PERLA

Zvyšuje v těle lunární sílu, která slouží jako potrava pro mysl – při nedostatku této síly se jen těžko nechají provádět jakákoliv duchovní cvičení mysli (vizualizace atd.), proto je nutné tuto energii doplňovat zvláště u mediálních lidí. Perla zároveň medialitu zvyšuje a jako jediný lunární kámen ji lze použít k meditaci.

Fyzickou stránku pokrývají nejlépe hned vedle perly bílé acháty a bílé chalcedony, působení měsíčního kamene a mléčného opálu na fyzickou stránku bude daleko slabší. Do psychické úrovně nejsilněji zasahuje po perle měsíční kámen a bílý opál. Vedle posilování a zcitlivění duše, a zaktivování mysli zvyšují lunární složku v těle a posilují medialitu.

Bílé acháty a chalcedony, které působí většinou po vitální úrovni, mohou však při lepší kvalitě ovlivňovat i psychickou stránku. Ovšem jen do té míry, že zjemní city a podpoří činnost mysli; na zvýšení mediality ani na posílení lunární složky v těle nebudou mít vliv. Zvyšování lunární složky v těle se může dít dvěma způsoby, přičemž se vzhledem k jemnému a nijak zvláště prudkému charakteru lunární energie doporučuje používat oba způsoby najednou. Jedním způsobem je samotné nošení kamene na těle, které dodává měsíční energii zvenčí.

Druhým způsoben je pak pití dynamizované vody. Lunární kámen se vloží do skleněné nádoby, přelije se vodou a nechá se takto stát 2-3 dny (délka nabíjení je nepřímo úměrná kvalitě vody: čím lepší voda, tím kratší doba nabíjení). Pro zvýšení účinku je možno vystavit nádobu působení měsíčního světla (v období od novu k úplňku; nejlépe však mezi první čtvrtí a úplňkem, kdy je měsíční světlo nejsilnější). Takto si doplňuje lunární složku zevnitř.

Doporučuje se používat jeden kámen na nošení a druhý na dynamizaci vody. Lunární kameny jsou mléčné bílé barvy. Perla nesmí mít barevné nádechy; musí být dostatečně velká, hladká a kulatá (případně ještě oválná), už však ne s výrůstky – taková perla se zapovídá a je chápaná jako poškozená. V případě bílých achátů a chalcedonů je možné použít kameny kombinované šedou barvou – nutno ale dbát, aby nebyly tmavé (černé) barvy.

Acháty by pak měly mít víceméně souměrné kruhy, pravidelnou kresbu (zde se dává analogie k mysli: pravidelné souměrné kruhy v kameni budou odpovídat klidné a vyladěné mysli; jako pravidelné kruhy na vodní hladině, na hladině mysli). U měsíčního kamene jsou známé dvě barevné varianty, přičemž by se měl používat kámen stejnoměrně mléčné barvy, čirý, průsvitný jak mléčné sklo bez nádechů dožluta. Méně čirý se žlutými nádechy by se neměl používat.

Jak už bylo popsáno výše u slunečních kamenů, nepatří tento druh vláknitého živce přímo do základní řady lunární skupiny, ale stojí mimo na jejím okraji. Běžné bílé křemínky jsou velice špatnými kondenzátory a nepoužívají se.

Komentáře