Sebevražda

Nikdo by neměl ukončovat svůj život, a pokud tak učíní, je to jako by byl zničen jeden článek řetězce, a tím se zpomalí celý vývoj lidstva. Všichni potřebujeme jeden druhého. Když někdo spáchá sebevraždu, je to jako by se svět kolem nás trochu zcvrknul.

A teď se zcvrkáváme hodně! Světová zdravotnická organizace odhaduje, že každý rok spáchá sebevraždu zhruba milion lidí. Na zákládě těchto čísel se dá tedy říct, že každých 40 vteřin někdo někde na světě spáchá sebevraždu. SZO předpovídá, že do roku 2020 se tento počet zvýší na jednu sebevraždu každých 20 vteřin.

Jak asi všichni víte, vidím fyzicky anděly od dětství. Většinou vidím strážného anděla tři kroky za člověkem, kterého ochraňuje, dívá se na něj dolů a před něj, jako by mu pomáhal vést ho k jeho budoucnosti. Když ale někdo pomýšlí na ukončení svého života, jeho strážný anděl vypadá velmi odlišně. Už není tři kroky za člověkem, ale prostoupí do toho člověka. Je to jako by ten člověk a jeho strážný anděl byli provázáni.

Když se to stane, anděl strážný dělá, co je v jeho silách, aby rozdmýchal v člověku znovu světlo; aby mu ukázal, že existuje naděje. Strážný anděl, podporován dalšími anděly, rodinou, přáteli i neznámými lidmi udělá všechno, aby zabránil svému svěřenci spáchat sebevraždu. Bude se snažit vnést světlo lásky do temnoty, ve které se takový člověk nachází. Někdy vidím jiného anděla (než toho strážného), jak drží před někým světlo. Tito andělé se snaží povzbudit člověka k tomu, aby si věřil a důvěřoval, aby viděl naději, která pro něj existuje.

Někdy bohužel, i se vší pomocí a láskou rodiny a přátel, profesionálů a andělů, se i přesto člověk cítí neschopný vymanit se z temnoty. Jeho bolest je příliš velká, není schopen si pomoct a sáhne si na život.

Nikdo by si neměl brát svůj život.

Když si ho ale někdo vezme, andělé mi řekli, že takového člověka zabalí do přikrývky boží lásky a odnesou ho rovnou do NEBE.