Co znamená na sobě pracovat?
V současné době je vaší cestou zejména vnímat přicházející energie a splývat s nimi. Mnoho vašich „čištění“ vyplývá z toho, že s měnícími se energiemi nesplýváte, ale naopak s nimi bojujete. Tím se ve vás otevírají  energie. Které vás následně vyhodí z klidu a harmonie a vy se zpět musíte složitě dostávat.

Navázání se na nové energie, jejich otevření, přijetí a v ideálním případě i využití ve vašich životech, je v současné době nejdůležitější práce na sobě. Vše se mění i vaše zažité představy o tom, že práce na sobě spočívá v meditacích a čištění, jsou jinak.

2) pasivita vs. aktivita a jak žít jako tvůrce

Už zase ty vaše protiklady PASIVITA vs. AKTIVITA. Vše přijímat jste si alibisticky zaměnili se zalezením do ulity s jakýmsi příkazem „musím to přijmout“. Toto není obsah sdělení.

Přijímat znamená splývat s proudem, plavat v něm, využívat jeho darů v radosti, prozkoumávat jej, transformovat a hrát si s ním. Aktivně přijímat, nikoli pasivně.

Tvůrce, to je další stupeň. Tvůrce vybírá z nabídky dostupných energií a aktivně ji transformuje do svých vizí, přání a záměrů. Tedy nejen že tyto energie aktivně přijme, ale vybere si z nich pro sebe v danou chvíli ty nejlepší a dále je použije.

Zní to trochu abstraktně, ale představte si to jako prostřený stůl. Také nejdříve prozkoumáte, prohlédnete, očicháte a event. ochutnáte, a pak si vyberete v tu danou chvíli to pro sebe nejlepší, co budete jíst s ohledem na svůj zdravotní stav, okolní teplotu, plánovanou aktivitu denní dobu a podobně.Takto je třeba nyní zacházet se všemi energiemi, které jsou k dispozici. Takto tvořit své záměry, vize, přání i současnou chvíli. Bude to chtít zpočátku určité krátké zamyšlení před činem, ale postupně se to zlepší a budete snadněji vnímat nabídky a vnímat ty nejvhodnější.
Vaši ÁriovéCo znamená chovat se a žít jako tvůrce ( pasivita – aktivita)

Tvůrce je bytost, která si uvědomuje svůj tvůrčí potenciál. Co znamená tvůrčí potenciál? Jedná se o uvědomění svých podstatných božských energií, v nichž je obsaženo vše – a dále se jedná o vysoký stupeň vývojového poznání každé jednotlivé bytosti.

Vy lidé jste si zvolili projít obrovským poznáním života ve 3D a mnozí se již brzy přiblížíte k chápání a částečně i žití kristovské energie ve svém životě. Ten, kdo žije 3. energii čili kristovskou energii, je dokonalým TVŮRCEM. Na své životní pouti se k tomuto přibližujete.

Ano, někteří říkáte, že se v životě chováte k druhým slušně, nikomu neubližujete, modlíte se. Ano, to je v pořádku, žijete energii 1. stupně tvůrců.

2. stupeň tvůrců je uvědomění si svého spojení s vlastním božstvím, to znamená uvědomění si své vlastní tvořivé síly srdce – ducha.

3. stupeň je tuto tvořivou sílu srdce, či ducha = boha v životě projevovat, aktivně projevovat. Ve svém očištění od negativních energií, naplňováním svého poslání.

V další fázi pak v pomoci druhým, přírodě, matce Zemi a tam, kde je pomoci třeba.

Život aktivního tvůrce přináší člověku pocit naplnění, seberealizace, ale i lidskou radost a štěstí v jeho soukromí.
Je to vaše cesta i úkol. Zrajete v procesu poznávání. Každý z vás v sobě ve svém čase najde láskyplného TVŮRCE.

Áriové


Jsme rádi, že nejdete jen po povrchu slov a zajímáte se o hlubší podstatu. Co znamená na sobě pracovat? Je to vědomé rozhodnutí, uposlechnutí svého vnitřního vedení, měnit svůj život, zpracovávat své pocity, minulá traumata a bolesti, ale i ublížení druhým. Je to vědomé přijetí zákonů energie a jejich respektování. Přichází vám na pomoc armáda bytostí lásky a světla, ale také je třeba určité minimální spolupráce a vědomé účasti na změnách ve svých energiích. Je to i přijetí zodpovědnosti za to, jak se cítím a jak žiji, jestli prožívám radost či bolest.

      Chtěli bychom alespoň krátce připomenout, že mnoho lidských bytostí si stále ještě neuvědomuje, co znamená žít svou vlastní radost a život. Zaměňují to za dělání radosti druhým/rodině, přátelům, společnosti/ a žití pro druhé. Neuvědomují si svou vlastní potřebu naplnění radostí z něčeho, co dělám já a svým vlastním způsobem tak, že jsem v tu chvíli sám sebou. KAŽDÝ potřebuje vytvářet něco, co mu přináší radost, co ho naplňuje a co ho uspokojuje a v této chvíli se stává tvůrcem. Tvůrce vnímá své srdce a jeho vedení, uvědomuje si, co už nechce a co vlastně chce a respektuje to i u druhých. Je vnitřně svobodný a jde svou vlastní cestou i za cenu nepochopení okolí a sám už pochopil a přijal, že vše je možné. Ano, opravdu, VŠE, CO CHCETE, JE MOŽNÉ. A vy, jako lidské bytosti, máte k tomu vytvořený potenciál. Uvědomte si, hledejte a odstraňujte svá omezení, abyste mohli využívat svoji energii tvůrců stále. Jsme připraveni vám v tom pomoci.

Vaši Áriové


Všechny jste krásně tvořivé bytosti. Je třeba si uvědomit svůj potenciál, věřit mu a pak krok za krokem jej otevírat tvořivým způsobem. Základem je vždy vaše srdce a láska a jak sobě věříte. Pokud dokážete být empatičtí a soucitní i k sobě i k druhým, tak na soucitu si nejvíce uvědomíte jak na tom s láskou jste. Multidimenzionalita je krásná mozaika dokonalé mandaly všech nejčistších energií zdroje a tudíž Jednoty. Všechny tyto původní energie máte v sobě a teď k nim  přidáváte nadstavbu – vaše zkušenosti ze všech životů. Vaše nové záměry již obsahují tyto zkušenosti a jsou důležité pro celý vesmír. Vytvořte si své nové záměry do osobní mandaly svého vývoje a budete sami žasnout, jaké tam vkládáte krásné a tvořivé energie. Tím si uvědomujete, co chcete a jak se chcete tvořivě podílet na tvořivosti 5.dimenze. Víte, že Plejáďané také již kdysi vytvářeli podobné struktury a chtějí nám lidem pomáhat i v současnosti. Síla vašeho potenciálu je ve vaši víře a lásce uskutečnit cokoliv nového pro vás, ale také pro lidstvo  – tím se začnete podílet vědomě na budování nových energií. Je třeba o tom mluvit, komunikovat a spolupracovat a předávat si tyto tvořivé informace a podněty s druhými stejně smýšlejícími lidmi a tím se všichni budete posouvat dále. Začněte měnit svá schémata a závislosti, ale zároveň hned vytvářejte nové záměry láskou a zdrojovou energií a když to nejde poproste o Boží milost. Tyto nové záměry pak posílejte svým blízkým i rodu, tím se začnou měnit staré energie na nové.

S láskou Áriové.  

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijaly Eva P., Lenka Z., Karin L., Míňa N. (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015