Karma je stručně zákonem akce a reakce. Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. To, jak jednáme, myslíme, mluvíme, se nám neustále vrací. Každá příčina má svůj následek. Každý zážitek má někde svůj původ, svou příčinu. Kdo s čím zachází, tím také schází. Bumerang se vždy vrací zpět na místo odkud byl hozen. To funguje pozitivně i negativně. Všechno dobré v našem životě je karma, kterou jsme si vytvořili. Stejně tomu je tak i se vším negativním.

   Naše karma není neměnná. Změníme-li něco v našem jednání či konání, zbavujeme se tím staré karmy. Mnoho lisí používá karmu jako omluvu za zpackaný život. „ To je můj osud, moje karma, s tím se nedá nic dělat „ Hloupost! Vůbec nezáleží na tom, jak dlouho se nám lepila smůla na paty. Jsme ochotni k pozitivní změně? Náš moment síly je vždy teď. My a nikdo jiný můžeme provést změny, potřebné ke zrušení negativní karmy.

   O jaké změny se jedná? Je to velmi jednoduché. Přestaňme dělat to, co vytváří a obnovuje naše problémy. Nikde neexistuje nikdo a nic mimo nás, kdo nám to či ono dělá. My a pouze my sami si vytváříme svůj svět. Jsou to tedy všechno naše činy. A své vlastní činy jsme schopni kontrolovat a měnit. Škodí to našemu tělu? Pak toho nechme. Škodí to ostatním? . I toho zanechme. Mluvíme k ostatním nevraživě? Dáváme najevo žárlivost? Jenom si neustále stěžujeme a káráme ostatní? Hrajeme si stále jen na něčí oběti? Pak víme, že se můžeme změnit.Jsou naše myšlenky negativní? Věříme na utrpení? Vzdejme se takové víry. Nebo buďme alespoň „ochotni „ zanechat podobných myšlenek.

   Když se přistihneme, že opět jednáme podle své staré karmy, zastavme se. Připomeňme si,. Že tohle již nechceme. Začněme se změnou svých názorů, myšlenek, mluvy, činů. Do začátku stačí třeba jen nepatrná změna. A nejdůležitější je neužírat se a neklást si vinu za prohřešky minulosti. Minulost je za námi. Co se stalo, stalo se a je třeba se s tím jednou provždy vypořádat, pokud možno radostně a s láskou. Ponechme veškeré utrpení minulosti.

   Jsme zde, abychom se učili a rostli. Učme se co nejvíce. Čtěme knihy, poslouchejme kazety. Navštěvujme kurzy. Dozvíme se nové věci, nová sdělení, možná často rozdílná, od různých lidí. Věnujme se studiu. Je to pro naše dobro. Každý se může stát odborníkem na zdokonalování savého života. Stačí trochu přemýšlet, studovat vhodnou literaturu, navštěvovat různé kurzy.

   Jakmile jsme ochotni se rozvíjet, vyrojí se celá řada učitelů, kurzů a příležitostí. Naslouchejme ostatním. Buďme všímaví k jejich životům. Hledejme souvislosti mezi tím, co říkají a tím, co dělají, co prožívají. Staňme se každý svým vlastním učitelem. Každý člověk je sám o sobě nevyčerpatelnou studnicí moudrosti. Každý se může rozvíjet donekonečna.

Zpracovala Iva Hédlová na základě materiálů Louise L. Hay

Komentáře