotografii našeho těla v plavkách a porovnat původní míry se současnými, což nás jistě přesvědčí o dosažených výsledcích. Je možné, že i oblečení, které jsme nosili dlouho předtím, nás přesvědčí o dosažených změnách.

Na začátku můžeme nejdříve každý krok této sestavy cvičit po několik dní samostatně, což je jednodušší pro jejich správné provedení. Nesnažíme se usilovat o dokonalost hned od prvního pokusu. Pozdrav slunce je tu pro nás stále. Čas a neustálé zlepšování přinese nakonec své ovoce.

Tempo

Většina knih, které popisují jogínský pozdrav Surja Namaskara, vynechává zásadní údaj – tempo a rychlost provádění pohybů tohoto souboru cvičení. Proto mnoho odborníků (zejména ze Západu, kteří jsou připraveni o autentické tradiční instruktáže) vykonávají pozdrav slunce příliš rychle nebo naopak příliš pomalu, podobně jako ásany. Od začátku byste měli vzít na vědomí, že se jedná o chybu v moderním pojetí provádění Surja Namaskara. Když se staneme mistrem jogínského pozdravu slunce, můžeme provádět celou sérii pohybů během 45 sekund. Naším prvním cílem bude ale dosažení 15ti pozdravů slunce asi za 12 minut. Po 6ti měsících nepřetržitého cvičení, někteří z nás můžeme snadno dosáhnout 40ti sérií za 25 minut. To je velmi dobrý průměrný výkon Surja Namaskara, který je zbytečné překonávat. Cvičení může být strukturované, např. na dvě poloviny, 15 minut ráno a 10 minut večer před spaním.

Kontraindikace

Ženy by neměly cvičit pozdrav slunce během menstruačního cyklu, alespoň první dva dny. Záleží ovšem na individuální situaci každé ženy. U budoucích matek je praxe možná do začátku 5. měsíce těhotenství. Po porodu je možné se ke cvičení pomalu postupně vracet, podle toho, jak proudí energie a jak se tělo vrací k normálu. V případě kýly není toto cvičení doporučeno.

Dech

Synchronizace dechu s prováděnými pohyby je zásadní pro správné uskutečnění jogínského pozdravu slunce. Tato synchronizace, i když se může zdát na první pohled velmi složitá, je vlastně přirozené dechové tempo doplněné našimi pohyby. Uvidíme, že by bylo dokonce obtížnější dýchat jinak, nežli je naznačeno, protože tak budeme vnímat pocit ztráty dechu. Naopak, když synchronizujeme pohyby a dýchání správným způsobem, budeme schopni provádět velké množství sestav pohybů bez únavy a hlavně bez zbytečného plýtvání naším dechem. Abychom se rychle naučili, jak harmonicky dýchat během provádění pozdravu slunce, zapamatujeme si fáze zadržování dechu:

V první fázi (prvních 6 pohybů) zadržujeme dech v pozici podobné obrácenému písmenu V.

Ve druhé fázi (posledních šest pohybů) zadržujeme dech v pozici podobné obrácenému V a navíc také v následující pozici.

Vydechujeme v obou případech tak, že se natáhneme dopředu, což je velmi logické a přirozené. Pro snadné zapamatování přikládáme tabulku, která zobrazuje rytmus jednotlivých dechů a pozic. Když se sled pohybů stal poněkud zautomatizovaný a již mu nemusíme věnovat plnou pozornost, naučíme se dýchat v synchronizaci s pohyby. Tento způsob cvičení výrazně posílí jeho účinky.

V prvních dnech naší praxe, kdy ještě nejsme s jednotlivými pohyby natolik obeznámeni, nemusíme nutně dýchání při jejich provádění sledovat.

Příprava jogínského pozdravu slunce

Dvanáct pohybů, které tvoří Surja Namaskara, v synchronizaci s dýcháním, jsou:

1) Zavřete oči. Přiložte ruce před hrudníkem dlaněmi k sobě a palce umístěte do krční jamky v pravém úhlu s ostatními prsty. Postava je dokonale rovná a nohy jsou velmi blízko u sebe, aniž by se navzájem dotýkaly, chodidla jsou rovnoběžně.

Pomalu vydechněte ústy veškerý vzduch z plic i za pomocí loktů tlačících na žebra, dlaně však zůstávají na místě. Hluboce vydechujte s cílem dostat ze sebe i poslední zbytky reziduálního vzduchu pomocí stažení oblasti břicha. Když jsou plíce úplně prázdné, stáhněte všechny svaly, počínaje na nohách, lýtkách, stehnech, břichu (které jsou již stažené z důvodu vynuceného výdechu), na zádech, hrudníku, pažích, rukách a krku, zkrátka systematicky stáhněte svalstvo celého těla.

Chyby, kterých je třeba se vyvarovat: Pokud ruce nejsou umístěny ve správné výšce a prsty (kromě palce) nejsou spojené, není možné úplně vyprázdnit plíce od zbytkového vzduchu.

2) Poté všechny svaly opět uvolněte a zaklánějte se s plně otevřenou hrudí a rameny, zároveň protlačte pánev vpřed a směřujte váš pohled za zavřenými víčky na konečky prstů. Nadechujte se zhluboka a pomalu nosem.

Chyby, kterých je třeba se vyvarovat: Pokud nejsou dobře prohnutá záda a podsazená pánev, zádové svalstvo se dostatečně neprotáhne.

3) Hluboce vydechujte ústy, předkloňte se stejně jako v případě polohy pádahastásany. V ideálním případě můžete umístit své dlaně až na zem a hlavu přiložit co nejblíže ke kolenům. V závěrečné fázi pohybu částečně zatáhněte břicho, stejně jako na začátku provádění uddijána bandhy (ale ne zcela a hlavně bez nucení). Ze začátku je možné vzhledem k menší pružnosti nepokládat ruce až úplně na zem.

Chyby, kterých je třeba se vyvarovat: pokud hlavu dostatečně nepřiblížíte ke kolenům a tělo není příliš pružné, jsou účinky podstatně nižší. Pro zlepšení funkce štítné žlázy a postupné odstranění její nerovnováhy přitiskněte současně bradu na hruď.

4) Nadechněte se zhluboka nosem a pokrčte pohybem pravou nohu, tak aby chodidlo zůstalo na zemi, včetně paty a pravé koleno tlačte dopředu, spolu s pravým stehnem se tak vytvoří písmeno Z. Pánev tiskněte co nejblíže k pravé noze. Levou nohu natáhněte vzad, ale (pozor!) ne úplně, aby bylo možné provést polohu správně. Poté se zakloňte vzhůru a pohledem směřujte ke stropu nebo (pokud cvičíte venku v přírodě) na slunce, je-li to technicky proveditelné, avšak (pozor!) oči zůstávají i v této fázi zavřené (jako po celou dobu cvičení).

Chyby, kterých je třeba se vyvarovat: dbáme na to, abychom neskláněli hlavu příliš k pravé noze a holeň nebyla kolmo k zemi.

5) Nyní tělo musí tvořit obrácené písmeno V, paty jsou natažené, a pokud je to možné, umístěte je až na zem. Pokud jste v předchozí pozici natáhli zadní nohu moc daleko, bude obrácené V příliš slabé a paty se tak nemohou dotýkat země. Hlava směřuje dovnitř, tiskněte bradu na hrudník, záda jsou rovná a pohled je orientován do oblasti pupku. Stáhněte oblasti břicha a stehen (které se automaticky stáhnou, pokud jsou paty těsně u země.)

Chyby, kterých je třeba se vyvarovat: Nestůjte na špičkách a dodržte správné sklonění hlavy, jinak se nejedná o správnou pozici obráceného V. Vyvarujte se zakřiveným zádům a uvolněnému břichu.

6) Vydechněte ústy a sehněte se k zemi. Naše jediné body kontaktu se zemí musí být pouze brada, ruce, hrudník, kolena a prsty na nohou. V této pozici se břicho nemá dotýkat země, pánev je vhodně vyklenuta. Nos se také nedotýká země. Tato pozice umožňuje velice zvláštní zakřivení páteře, která zůstávala v předchozím kroku zcela rovná.

Chyby, kterých je třeba se vyvarovat: Nebudeme tisknout pánev na zem.

7) Nadechněte se, zvedněte hlavu a prohněte se co nejvíce tak, aby se pánev ale ani (pozor!) tělo nedotýkaly země. Jediné body kontaktu se zemí jsou nyní nohy a ruce. Tato pozice tedy není totožná s bhudžangásanou, během které zůstává pánev na zemi. Ramena jsou nyní rozšířená a tlačíme je v zad, abychom otevřeli co nejvíce i hrudník.

Chyby, kterých je třeba se vyvarovat: v případě že nohy byly během předchozího pohybu špatně umístěny, napravte nyní jejich polohu. Stehna by se neměla dotýkat země a ramena by neměla směřovat dopředu (protože by takto neumožnila rozšíření hrudníku).

8) Zadržujte dech a vraťte se do polohy obráceného V. Popis provedení a případné chyby jsou totožné s těmi, které jsou popsány v kroku 5. Paty se protáhnou pokud možno až k zemi. Obličej směřuje dovnitř, bradu tlačte k hrudníku, záda jsou rovná a pohled směřuje do pupku. Stáhněte oblasti břicha a stehen (které se automaticky stáhnou, pokud jsou paty těsně nad zemí.)

Chyby, kterých je třeba se vyvarovat: Nestůjte na špičkách a dodržte správné sklonění hlavy, jinak se nejedná o správnou pozici obráceného V. Vyhněte se zakřiveným zádům a volnému břichu.

9) Nyní i nadále zadržujte dech (s plnými plícemi). Umístěte nohy stejně jako v poloze 4, ale symetricky obráceně, abyste střídavě stlačovali břicho na obě strany (budeme tedy nyní natahovat pravou nohu vzad, zatímco chodidlo levé nohy bude umístěno pevně na zemi).

Chyby, kterých je třeba se vyvarovat: další chybou, jež není uvedená v popisu předchozí polohy č. 4, vyplývající ze dvou předchozích (7 a 8), je umístění nohy na zem v místě prstů rukou. V této situaci máme tendenci ohýbat nesprávně levou nohu a tak naše levá pata nemůže být dostatečně blízko rukou. Zpočátku je velmi obtížné, aby se natažená noha vrátila k výchozímu bodu. Pro začátek si to můžeme usnadnit tím, že rozdělíme téměř celou naši váhu na nohy a protější paže (v tomto případě, na ohnutou levou nohu a levou ruku), což nám umožní snadno uvolnit sklon pánve a vrátit nataženou nohu.

10) Zhluboka a pomalu vydechněte ústy a proveďte opět polohu č. 3. Předkloňte se stejně jako při provedení pádahastásany. V ideálním případě, pokud je to možné, položte dlaně na zem a hlavu přitiskněte co nejblíže ke kolenům. V závěrečné fázi pohybu částečně stáhněte břicho, stejně jako na začátku provádění uddijána bandhy (ale ne zcela a hlavně bez přílišného nucení).

Chyby, kterých je třeba se vyvarovat: pokud nepřiložíme hlavu dostatečně blízko ke kolenům, neprotáhneme dostatečně tělo a tak účinky jsou podstatně nižší. Pro zlepšení funkce štítné žlázy a postupné odstranění její nerovnováhy tiskněte bradu na hruď.

11) Dále se zhluboka a úplně nadechneme nosem, provedeme znovu polohu č. 2. Uvolníme všechny svaly a protáhneme ramena co nejvíce k zádům, podsadíme mírně pánev a směřujte pohled na konečky prstů. Hlava se zaklání co nejvíce dozadu.

Chyby, kterých je třeba se vyvarovat: Ramena nechejte uvolněná a co nejvíce zakloněná vzad. Pokud nejsou dobře prohnutá záda a podsazená pánev, zádové svaly se dostatečně neprotáhnou.

12) Na konci hluboce vydechneme ústy a uvolníme opět svaly po celém těle a vrátíme se do výchozí pozice č. 1. Stojíme tak s rukama přiloženýma na hrudi, dlaněmi k sobě a s palci umístěnými v krční jamce, v pravém úhlu k ostatním prstům. Postava je narovnaná a nohy jsou u sebe, aniž by se dotýkaly, chodidla jsou rovnoběžná. Lokty tlačíme do žeber, ale ruce zůstávají na místě.

 

Blahodárné účinky této jogínské techniky

Zde jsou uvedeny některé z blahodárných účinků zaznamenaných na fyzické úrovni u starších lidí, kteří cvičili v ášramu Svámího Šivanandy v Rišikéši:

  • odstranění přebytečného tuku na celém povrchu těla,
  • snížení přirozeného zvětšení dělohy,
  • zlepšení trávení,
  • zastavení vypadávání vlasů,
  • znovuoživení přirozené barvy nehtů,
  • čerstvý vzhled a svěží barva pleti,
  • pocení se postupně stává bez zápachu.

U starších lidí, kteří vytrvale praktikují Surja Namaskara, jsou velmi časté případy nápadného viditelného omlazení.

Pro cvičení jogínského pozdravu slunce nemá věk téměř žádný význam. Například v Indii je velmi běžné, že i lidé ve věku 60-70 roků včetně žen až s 10 dětmi se téměř zázračně po několika měsících nepřetržitého cvičení Surja Namaskara proměnili.

Mezi nemoci jejichž trvání může být radikálně zkráceno trvalou a systematickou praxí jogínského pozdravu slunce patří poruchy trávení, zácpa, nepravidelná menstruace či apatie. Surja Namaskara pomáhá odstranit letargii, pesimismus, lenost a různá onemocnění, díky velice intenzivní aktivaci dynamické, solární (Ha, jang, + ) stránky bytosti. Každodenní praxí pozdravu slunce lze snadno dosáhnout a udržet jak aktivní sexuální zdrženlivost, tak i případný úplný celibát. Slavný jogín Dhirendra Brahmačari tvrdí, že pozdrav slunce nám umožňuje uložit velké množství jemných solárních energií (prány) do naší bytosti, a tak se naše fyzické tělo stává velmi jasné, stejně jako Slunce.

Níže jsou uvedené hlavní přínosy jogínského pozdravu slunce. Uváděné výsledky, které by se mohly některým na první pohled jevit přehnané, nejsou ve skutečnosti zdaleka vyčerpávající:

– pozdrav slunce může praktikovat kdokoliv, jak sám tak i ve skupině, v každém ročním období, protože ho lze cvičit stejně dobře jak v místnosti, tak i venku (je však třeba zmínit, že jeho výrazné účinky se objeví o něco rychleji, pokud cvičíme v přírodě během svítání),

– Surja Namaskara netrvá déle než 3-10 minut denně. Tento soubor cvičení není omezen pouze na určitou část těla,

– pozdrav slunce nevyžaduje žádné speciální vybavení ani žádné náklady, na rozdíl od moderních gymnastických sálů, které jsou vybavené složitým a drahým nářadím, pro cvičení Surja Namaskara potřebujeme jen prostor 2 m2 a podložku,

– pozdrav slunce povzbuzuje celý zažívací systém tím, že natahuje a následně stlačuje břicho, čímž dochází k hlubokému masážnímu procvičení všech vnitřních orgánů (játra, žaludek, slezina, střeva, ledviny), aktivuje trávení a rychle odstraňuje zácpu,

– pozdrav slunce postupně posiluje břišní oblast, zachovává a obnovuje správnou polohu břišních orgánů (pokud jsou přesunuty!), shromažďování krve v břišních orgánech je rychle potlačeno.

– Surja Namaskara je harmonickou kombinací pohybů a synchronizovaného dýchání, plíce jsou při něm hluboce provětrávané, krev je okysličena a detoxikována a dochází k masivnímu vypuzení oxidu uhličitého a dalších toxických plynů z dýchacích cest, kromě toho je dosaženo správné srdeční činnosti a posílení krevního oběhu, což je jedna ze základních podmínek zdraví. Jogínský pozdrav slunce také bojuje proti vysokému krevnímu tlaku a bušení srdce, takže ruce a nohy, které bývají u některých osob trvale chladné, se takto prohřejí.

– pozdrav slunce v důsledku postupného protahování a ohýbání páteře povzbuzuje celý nervový systém. Pro dosažení souladu normalizuje funkce sympatického a parasympatického nervového systému. Spánek se tak stává hlubší a klidnější a paměť je mnohem výkonnější,

– pozdrav slunce rychle odstraňuje strach, vnitřní napětí a pomáhá nám zbavit se i úzkosti. Za normálních okolností se nervové buňky obnovují pomaleji nežli ostatní buňky v těle, ale vytrvalý a pravidelný trénink Surja Namaskara postupně obnovuje normální fungování mozku,

– Surja Namaskara povzbuzuje a stabilizuje žlázy s vnitřní sekrecí, především štítnou žlázu (díky pohybům stlačující krk),

– pozdrav slunce zlepšuje vzhled pokožky, protože aktivací krevního oběhu v celém těle způsobuje, že kůže je schopna lépe odstraňovat velké množství toxinů, zvláště pokud výkon pokračuje až do lehkého potu (někteří indičtí jogíni doporučují praktikovat toto cvičení až do zpocení, ale v našich klimatických podmínkách to není nutné, vyjma cvičení na pláži u moře. V Indii, vzhledem k okolní teplotě, je možné dostatečně intenzivní zpocení i po několika minutách cvičení). V každém případě pozdrav slunce přináší pozitivní změny vzhledu kůže, která je považována za „zrcadlo“ odrážející náš skutečný zdravotní stav. Pozdrav slunci obnovuje zářivou pleť a kůže je dobře hydratovaná a omlazuje se,

– pozdrav slunce všeobecně posiluje celé tělo: krk, ramena, paže, zápěstí, prsty, záda, pánev, břišní oblast, stehna, chodidla i kotníky jsou postupně posilovány, aniž by se staly příliš mohutnými. Víme totiž, že posilování zádových svalů je jednoduchý, ale velmi účinný způsob, jak bojovat proti všem poruchám, které mohou nastat v oblasti pánve,

– pozdrav slunce značně zlepšuje vzhled a držení poprsí u žen. Hrudník se harmonicky vyvíjí a stává se pevným a pružným.

– Surja Namaskara stimuluje prospěšnou činnost dělohy a vaječníků a tím odstraňuje nepravidelnou menstruaci a potlačuje s ní spojené specifické bolesti, v případě těhotenství, praktikuje-li se pozdrav slunci, je porod snadnější a méně bolestivý (při dodržení kontraindikací),

– pozdrav slunce zabraňuje vypadávání vlasů a také snižuje přirozenou tendenci k jejich šedivění,

– pozdrav slunce odstraňuje negativní účinky nošení vysokých podpatků, příliš těsných bot, opasku nebo nového či velmi těsného oděvu a zároveň nás chrání proti plochým nohám a posiluje kotníky,

– Surja Namaskara snižuje přebytečný tuk a to zejména tuk na břichu, bocích, stehnech, krku a bradě,

– pozdrav slunce snižuje abnormálně vypouklé Adamovo jablko (vydutý ohryzek), protože postupným stahováním krku dopředu se dosahuje stažení štítné žlázy,

– pozdrav slunce odstraňuje nepříjemný tělesný pach tím, že podporuje naše přirozené očišťování skrze kůži, plíce, střeva a ledviny,

– Surja Namaskara stimuluje a zlepšuje přirozenou odolnost vůči nemocem posílením základu fyzického těla a imunitního systému,

– pozdrav slunce udržuje ideální tvar našeho těla (svalové hmoty) a harmonicky snižuje nadbytečný tuk,

– pomocí pozdravu slunce dochází k zlepšení koordinace našich pohybů,

– pozdrav slunci je jako základ gymnastického cvičení znamenitou přípravou na všeobecně rozličné sporty,

– pozdrav slunce je nejrychlejší způsob, jak vytvořit a udržovat vnitřní stav mladistvé mysli, což je neocenitelný přínos pro každého. Navíc je úžasné cítit vždy připravenost s důvěrou a odvahou čelit závažným útrapám a tak celou dobu prožívat intenzivně a hluboce autentickou radost.

Shrnuto, Surja Namaskara otevírá dveře věcem dokonalého zdraví, síly, harmonie, efektivity a dlouhověkosti, což by měly být pro harmonickou integraci s makrokosmem normální vlastnosti každého člověka.

Pozdravem slunce můžeme tyto rozsáhlé výsledky skutečně získat, neboť jeho cvičení koordinuje všechny životní funkce. Surja Namaskara samozřejmě není všelékem, ale pokud se tato jednoduchá sestava cviků cvičí s vytrvalostí a odhodláním, odmění toho, kdo ji praktikuje, vynikajícím zdravím a kypící energií, přičemž také dodává mladost starším lidem.

Denním praktikování tohoto souboru relativně jednoduchých cviků se bude náš život postupně podobat zpívané písni radosti, jak potvrzují svědectví jogínů, kteří jej praktikovali několika let každý den.

Komentáře