Indigové děti

INDIGOVÉ DĚTI

Více informací najedete např. v knihách Barvy života – tajemství aurické typologie od Pamaly Oslie a Jaké barvy je tvá aura? od Barbary Bowers. Ozývají se (zcela pochopitelně) také hlasy těch, kdo auru podle svých slov vidí a popírají, že by mohly být tyto teorie pravdivé.

Potíž je v tom, že většina lidí sice vidí některou část aury, ale zpravdila spíše vnější vrstvy, odrážející naše emoční stavy apod. K dalším zkreslením může docházet tké proto, že auru druhých vnímáme skrze svoji vlastní. V aurické typologii se jedná o nejvnitřnější vrstvy aury, které bezprostředně obklopují naše fyzické tělo; zpravidla máme jednu až dvě, maximálně tři hlavní aurické barvy, vypovídající o naší osobnosti.
 

Indigo se začalo častěji objevovat v lidské auře koncem 70. a v průběhu 80.let, ve větším měřítku pak po roce 1992. Podle některých autorů představují indigové děti 85% ze všech narozených po roce 1992 a 90% narozených po roce 1994 a 95% těch, co se rodí v současné době. Indigo může mít v auře i člověk narozený mnohem dříve, avšak je to spíše ojedinělé.

Indigové děti

Většině indigových dětí je v současné době 13 let nebo méně. Jsou jiné, mají velmi specifické charakteristiky, které je odlišují od předchozích dětských generací. Jak již bylo řečeno, jejich pojmenování souvisí s barvou jejich aury (která souvisí také s čakrou třetího oka, reprezentující intuici a psychické schopnosti). Tyto děti neuznávají autority a často proti nim vystupují, jsou nekonfromnní, extrémně emočně a někdy také fyzicky citlivé až křehké, vysoce akademicky nadané a/nebo jinak talentované, často jsou nadané také metafyzicky, s vynikající intuicí, buď velmi empatické a soucitné a nebo naopak chladné a zdánlivě bezcitné a také vědomé od útlého dětství.

Indigové děti musejí po příchodu na svět překonat mnohé výzvy. Jejich extrémní citlivost dokáží rodiče často jen stěží pochopit a ocenit, protože ji sami nemají. Nadání těchto dětí v takovém měřítku je neobvyklé, jejich nekonformní přístup k systému a disciplíně jim působí mnoho potíží v průběhu dětství a někdy i v dospělosti. Na druhé straně jim právě tyto vlastnosti mohou pomoci uskutečňovat své cíle, jako např. změnit systém vzdělávání. Být indigový není snadné, ale je to poslání. Indigové děti přicházejí pozvednout vibraci naší planety, což v praxi znamená pozvednout lidské vědomí (či sebe-uvědomění) na vyšší úroveň (od izolovanosti k celistvosti a propojenosti se vším, s celým světem).

Převzato z webu http://indigo.mysteria.cz/
Diskuzní forum o Indigo: http://indigoporadna.unas.cz/forum/
 
Překvapuje vás vaše dítě dnes a denně něčím zvláštním? Zdá se vám příliš moudré, umíněné, zasněné, buřičské a vzpurné… prostě jiné? Pak nejspíš máte doma to, čemu se říká indigové dítě.
 

Co znamená výraz "indigové děti"?

Jsou to děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují nový, neobvyklý souhrn psychologických znaků, představujících dosud nezdokumentovaný charakterový typ. Tento typ má pozoruhodně jedinečné rysy, které vyžadují změnu v jednání a výchově jak od rodičů, tak i učitelů s cílem poskytnout těmto dětem maximální podporu pro dosažení rovnováhy a souladu v životě a tím jim pomoci vyvarovat se možných frustrací.

Název "indigové" je odvozen z modré barvy, která převládá v jejich auře. Indigové děti jsou skutečně zvláštní a představují velké procento všech dětí, které se nyní rodí na celém světě. "Vědí", kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí.

Deset atributů, které nejlépe vystihují tento nový druh dítěte:

· Přicházejí na svět s vědomím královské důstojnosti a často tak jednají.
· Uvědomují si, že "jsou hodny toho, že mohou být zde", a jsou překvapeny, že druzí tento jejich pocit nesdílejí.
· Vědomí vlastní hodnoty není pro ně velkým problémem. Často říkají rodičům, "kdo a odkud jsou".
· Mají potíže s autoritou (bez možnosti výměny názorů, diskuse či volby).
· Některé věci jednoduše nedělají, například čekání ve frontě je pro ně nesnesitelné.
· Jsou frustrovány systémy, jež jsou zaměřené rituálně a nevyžadují kreativní myšlení.
· Často nacházejí lepší způsoby, jak něco doma či ve škole udělat, takže vypadají jako "likvidátoři systému" (jsou v opozici vůči jakémukoli řádu).
· Na první pohled se chovají asociálně, i když jsou mezi sobě rovnými. Jestliže kolem sebe nemají nikoho podobného smýšlení, uzavírají se do sebe s pocitem, že jim nikdo nerozumí. Ze společenského hlediska je pro ně školní docházka neobyčejně obtížnou záležitostí.
· Nereagují na prostředky výchovy typu provinění a trest ("Počkej, až přijde táta domů a uvidí, cos udělal").
· Neostýchají se dát najevo své potřeby.

Zdroj: Lee Carrolla a Jan Toberové – The Indigo Children – volný překlad Blanka Anfilovová

Další odkazy o indigové děti

Komentáře