čarodějnice

V následujícím testu se pokusíme pomyslným lihoměrem změřit intenzitu „ježibaby“ v posuzované osobě. Kterou osobu budete posuzovat, záleží jen na vás samotných. Můžete to být vy sama, vaše snacha tchyně, kterýkoliv příbuzný či známý. Nutné je, aby osoba, jež bude posuzována, byla určena jasně a jednoznačně.

 

Posuzovaná osoba   ………………………………………………………….

Objevují se u ní tyto projevy ( zaškrtněte ):

 1. Ostentativně trpí.
 2. Plané sliby využívané k manipulaci.
 3. Obelhávání sebe i druhých.
 4. Perfekcionismus.
 5. Postoj: Mít radost je podezřelé.
 6. Sebe sama bere velmi vážně.
 7. Postoj: „Raději si zachovat odstup!“.
 8. Zbytnělá zodpovědnost.
 9. Nejednoznačnost sdělení, tzn. dvojné vazby – např. slova jsou v rozporu s ostatním projevem.
 10. Hodnocení v extrémech.
 11. Neochota změnit jednou již vytvořený názor.
 12. Postoj, kdo nejde se mnou (nebo podle mne) jde proti mně.

 

VYHODNOCENÍ:

Jestliže 12 otázek postihuje 100% sílu rad od ježibaby, potom na jednu položku připadá 8,33 %. U Vámi hodnoceného jedince souhlasíte s……položkami, tj. …….%. Závěr učiňte sami.

 

Zůstaneme-li u analogie s alkoholem, pak zhruba 20% je „konzumní lihovina“. I z ní může velmi bolet hlava. 40% odpovídá běžné kořalce. Návyk na ni je velmi nebezpečný. 50-60% je považována za „velmi silnou domácí“, poradí si s ní jen znalci a mnohdy ani ti ne. 80-100%, to již vskutku není ke konzumaci. To je spíše „Molotovův koktejl.

Z knihy: Jak se domluvit s tchyní, nakladatelství Grada, www.grada.cz

Iva Hédlová podle Tomáše Nováka