S rostoucím věkem a také spolu se změnou prostředí, které dítě obklopuje, se také mění charakter toho, co od přátelství očekává. Jsou také rozdílná přátelství, která jsou navázána ve škole a ta od sourozeneckých vztahů, které připomínají přátelství mezi dětmi ze sousedství.

Když chce dítě získat kamarády

Pokud chce dítě získat kamarády, musí být v každém případě úspěšné v navazování a udržování vztahů takovým způsobem, který je přijatelný a vhodný pro jeho vrstevníky. Dítě se jednak učí přímo prostřednictvím svých vlastních zkušeností se stejně starými dětmi a pomocí metody pokusu a omylu se dozví, jak si získat a udržet kamaráda. Také prostřednictvím dospělých, sledováním jejich chování a jednání, získává dítě mnohé návody, jak si najít nové kamarády.

Výchova dětí

Výchova dětí je velmi náročná činnost a zdá se, že snaha rodičů dobře vychovávat své dítě je stále obtížnější a riskantnější. Bohužel dokonalý recept na nejlepší otcovství a mateřství neexistuje, ale možná bychom se mohli trošku více inspirovat zkušeností našich prarodičů. Žijeme sice v moderním světě a jsme obklopeni moderní technikou, komunikujeme mezi kontinenty, ale mnohdy také zapomínáme na zcela základní věci. Místo do přírody, jezdíme po víkendech do hypermarketů, máme moderní oblečení, elektroniku, ale nějak se nám vytrácí cit a umění komunikace.

Přemíra kroužků

V současné době se dalším výchovným prostředkem staly kroužky. Ne, že by na nich bylo něco špatného, ale nic se nemá přehánět. Kroužky v každém případě podporují kreativitu a rozvíjejí dětskou osobnost, ale všeho moc škodí. Ne vše co dítě baví, se musí dělat na úrovni kroužků. Dítě by mělo mít také prostor na nicnedělání a chvilku jen pro sebe. Jestliže dítě projde za týden mnoha různými kolektivy, je sice všude, ale nikde. Místo kamarádů má spíše pouze jakési známé. Dítě by mělo mít jeden hlavní kolektiv, který ho nějakým způsobem vychovává a formuje.

Vstřícné chování

Mnohé dovednosti, které jsou důležité pro dítě, aby si umělo získat kamarády  jsou všeobecně známy. Jedná se např. o úsměv, pozdrav a vstřícné chování. Dítě by však mělo ještě zvládnout tyto schopnosti:

  • Dítě by mělo být přiměřeně asertivní, mělo by umět vyzvat ostatní ke hře, připojit se k již probíhající činnosti a představit se neznámým dětem.
  • Dítě by se mělo umět vžít do různých pocitů druhých. To v praxi znamená, že pokud se stane někomu jinému něco špatného, tak umí projevit lítost. Dále by mělo umět také ostatní po dobrém výkonu pochválit a ocenit.
  • Dítě by mělo umět respektovat určitá  herní pravidla a věnovat pozornost instrukcím.
  • Dítě by mělo být také schopno převzít odpovědnost za trvání přátelských vztahů s kamarády.
  • Dítě by mělo mít určitou schopnost sebekontroly a umět nenásilně reagovat na fyzickou agresi, mělo by umět přijímat kritiku.

Na co by měli dbát rodiče

Rodiče by měli dbát na vhodné oblečení svých dětí a vhodný účes. Není vhodné, když se dítě příliš odlišuje od svých vrstevníků. V žádném případě to však neznamená, že by se rodiče měli finančně zničit, aby dítě mohlo nosit ty správné značkové džíny, které jsou právě „in". To v praxi znamená, že dítě by nemělo být zásadním způsobem jiné než ostatní. Z tohoto důvodu by váš syn neměl chodit do školy v tesilkách a v košili, když ostatní mají tenisky a tričko. Také se nestyďte mluvit s dětmi o tom, že se mají více sprchovat a používat deodorant. Dbejte na to, aby vaše dítě nemělo nadváhu a mluvte s ním o zdravém životním stylu. Určitě bude lepší, když si tyto záležitosti vyřešíte doma, než nechat dítě, aby se stalo terčem posměchu.

Vliv rodinného prostředí

Významnou měrou na tom, jak děti navazují přátelské vztahy se podílejí jejich rodiče. Dítě bude určitě významně ovlivněno hodnotovým žebříčkem svých rodičů a tím, jak společenským životem rodiče žijí. Rodiče jsou ti, kteří vytvářejí prostředí v kterém dítě žije, určují si své vlastní přátele, vybírají školu, kterou bude dítě navštěvovat. Toto jsou všechno okolnosti,  které ovlivňují výběr kamarádů vašeho dítěte. Pokud vaše dítě nemá žádného kamaráda, snažte se, aby získalo alespoň jednoho. S dítětem bychom měli mluvit také o tom, jak se cítí bez přátel nebo jak my sami rozvíjíme své přátelství

autor: – bb –