Je dobré vědět, že se při tom mohou dostavit tělesné či duševní symptomy, jako jsou například bolesti hlavy, nevolnost, bušení srdce, žaludeční potíže, záchvaty vzteku nebo strachu či sklíčenosti, pocity prázdna a ztráty smyslu. Tělo i duše vlivem světla vstupují do procesu očisty, během něhož se čistí od tisíciletých usazenin a nánosů. Výše uvedené symptomy se dají nazvat léčebnou krizí. Je potřeba tomuto procesu důvěřovat. Je vhodné nechat vše plynout a jen to pozorovat. Můžeme poprosit o pomoc své duchovní průvodce.

Někteří z vás možná budete nyní potřebovat více spánku. Nebraňte se tomu a odpočívejte. Větší únava je vyvolána zvýšenými frekvencemi, které nás obklopují a prostupují – náš organismus se na ně musí postupně teprve přenastavit a zvyknout si na ně. Pokud naopak patříte k těm, kterým v tuto dobu vůbec spát nejde, využijte tento čas k práci na sobě ! Například s pomocí metody Ho´oponopono. Nebo se jen prosvětlujte. Podstatné je zůstat v klidu.

Věnujte pozornost svým snům – skrze ně k vám promlouvá vaše duše. Můžete v nich objevit cenné rady a poselství.

Zde je několik symptomů, které se v tomto a následujícím období mohou projevit a také návrhy na jejich odstranění:

Bolesti hlavy v přední části a spodní části lebky: Přestaň ubližovat sám sobě, pracuj na sebekritice a netlač na sebe tolik. Nemusíš být za každou cenu dokonalý. Uvolni potlačovaný vztek.

Zhoršení zraku: Pokus se podívat z nového úhlu pohledu na něco, čemu jsi dosud nerozuměl. Před ničím neuhýbej. Strach není na místě.

Malátnost: Dávej více lásky do všeho, co děláš a dělej jen to, s čím hluboko v sobě souzníš. Na chvíli vypni. Nic neřeš. Jen buď. Jdi se projít. A potom si dopřej příjemnou koupel s vonným olejem nebo himalájskou solí. Během toho si ujasni priority.

Žaludeční nevolnost : Zbav se nevyřešených problémů minulosti, které nemůžeš strávit. Nějakým konstruktivním způsobem vyjádři svůj hněv. Dopřej si chvíli klidu a v duchu se propoj se svou duší, ze srdce ji pošli lásku a popros ji, ať se otevře. Pusť ji ven ! A potom si zavnímej si její krásnou energii. Vědomě se do ní ponoř.

Rýma: Nepřetěžuj se. Vyjasni si, před čím ustupuješ, co nechceš řešit. Svůj vnitřní pláč pusť ven. Dopřej si klid, na den dva se uzavři před druhými lidmi, buď jen sám se sebou, obrať se do svého nitra a načerpej sílu jít dál. Opět se vzchop a vrať se do proudu života. Objev v sobě nové nadšení k další cestě.

Problémy horních cest dýchacích : Posiluj své sebevědomí, neboj se jít do konfliktů. Postav se sám za sebe. Vědomě se zhluboka nadechuj. A odpočiň si, uvolni se a povznes se nad své problémy, zastav se trochu.

Tlak v srdeční oblasti: Rozhoduj se podle hlasu srdce. Vyzařuj lásku – to, co vsíláš se ti vrátí zpět!

Bolesti kloubů: Přestaň se bát změn. Stejně se jim nevyhneš. Čím víc se budeš bránit, tím to bude horší. Dovol sám sobě prožít “lehkost bytí” tím, že přijmeš vše, co přichází. Je to součástí Vyššího plánu – jsi v bezpečí.

Problémy s kůží: To, co jsi dlouho zkoušel skrýt, vystupuje na povrch – potlačovaná agrese, touhá, vášeň, obavy. Očišťuješ se, abys mohl být sám sebou. Zkus si položit otázku: Co chce ve mně prolomit hranici a dostat se na světlo ? Kůže je reflexní plochou všech vnitřních orgánů. Vyrážky proto mohou být průvodním jevem jejich očisty. To, co se na kůži objeví, ukazuje na odpovídající vnitřní dění nejen v našem fyzickém těle, ale i v naší psychice. Pod citlivou kůží se skrývá citlivá duše !

Nervozita: Pevně se zakotvi v přítomném okamžiku. Trénuj si to – snaž se být co nejvíce tady a teď. Dělej to, co tě těší. Buď nohama na zemi. Přestaň lpět na minulosti a pusť obavy z budoucnosti. Neutíkej od odpovědnosti. Svou aktivitu vyrovnávej meditacemi.

Vypadávání vlasů: I to je součástí transformace. Staré musí odejít, to se nedá nic dělat. Nelpíš příliš na tom vnějším? Zbav se snahy vše ovládat. Důvěřuj tomu, že vše, co se děje, je v pořádku. Eliminuj ve svém životě stres a napětí. Často relaxuj a vědomě uvolňuj pokožku na hlavě. Je to jednoduché – prostě zaměř svou pozornost na pokožku hlavy a řekni si, že uvolňuješ kůži na hlavě. A vnímej, jak se tak děje.

Příznaky chřipky, horečka a únava: Pokračuj v očistném procesu a zbavuj se strachu a negativních přesvědčení.

Deprese nebo pocity prázdnoty: Vyjadřuj své pocity. Jejich potlačování vyvolává depresi. Snaž se žít v v pravdě. To, co myslíš i říkej a co říkáš i konej.

Zmatenost: Nespoléhej se na rady zvenčí. Naslouchej svému nitru. Vypni rádio i televizi a nečti noviny. Ponoř se do sebe a hledej odpovědi uvnitř sebe sama.

Moji milí, tělo je chrámem duše. Jako k takovému je potřeba k němu přistupovat s obrovskou úctou a pokorou. Jeden z prvních kroků k osobní transformaci je ochota začít mít rád sama sebe. Vydat se cestou lásky. Uvědomovat si potíže a řešit je – ovšem ne z pozice strachu.
Díky zvýšeným frekvencím, které k nám proudí, může v nás a kolem nás vypuknout dočasný chaos. Jedná se ale o přirozený proces a chaos je ve skutečnosti naším přítelem. Oznamuje totiž příchod něčeho nového.
Jak já to vnímám . . . je to za odměnu tady v této době být. A tak si toho važme a hlavně využijme tu vzácnou příležitost a udělejme pro vyvázání se z Matrixu opravdu vše.

K tomu nám dopomáhej Bůh skrze Světlo naší duše!

Komentáře