Říjnové mocné aktivace hvězdných kódů a prosvětlení hmoty Země vnesly více Života a Světla nejen do našeho fyzického těla, ale i do vnější reality, a proto všechny posuny a změny se budou nyní rychleji manifestovat ve hmotě. Náš nový život získává konkrétní obrysy – vše se skutečně dává do pohybu a naše nové projekty a vztahy dostávají v realitě zelenou.

Podle Mayského kalendáře nás začátkem listopadu čeká slavnostní přechod do závěrečné fáze 8. Galaktického Podsvětí – tzv. Sedmého Dne.V průběhu této poslední fáze „Sedmého Dne“, který potrvá od 3. listopadu 2010 do 28. října 2011, proběhne současně i všech 13 vývojových fází 9. Vesmírného Podsvětí a zrychleně projdeme planetární zkušenosti všech předchozích Devíti Podsvětí, než se celý evoluční cyklus minulých 16,5 miliardy let (od Velkého Třesku) završí.

(Více podrobností v článku „Vývojový cyklus podle Mayského kalendáře“)  Tento významný Přechod nám symbolicky přinese „dušičková noc“ 2. listopadu, která oznámí konec Šesté Noci. Budeme moci také s láskou a úctou propustit poslední zbytky minulosti a všechny staré smutky, stesky, ztráty, bolesti a těžkosti, se kterými nás „Temná Noc“ konfrontovala. Jak se říká – před úsvitem bývá tma největší. Proto se mohou na přelomu října a listopadu náhle vynořit ke zpracování ještě nějaká těžší témata – poslední vrstvy starých zasunutých rodových, karmických, emocionálních nebo mentálních vzorců.

Dopřejme si tedy během tohoto silného aktivačního okna nějaký vhodný „propouštěcí rituál“. Udělejme si na sebe čas, věnujme si chvilku ticha zaměřenou do hlubin svého nitra a vědomě dovolme všemu temnému a mrtvému – v míru odejít.

Následující ráno 3. listopadu si potom dovolme prožít i své Znovuzrození a Probuzení do Nového Dne. Oslavme svůj nový život, okouzlení, radost a nové netušené možnosti vycházející na obzoru.
Převládající energií nastupujícího „Sedmého Dne“ je Blaženost (Bliss). Povede nás do stavu vnitřní i vnější Jednoty s kosmickými silami. Přinese řadu mocných tvořivých nástrojů, informací a technologií, které nám umožní vybudovat Novou Zemi založenou na nových paradigmatech – na jednotě polarit, spolupráci, vzájemnosti, soudržnosti, lásce, radosti, hojnosti a míru pro všechna stvoření na Planetě.
Tyto oslavy nástupu nových frekvencí Sedmého Dne by měly pokračovat až do víkendu, kdy proběhne 6. 11. novoluní ve Štíru. Máme konečně zapomenout na temnou minulost a známou historii Země, kdy úcta k Zemi, Životu, jeden k druhému či k dalším Stvořením nebyla silnou stránkou Lidstva. Nyní máme možnost vyjádřit posun našeho vědomí v tomto směru a společně uctít Zemi a Nový Život, který se před námi v této mimořádné době otevírá. 
Sabiánský symbol tohoto novoluní – „Telefonní mechanici instalují nové spoje“ – reflektuje narůstající pocit sounáležitosti mezi lidmi a vůli spojovat se. Zdůrazňuje potřebu vytvořit nové komunikační kanály a prostředky ke vzájemné výměně pocitů a myšlenek a jejich moudré a smysluplné používání. Vyjadřuje hodnotu kvalitní vzájemné komunikace uvnitř pravého společenství, ale také biologické sladění jednoho člověka s druhým. Astrologicky stojí během tohoto novoluní všechny planety v jedné polovině (vnější) horoskopu  – v rozmezí Váhy – Ryby. To tedy upozorňuje na potřebu doplnění a propojení duality – zvláště v rovině vnitřní-vnější, dovnitř-ven, přijímat-dávat.
Po celém světě jsou během víkendu 6. – 7. 11. naplánovaná setkání na oslavu Života v Nové Zemi. Vhodné jsou rituály na uctění propojení a jednotné spolupráce ženského a mužského principu na Zemi, které mohou mít mnoho podob.
Tématem říjnových aktivací bylo dosáhnout vnitřní Jednoty a integrace všech částí na úrovni Tělo-Duše-Duch. Skrze čistou lásku Srdce se nám podařilo ukotvit naší Božskou Podstatu ve hmotě a stát se Svatým Grálem, když jsme posílili svou Hvězdu Bytí – Božskou Jiskru – v našem Středu. Tento vnitřní stav Pravé Celistvosti nyní můžeme dále zažívat a ukotvovat skrze jednotnou spolupráci s druhými. Během víkendových setkání, ať už v rámci společenství nebo sami, můžeme např. jako ženy s láskou přijmout a uctít muže a muži mohou nějakým vhodným způsobem vyjádřit lásku a úctu ženám ve svém životě nebo globálně. 
Hned následující týden nás na této světelné vlně „propojení“ čeká další aktivační brána 11.11., jejíž světelné kódy otevřou Akašické poklady naší kvantové DNA a zaktivují vědomí naší multidimenzionality, naše vyšší smyslové schopnosti a dosud skryté talenty potřebné k další cestě. Můžeme dále očekávat, že tato vlna vynese na povrch do našeho kolektivního vědomí konkrétní obrysy zcela odlišného Nového Světa – nová paradigmata, kvantové nástroje, dlouho utajované nové technologie a poznání, které mají Lidstvu pomoci urychlit stavbu základů a stvoření Nového Světa.
Tato brána vytváří nejenom most do Nového Světa, ale také nám dodá patřičnou sebejistotu a sebedůvěru v prosinci během Vesmírného Slunovratu 12.12. a Zimního Slunovratu 21.12.2010, kdy se máme s rozhodností pevně usadit na tom správném místě a vibrační příčce ve vývoji Planety Země.
Frekvenční vlna kosmického kódu 11:11 nás proto přenese k další energetické bráně 21.11. za úplňku ve Štíru (Luna v Býku), která v nás tyto vysokovibrační světelné energie a dary ukotví až „do morku kostí“ – na úroveň kvantové a biologické DNA – do buněk našeho fyzického těla.
Sabiánský symbol Luny na posledním stupni Býka „Páv se předvádí na terase starého zámku“ přináší potvrzení naplnění naší dlouhé cesty probouzení a očisty – množství činů, vítězství a snah při objevování svých dávno ztracených a zapomenutých schopností. „Páv“- pták zasvěcený Venuši – je symbolem velké osobnosti, která je již schopná projevit a předvést své vrozené talenty a krásu světu. Stáváme se „Adepty, kteří jsou výkvětem svých ras a kultur“. Je třeba si však připomenout, že tohoto vyvrcholení osobních snah a úsilí jedince by nebylo dosaženo bez základu, který je formován linií předků, ať už fyzických či duchovních.
Konec měsíce bude probíhat v energiích usazování a ukotvování všeho nového v nás, v našem životě, v naší realitě. Budeme stále více zakoušet radost a lehkost při vědomí toho "Kdo doopravdy Jsem?" a "Kam a ke komu patřím?" a budeme se učit důvěřovat svému Pravému Já a svým schopnostem, talentům a síle, abychom v dalších měsících dokázali tvořit, žít a čerpat z této nově objevené Božské Podstaty v nás. Všechny tyto nově nabyté možnosti, potenciály, zkušenosti, naše nové projekty, vztahy, talenty a schopnosti si poneseme do dalšího roku 2011 – do Nového Světa.
Ještě předtím nás však prosincové energie povedou ke konečné letošní bilanci – potvrzením našich záměrů a zvolených rolí – než se náročný letošní  proces uzavře a zapečetí během Vesmírného (12.12.) a Zimního Slunovratu (21.12).
To je zatím k energiím listopadu vše. Na další virtuální setkání v prosinci se opět těší
Daniela
Poznámka ke kopírování:
"Pro www.astrohry.cz napsala Daniela Viplerová. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude uvedena celá tato poznámka a zdroj včetně aktivního odkazu".