Je důležité se spojit s tělem. Se svými tělními soustavami. Vnímat kosti, klouby, vazy a chrupavky. Spojit se s kostní dření a cítit v ní životní sílu. Uvolnit negativní energii ze svých kostí.

Zaměřit pozornost na tvorbu kostních buněk a jejich přirozené odbourávání. Každý den rozhýbat svou páteř a pomocí fyzického a duševního pohybu umožnit, aby energie v těle proudila a abychom v sobě nezadržovali emoce. Abychom sami sobě byli oporou. Vnímat svou pánev, svou základnu. Každý den vnímat, co se děje v těle a harmonizovat se s okolím.

Kosterní soustava je nejvíce spojena s živlem země a vztahem k tělu, k hmotnému světu a k Zemi. Potřebujeme být uzemnění, abychom nechali průchod svým emocím a aby nakonec došlo k uvolnění. Pokud chceme dělat změny na buněčné úrovni, potřebujeme být spojení se zemí. Afirmace k podpoře spojení se zemí: přijímám.

1. Kosterní soustava a význam nemocí

Svaly, kosti a kloubyv našem těle tvoří nosnou konstrukci. Svaly a kosti mají vztah k nervům, které mají za úkol pohyby řídit a koordinovat, a ke krvi, která zajišťuje základní potřeby svalů, náročných na přísun energie.

Kostra je tuhá pohyblivá konstrukce, která nese lidské tělo. Jednotlivé kosti fungují jako páky a opěrné desky, umožňující pohyb. Kostra má 206 kostí a po poškození se dokáže sama opravit. Kosterní systém podporuje zdravá strava, která tělu dodává dostatek minerálních látek, zejména vápníku, a také pravidelný přiměřený pohyb. Součástí kosterní soustavy je lebka, páteř, žebra a hrudní kost, kosti ramene, paže, zápěstí a ruky, kosti pánve, nohy, kotníku a chodidla.

Naše kostra ukazuje, jak se držíme v životě. Pokud důvěřujeme sami sobě a životu, kostra bude rovná. Pokud přijímáme porážku bez boje, záda se nám ohnou. Architektura kostry navíc vyjadřuje organizační systémy, v nichž žijeme, tedy naše rodičovské, výchovné, sociální a profesionální struktury. Kosti jsou považovány za sídlo duše. Je to základní strukturální kostra, na níž je zavěšeno vše ostatní.

Kost. Středním úsekem dlouhé kosti prochází dřeňová dutina, která obsahuje červenou kostní dřeň, v níž se tvoří krvinky, žlutou kostní dřeň, která je převážně tukovou tkání, a krevní cévy. Dřeňovou dutinu obklopuje vrstva houbovité kosti, jejíž dutiny obsahují kostní dřeň. Skořepinu kolem ní vytváří hutná kost, která je hustá, tvrdá a pevná. Drobné kanálky dřeňovou dutinu propojují s okosticí, blanou pokrývající povrch kostí. Kostní tkáň je druh pojivové tkáně, která se skládá ze specializovaných buněk a bílkovinných vláken, zejména z kolagenu, vpletených do základní hmoty z vody, krystalických minerálních látek a solí, uhlohydrátů a dalších látek.

Mezi kostní buňky patří osteoblasty, které tvořící se kost kalcifikují, osteocyty,které udržují zdravou strukturu kosti, a osteoklasty, které absorbují kostní tkáň tam, kde degeneruje nebo kde už není potřeba. Osteoblasty zpočátku produkují kostní tkáň, jak kostra roste. Potom se přeměňují v osteocyty, které okolní kostní tkáň udržují. Osteoklasty jsou velké buňky s několika jádry, které rozkládají nezdravou či nepotřebnou kostní tkáň. Aby kost správně rostla a obnovovala se, kostní tkáň se neustále průběžně odbourává a nahrazuje. Pro odstartování a udržování tohoto pochodu jsou zásadní pohlavní hormony.

Z minerálních látek uložených v kostech organismus čerpá v obdobích nedostatku, když potřebuje například vápník pro normální fungování nervů. Kost je aktivní tkáň, tvořená z 22% vodou. Kosti představují strukturu našich myšlenek, principů a víry, naši pevnost a tvrdost.

Červená kostní dřeň obsahuje krvetvornou tkáň, jejíž hlavní úlohou je produkovat červené krvinky, které přepravují kyslík; krevní destičky, jež se shluknou a vytvoří ochrannou bariéru, když je narušena krevní céva; bílé krvinky, které se podílejí na obraně organismu. Při narození je červená kostní dřeň přítomna ve všech kostech, ale v dlouhých kostech se s rostoucím věkem mění ve žlutou kostní dřeň a ztrácí schopnost krvetvorby.

Kostní dřeň reprezentuje naši schopnost se vyvíjet. Pokud se vyvíjíme harmonicky, jak ve vztahu k druhým, tak i ve své schopnosti čelit potížím a hájit své teritorium, je kostní dřeň zdravá a dobře plní svou úlohu. Pokud si myslíme, že nejsme schopni se bránit, když dovolíme ostatním, aby nás zraňovali, může to vést k poškození. Neřekl mi někdo, že jsem k ničemu, že jsem neschopný něco dovést do úspěšného konce? Nemyslím si, že nejsem schopný překonávat překážky?

Odvápňování kostí.Zhruba do věku 35 let produkujeme více kostních buněk, než kolik jich spotřebováváme. Mezi 35 až 50 lety je opotřebení a obnova naší kostry více či méně v rovnováze. Po 50. roce života už může docházet k větší ztrátě, a to v důsledku nízkého množství vápníku v našem organismu, neschopností organismu ho vstřebávat, nedostatku vitamínu D, fosforu nebo hořčíku, anebo nízké hodnocení vlastní osoby. Nechybí mi vápník, hořčík nebo vitamín D? Nemám tendenci znevažovat sám sebe?

Osteoporózaje metabolická kostní choroba, která se projevuje řídnutím kostní tkáně. Dochází k ní, když je tvoření nové tkáně mnohem pomalejší než tempo odbourávání starých vláken, minerálních látek a buněk. V kostech se vytvářejí póry (prázdné místa), dochází k úbytku vápníku a jiných minerálů, protože se nosná konstrukce kosti rychleji odbourává, než tvoří a kost slábne. Příčinou může být podvýživa, nedostatek pohybu, věk nebo menopauza. Projevuje se bolestmi zad, snadnou lomivostí kostí, zmenšení tělesné výšky, zmenšenou pohyblivostí a vytvořením hrbu. Ke vzniku osteoporózy přispívá úbytek estrogenů, poruchy menstruačního cyklu u žen (hormonální nerovnováha), genetické faktory (množství kostní hmoty je asi ze 60% dáno geneticky). Druhotná osteoporóza vzniká u poruch žláz s vnitřní sekrecí, především štítné žlázy a příštítných tělísek, cukrovka a po odstranění vaječníků u žen. Osteoporóza může ukazovat na pocit bezmoci a méněcennosti. Žena se může cítit neužitečná, když děti odejdou z domova. Proč mám takové mindráky? Co mohu udělat, abych si zvýšila sebevědomí?

Rakovina kostí může vzniknout v samotné kostní tkáni, nebo se do kostí rozšíří z jiných částí těla (metastázou). Může ukazovat na celkové podceňování vlastní osoby nebo se situací, v níž se člověk cítí citově i profesionálně zcela na konci sil. Nemám hluboký pocit selhání? Necítil jsem se naprosto zničeně?

Chrupavka je pevná a vysoce přizpůsobivá forma pojivové tkáně. Skládá se z rosolovité základní hmoty obsahujících bílkoviny a uhlohydráty. Do ní jsou zasazeny chondrocyty, které celou tkáň produkují a udržují. Existuje hyalinní, vláknitá, elastická chrupavka. Chrupavka funguje jako tlumič a částečně rozptyluje sílu úderu, aby se předešlo poranění kostí. Představují naši schopnost přijímat rány a pružnost vůči sobě, okolí a výzvám, kterým musíme čelit. Bolest chrupavky v loktuNesnáším raději práci, která mě nebaví, než abych riskoval nezaměstnanost?Bolest chrupavky v koleněK čemu se nutím, abych se zalíbil svému okolí? Neodmítám se poklonit? Nejsem nepružný vůči sobě i vůči druhým?

Kloubje místo, kde se stýkají dvě kosti. Jsou uzavřeny v ochranném zevním krytu, kloubním pouzdře, který je tvořený pevnou pojivovou tkání a připojeným k zakončením obou kostí. Vnitřní povlak tohoto pouzdra se nazývá synoviální blanka a vylučuje kloubní maz, viskózní kapalinu, která podobně jako olej zajišťuje hladký pohyb kloubu. Kloubní maz slouží k výživě a promazání kloubů, aby se kloubní povrchy při vzájemném kontaktu pohybovaly s minimálním třením a opotřebením. Synoviální tekutina je kloubní maz, jehož úkolem je promazávat klouby, absorbovat nárazy, dodávat kyslík a živiny buňkám chrupavek a odstraňovat produkty metabolismu buněk. Čím je člověk vůči druhým shovívavější, tím více této tekutiny bude mít a jeho pohyb bude harmoničtější. V opačném případě se kloubní blanka vysušuje a klouby trpí nedostatkem tekutiny.

Problémy s klouby přicházejí, když se nutíme do věcí, jen abychom se jiným zalíbili, nebo když se nerespektujeme, nebo při nedostatku pružnosti vůči sobě a druhým, když po sobě chceme výkonnost a perfektnost a vyčítáme si, že to nedokážeme. Klouby se mohou zanítit, zatuhnout, podvrtnout, může dojít k natržení vaziva jako přitěžující okolnosti. Podvádíte někoho? Co má být přivedeno opět na správnou míru? Kde je situace narušena? Praskání kloubů Nemám tendenci se v práci přetrhnout, jen abych vyhověl svému okolí? Nejsem vůči některým lidem ve své práci málo pružný? Nejsem nedostatečně pružný vůči změnám, které přináší život?

Ztuhlé klouby svědčí o problémech způsobených sedavým způsobem života, než že by souvisela s člověkem. Starší lidé, kteří denně cvičí, bolestmi kloubů netrpí. Je třeba začít cvičit. Nezačíná mi být život na obtíž?Luxace– vykloubení. Tělo říká: „Nesouhlasím!“

Artróza je degenerativní onemocnění, rozšířené mezi staršími lidmi, kdy začíná kloubní chrupavka degenerovat. Artróza člověku ukazuje, že se velmi změnil, že se jeho vlastní bytí zdeformovalo, člověk přijal jinou formu. Člověk si nepřipadá dostatečně dobrý. Necítil jsem se snižován některým ze svých vychovatelů? Nenosil jsem v sobě po léta pocit viny? Proč to dělám? Co mě skutečně tíží? Proč se nechovám k sobě odpovídajícím způsobem? 

Artritida je zánětlivé onemocnění postihujících klouby, která působí bolest, otok a omezenou pohyblivost. Tyto příznaky se při zátěži ještě zhoršují a v klidu odeznívají. Chrupavka pokrývající povrch kostí vstupujících do kloubů začíná degenerovat. Může postihnout i jediný kloub a být vyvolána místním opotřebením, které čas od času vede k bolestivému zánětu. Dochází k tomu, že se kloubní chrupavka ztenčí a zhrubne, na povrchu se objeví trhlinky a vytvoří se zde kostní výrůstky. Synoviální blanka se zanítí a produkuje nadbytek tekutiny. U těžkých případů chrupavka praská a spolu kostí eroduje. Kosti dřou o sebe, přerůstají, ztlušťují se a působí značné nepohodlí. Kloubní pouzdro je rovněž ztluštělé. Člověk je duševně „neschopný pohybu“, ztuhlý a tvrdohlavý, žije jako v korzetu, nasadil si špatné nebo příliš vysoké mínění. Je třeba se zbavit již jednou nabytého mínění. Artritida se vyskytuje jako paralela k tvrdému chování ze strany okolí. Tito lidé potřebují „skutečné vnitřní teplo“a duševní podněty, nechat život volně plynout k další části. Necítím se ponižován někým, kdo pro mě představuje autoritu? Co mi vadí? Co mě omezuje? Co mi brání být takový, jakým bych chtěl být? 

Revmatoidní artritida (revma) je zánětlivé bolestivé onemocnění kloubů a jejich okolí. Je to onemocnění imunitního systému, který poškozuje tkáně vlastního organismu a napadá nejen klouby, ale také plíce, srdce a oči. Porušený imunitní systém poškozuje tkáně vlastního těla a vyvolává v nich chronický zánět. Imunitní systém vytváří protilátky napadající tkáně vlastního organismu, zejména synoviální blanky v kloubech. Klouby pak otékají a deformují se. Revmatici ovládají své pocity „silově“ a nemohou lítost, rozčarování a frustraci prožít normálním způsobem, neboť jejich vlastní agresivní pocity jako by „zacementovávali“ do své vlastní osoby. Toto potlačování blokuje proud životní síly a vedou ke zvyšující se tělesné ztuhlosti a nepohyblivosti. Kdyby si nemocný stál za svým stínem, nemusel by se potlačovat. Otázky: Nevyžadoval jsem po sobě dokonalost, neboť jsem přesvědčený, že jinak mě nebudou mít rádi? Nehněval jsem se na ty, kteří mě odmítají, a nemyslím si proto, že nejsem hoden lásky?  Mám tendenci se kritizovat, srovnávat se s jinými a znevažovat sám sebe? Převzal jsem zodpovědnost, za niž jsem cítil vinu a jíž jsem pak velice litoval? Jaké pocity si nechci přiznat? Proč tyto pocity neukazuji veřejně a nevyslovuji je?

Dna (uritická artritida) je metabolická porucha, kdy se v kloubu vytvoří krystalky kyseliny močové, které tam vyvolávají intenzivní bolestivý zánět, nejčastěji na palci u nohy. Dna ukazuje, že ledviny pracují nedostatečně. Nemoc se dostaví, když se nedokážeme dostat ze situace, která je pro nás frustrující, a když nevidíme řešení, kterým bychom se osvobodili. Zatneme zuby, abychom nevybuchli, a když už to uděláme, vyčítáme si, že jsme se neovládli. Vždyť v životě často kontrolujeme sami sebe nebo se snažíme kontrolovat okolí. Lidé trpící dnou vyrůstali v prostředí, které po nich neustále žádalo, aby nemysleli na sebe: „Udělej to pro svou matku, když je nemocná.“Vědomí člověka se potřebuje pohnout. Nemám tendenci prudce reagovat, když nikdo nedbá na to, co bych chtěl, nebo když se cítím ignorován, vyloučen, znevážen, nerespektován? Nemám tendenci prudce reagovat, když mi nějaká situace připadá nespravedlivá?

Vazy jsou silné provazce vláknité tkáně, které kostem zajišťují oporu a navzájem spojují konce kostí kolem kloubů. Vazy kloub zpevňují a brání kostem v pohybu zajít příliš daleko i pohybu v nepřirozeném směru. Vazy při položení chodidla absorbují energii a pak ji opět uvolňují, takže kroku dodávají pružnost. Představují naše vazby, naše závazky, které nás zadržují, schopnost spojovat, držet, poskytovat oporu (kostem). Pokud je oslabeno, chybí pružnost, člověk má tendenci k podřizování se, je „příliš měkký“ a má spíše touhu se osvobodit od závazku, který ho poutá. Nebo má pocit bezmoci při marné snaze zachovat rodinná pouta, nebo s pocitem viny za prožívání radosti, ten nám pak brání v aktivitách, jež by nás mohly učinit šťastnějšími. Také souvisí s naší výkonností. Necítím vinu poté, co jsem podnikl něco, co se týká mé rodiny?

Poranění vaziva – je-li kloub nucen k pohybu nad svůj přirozený rozsah, mohou být vazy, které normálně dokážou nadměrnému vychýlení zabránit, nataženy či přetrženy. Podvrtnutý kotník – vazy v kotníku mohou být natrženy, jestliže se při pádu váhy těla prudce přenese na zevní kotník.  Zánět šlachy – hněv vůči sobě (nejsme dost výkonní, pocit přepracování), vůči druhým (někdo nám upřel svou podporu, nebo chce od nás příliš), vůči nějaké situaci (díky níž se nemůžeme hnout dál a dělat to, na co máme chuť, odmítavý postoj k práci). Ochablost vazů – poškodil jsem se velkou ústupností, citlivostí, neodpuštěním, malou pružností.

Páteř je pevná a ohebná osa, která nese hlavu a udržuje trup v přímé poloze a umožňuje otáčení a ohýbání krku a zad. Je složena ze 33 obratů, 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 4 kostrčních obratlů. 24 obratlů je volných, pohyblivých, zbývající obratle srůstají v kostrč a křížovou kost. Obratle tvoří základní stavbu páteře. Páteř také chrání míchu a jejími mezerami mohou procházet míšní nervy či kořeny míšních nervů.

Pokud energie proudí páteří a čakrami, jsme zdraví. Páteř reprezentuje ochranu, podporu, oporu, naše vystupování v životě, vnitřní stabilitu, duchovní pohyblivost, ale také snahu vyhnout se něčemu. Napětí v oblasti zad ukazuje přítomnost nějaké vypjaté situace v životě. Bolesti v zádech označují, že máme toho hodně na svých bedrech. Problémy se zády mohou ukazovat na strach z nedokonalosti, z nenaplnění očekávání. Obvykle to svědčí o perfekcionismu. Takový člověk může samozřejmě dosáhnout značných výšin. Pravděpodobnější však je, že své teoreticky nepochybně zdařilé výboje bude v praxi sám brzdit v obavách před chybami.

Meziobratlové ploténky spojují obratle. Jsou to pružné destičky z odolné vláknité chrupavky, které se pod tlakem nepatrně stlačí, takže tlumí nárazy. Pevné vazy a četné komplexy svalů kolem páteře udržují obratle ve stálé poloze a pomáhají ovládat jejich pohyby. Ploténky zajišťují pohyblivost páteře, absorbují nárazy, nesou zodpovědnost za vnitřní držení a náš postoj, poukazují k přetížení.

Výhřez ploténkyje posun měkkých pojivových tkání mezi obratli, které tam mají tlumit nárazy. Je třeba se vnitřně posílit a vnějškově se zbavovat zátěže. Jak to, že je ten tlak tak velký? Necítím se zajatcem nějaké struktury (v zaměstnání nebo v rodině) nebo závazku, v němž se cítím zadržován a jehož bych se rád zbavil? Čeho se bojím, že se nevydám za tím, po čem toužím?Lumbago– prudká bolest zad často způsobená zablokováním meziobratlových kloubů. Často představuje formu vzpoury, když se cítíme bezmocní vůči nesnázím a tíze života. Nemám strach, že musím nést příliš velké finanční břemeno? Práce mě tíží, ale nevím, co bych mohl dělat jiného, a tak ji snáším.

Bederní páteřsouvisí s finanční oporou, s materiálním zabezpečením a s obavou, co by se stalo, kdybych přišel o zaměstnání a o příjmy. Souvisí s uměním sebeprosazení, uplatňování slov „já“ a „moje“ beze strachu, umění zvládat své povinnosti a zodpovědnost. Při problémech pociťujeme nedostatek materiální podpory, toužíme se někomu zalíbit nebo stihnout termíny na úkor rodiny, ale také lenivost a nevyužitou své osobnosti. Naučit se neřešit nic za druhé, ale naučit je zodpovědnosti za jejich věci.  Nemám strach ze změny (nový vůz, nový dům, nové zaměstnání), že na ni nebudu finančně stačit? Nemám partnerské konflikty kvůli penězům?

Lordóza– vyklenutí páteře v předozadní rovině směrem dopředu. Tento člověk se může cítit méněcenný, očerněný nebo má pocit, že ho někdo strká do zad. Nemám mindrák, necítím se očerněný? Nemám pocit, že mě někdo strká do zad, abych dělal stále víc?

Křížová páteřtvoří pět srostlých obratlů, které vytváří křížovou kost. Souvisí s těhotenstvím a porodem, bezbrannosti a naivní důvěře k lidem. Kostrč tvoří čtyři srostlé obratle. Křížové obratle jsou spojeny s kyčelními kostmi, které vytvářejí pánev a chrání reprodukční orgány. Kříže a kostrč reprezentují naše přežití, obstarání si základních potřeb, ale také sebepodceňování, méněcennost a neschopnost vyslovit své potřeby. Souvisí s emocemi kolem početí. Při problémech máme zablokovanou energii kvůli strachu nebo hněvu. Jaké jméno nebo situaci bych mohl spojit se svou bolestí? Křížovo-kyčelní skloubení – odpojení se a osamostatnění od matky, hledání nezávislosti a vlastních zdrojů obživy, pochvaly a smysluplnosti, přestat se ohlížet na to, co by o nás řekl. Toto místo si žádá ochrannou a podpůrnou ruku někoho blízkého, kdo vás chápe a zná.

Ischias. Sedací nerv je nejdelší a největší nerv v našem těle. Zajišťuje inervaci dolních končetin a hybnost kyčlí, kolen, nohou, kotníků a dolní části nohy. Zajišťuje rovněž citlivost těchto orgánů vůči receptorům na kůži. Tvoří ho dva nervové kořeny vycházející z míchy. Jakmile se oba kořeny spojí, připojí se k nim další nervové kořeny vycházející od křížové kosti, vede pak přes hýždě a sestupuje dolů podle zadní strany stehna, kolena, pokračuje podél lýtka a dosahuje kotníku. Tlak na kořeny sedacího nervu vyvolává bolesti v hýždi a na zadní straně stehna. Příčinou tlaku na kořeny sedacího nervu (tj. místa, kde se napojuje na páteř) obvykle bývá vyhřezlá meziobratlová ploténka. Ischias je spojen s pokrytectvím a strachem z peněz a budoucnosti, strachem vydat se směrem k nejisté situaci, která nás naplňuje úzkostí, jako je strach, že zůstaneme sami, atd. Zeptejte se: „Co se stane, když…“ Z čeho mám strach, co by se mi mohlo stát? Neparalyzuje mě nějaký strach?

Stehno, nohy  představují chození, stání, udržení rovnováhy, sílu jít vpřed. Při potížích jde člověk špatným směrem, měl by změnit svůj postoj a mít schopnost stát na vlastních nohách. Jestliže strach žije v nohách, vypovídá to o nedostatku životní opory, stálosti, o podvědomém pocitu "nemám se o koho opřít" a "nestojím pevně na nohou".Chybí stabilita, jistota v sobě, ve světě, v zítřejším dni. Nevyčítal jsem si nedostatek odvahy opustit to, co mi bránilo jít dál?Slabosti nohou– jdete z něčeho do kolen. Bolesti v nohou– vím, od čeho jdu, ale nevím, za čím.Nemám pocit, že se točím pořád v kruhu? Oteklé nohy – upírání práva odeznít a odevzdat se pocitům a lidem. Necítím se omezován v postupu vpřed?  Zlomenina– pocit viny, nízké sebehodnocení, vyjádření touhy skoncovat s tím, co jsme dělali. Co přehlížím? Nepotřebuji se ze všeho nejvíc zastavit, ale nevidím řešení, které by mi to dovolilo udělat, ani nikoho, komu bych předal štafetu?

Kolenoje důležitý kloub, který nám dovoluje ohýbat nohy a sklánět se. Vzniká na styku kosti stehenní a holenní. Je důkladně stabilizováno zevními vazy i šlachami svalů, takže se může uzamknout v přímé poloze a při stání udržovat vzpřímený postoj a šetřit energií. Má vnitřní chrupavky – meniskya vnitřní vazy – vazy zkřížené. Představuje pružnost, podrobení a pokoru. Bolest v koleněse týká konfliktů v souvislosti s podřízením se. Buď se odmítáme sklonit, nebo se nutíme do věcí z obavy, že se znelíbíme nebo nebudeme milováni. Nemám problémy přijmout poznámky či návrhy druhých?Nebyl jsem dříve příliš smířlivý a nejsem dnes málo smířlivý?Praskání kolen Nesnažím se vyhovět očekávání druhých tak, že zapomínám respektovat sám sebe a své potřeby?Neohebná kolenaznamenají nedostatek pružnosti, protože si myslím, že mám pravdu. Pokleknutí znamená pokoru.

Úraz menisku kolena– meniskus je chrupavčitá ploténka tvaru půlměsíce, kterou najdeme v několika kloubech. Klouby kolen obsahují dva menisky. Jejich hlavní funkce je spojená s vazy, které je přidržují na místě, aby mohly snižovat tření při pohybech kolena. Nebouřil jsem se, protože mi chtěli bránit v něčem, co jsem se rozhodl udělat?  Voda v kolenou, oteklé koleno– když je příliš synoviální tekutiny, koleno otéká, člověk má vodu v koleně. Nemám pocit, že jsem se v životě nedočkal od svého okolí respektu? Nemám ve svém okolí někoho, kdo chce mít pořád pravdu, což mě hněvá? Vymknutí kolena– Nechtěl jsem skoncovat s něčím, co jsem si sám vnutil nebo co mi vnutili jiní?  Podkolenní jamka– představuje naši schopnost přizpůsobit se, ohnout se.Nemám pocit, že zapomínám na sebe a příliš se přizpůsobuji očekávání toho, koho miluji?

Lýtkoje motorem našich nohou. Představují naši schopnost jít rychle vpřed.Bolesti v lýtkumají někdy formu, jíž se říká běžecká křeč, souvisí s pocitem, že věci jdou příliš rychle, chtěli bychom přibrzdit. Také může souviset s neklidem, když nějaký záměr nepostupuje dost rychle. Necítím se tlačen jít jiným směrem, než kam bych chtěl? Nemám pocit, že věci se řítí až příliš rychle? Nemám strach, že nedojdu k cíli, že nemám dost času na dokončení práce, kterou chci odevzdat?

Kosti nohya kotníkupředstavují zánártí, nárt a prstní články. Plosku nohy nese pět nártních kostí. Dozadu vystupující patu tvoří kosti patní. Kotníky – pružnost ve vztahu ke směru nebo orientaci. Vyvrtnutíkotníku– traumatické poškození kloubu vyvolané prudkým pohybem, jež má za následek natažení vazů nebo jejich přetržení. Čeho bych se rád zbavil? Co mi brání vydat se směrem, kterým chci? Co mi brání kráčet poklidně vybraným směrem?Nárt– pět kůstek tvořících hřbet nohy a spojující zánártí s prsty, je součástí klenby nohy. Nebojím se, že jdu příliš rychle? Necítím se kvůli něčemu provinile?  Pata – naše kořeny, základnu, struktury, o něž se opírám, abych lépe kráčel životem. Nebojím se, že už nemám nic pod nohama?

Achillova šlacha– tuto šlachu tvoří svalová vlákna, která spojují spodní část lýtka s patou. Jejím úkolem je zdvihat patu při chůzi. Bolest Nechci jít vpřed, ale nebojím se zároveň, že tam nedojdu? PrasknutíNechtěl jsem se odříznout od důležité vazby, která mi bránila jít dál? Prsty u nohoureprezentují naši cestu do budoucnosti. Neznepokojuji se ohledně budoucnosti? Co se stane, když to nestihnu udělat včas?Palec u nohy – nedostatek vážnosti (nepočítá se s námi) nebo respektu (něco nám bylo vnuceno), nebyly respektovány dohodnuté závazky. Nemám tendenci se rozčilovat, když mám pocit, že nejsem dostatečně respektován? Nemám tendenci kontrolovat druhé nebo situaci?

Afirmace k podpoře funkce kosterní soustavy: Jsem dobře uzpůsobený a vyrovnaný. Jsem jistý, milovaný a plný síly. Život mě podporuje. Schvaluji své počínání. Uvolňuji své strachy. Život je pro mě úspěšný a příjemný. Rozhodl jsem se pro lásku k sobě a shodu se sebou. Na ostatní se dívám s láskou. Snadno proplouvám změnou. Dívám se s láskou a porozuměním. Prozařuji všechny své zážitky světlem lásky. Jsem v bezpečí a jistotě. Jsem usmířený sám se sebou i s ostatními. Přesáhl jsem omezení svých rodičů. Mohu být tím nejlepším, čeho lze dosáhnout. Přecházím ke svému nejvyššímu dobru. Moje dobro je všude a jsem v bezpečí.

2. Pohyb

Strom životamá hluboké kořeny, silný a plynulý kmen a větve, které sahají vysoko do nebe. Čím hlouběji v zemi jsou kořeny, tím výše může růst ke světlu. Tančí s ročními obdobími, radostně sdílí své květy a plody, na podzim nabízí úžasný výběr barev a života a s příchodem zimy se svléká do naha. Pociťme strom života v sobě. Jsme strom. Přesuňme pozornost ke kořenům, jak sahají hluboko do země, rozšiřují se a nasávají životní energii Země vzhůru do těla stromu. Pak se zaměřme na kmen. Prociťujme proudící mízu a životní sílu, které nám přinášejí plynulost a pevnost. Pak se zaměřme na větve. Pociťujme, jak se vztahují ke slunečnímu světlu, jež nám poskytuje výživu, jak jsme omýváni deštěm a tancujeme ve větru. Jak strom rozevírá své listy, květy a plody podle ročního období. Strom je mostem mezi Zemí a nebesy. Prodýchejme své kořeny, které se spojují s energetickými proudy Země a poděkujme jí za to, že drží a podporuje nás i všechen život. Jsme zakořenění a zároveň vysocí.

Vnímejte své tělo.Tělo dělá to, co chce a dýcháme volně. Přenesme pozornost do každé části těla a přenesme tam dech. Probouzíme slast z fyzického vnímání vlastního těla. Páteř, pociťme ji od šíje po kostrč. Představme si, že máme ocas. Pociťujme jeho váhu. Pociťujeme svalovou tkáň po obou stranách páteře a prostor mezi obratli. Je tam znecitlivění, bolest, slast?Vnímejte boky, páteř, křížovou kost. Dovolte bokům, ať svobodně projeví svůj pohyb, a zůstaňme si přitom vědomí své páteře. Vnímejte celý trup, přední i zadní část, i svaly mezi nimi. Lopatky, hrudní koš, prostor mezi rameny, spojení lopatek a ramen. Uvědomme si jejich stav. Jsou stažená, těžká, svobodná, okřídlená?Vnímejte ruce, prsty, krk, tvář, oči, nos, ústa, hrdlo, kůže, lebku,nohy. Vnímejme vlastní anatomii, spojení stehenní kosti s kyčlí, svaly svých nohou, kolena, lýtka, kotníky, chodidla, spojení s podlahou. Naslouchejte nitru svého těla a odevzdejte své tělo tanečníkovi v sobě. Vnímejme tělo jako celek. Tohle je vaše základna, vaše kotva. Pomáhá nám uskutečňovat naše sny.

Naslouchání tělu v pohybucvičení pomáhá objevit malou, střední a velkou úroveň pohybu, propojit vnitřní a vnější vnímání s akcí a vytvořit rovnováhu mezi dynamickou aktivitou a niterným vědomím. Vaše tělo dýchá, pomocí dechu se čistí a sytí. Přeneste pozornost na vnitřek těla a nechte přijít vnitřní tanec. Pozvěte nitro svého těla, aby se rozpustilo do svobody a plynulosti. Pozorujte, jak malé vaše pohyby mohou být a jak přitom mohou být živé a vědomé. Je to, jako kdyby míra vědomí v pohybu narůstala s tím, jak se pohyb zmenšuje – je to mikropohyb. Nyní nechte pohyb pomalu narůstat a dovolte trupu a páteři pohybovat se v okolním prostoru. Otevřete oči. Zabydlujte se ve fyzickém prostoru svého energetického obalu – střední pohyb.

Nechte pohyb ještě dál narůstat. Rozpínejte se a protahujte. Pociťujte, jak pohyb vytváří v prostoru vlny, které směřují ven, dotýkají se zdí a procházejí za jejich hranice. Tancujte s tím, co vidíte a cítíte vně sebe sama – makropohyb. Tancujte se svým nitrem (mikro), pak ho vyneste ven a opravdu vytvářejte pohyby v rámci svého vlastního prostoru nebo dosahu (medio) a potom to sdílejte v dialogu se světem kolem sebe (makro). Nacházíme tím cestu, jak vnést to, co máte v sobě, do vztahů s tím, co je venku, a jak přinést to, co je venku, do vztahu s tím, co je uvnitř. Co vaše tělo miluje? Co vaše tělo potřebuje? Je třeba uctít své tělo jako chrám ducha a zjistit, jaký druh údržby, péče a pozornosti potřebuje a navázat dokonalý milostný vztah se svým tělem. Mysl cestuje po celém těle, každá část s námi komunikuje. Ptejte se různých částí těla: „Co miluješ? Co potřebuješ pro své štěstí a dobré zdraví?“Tělo může hovořit v obrazech, slovech, pohybech a pocitech.

3. Zvuk a hlas

Pomocí tónování, slaďování hlasu s každou částí těla a naslouchání svému tělu, si můžeme vzpomenout na tón své duše. Tento tón postupně harmonizuje každou tkáň těla.

Páteřje hlavním nervovým vodičem energie v těle, který přináší informace do každé buňky těla. Pokud energie proudí páteří a čakrami, jsme zdraví. Tělo musí být schopné nás podporovat – pomocí naší páteře, svalů a kloubů. Poté můžeme být flexibilní a otevřít svůj hlas. Abychom to byli schopni udělat, musíme věnovat pozornost svému tělu, našemu postoji. Jsme stvořeni z živlů: země (fyzické tělo), vody (emoční tělo), vzduchu (mentální tělo), ohně (spirituální tělo) a éteru (dechu vesmíru). 

Naladění páteře.

Postavte se, nohy mírně od sebe. Kývejte se, až najdete přirozenou pozici těla. Kde pociťujete ve svém těle bloky? Jaká je vaše správná pozice? Na chvíli se projděte. Jaké to je nést zátěž?

Uvolněte kolena, stehna, lýtka, pánev, bedra, oblast hlavy, šíji, srdeční centrum, ramena a boky – najděte správný postoj. Světlo naplňuje celé tělo, tělo si uvědomuje svou vlastní architekturu.

Zvuková sprcha
Tónujte 3x daný tón, zaměřte se na dané tělo a centrum a spojte se v sobě s daným živlem
HÓÓ. Fyzické tělo – základní a sakrální centrum – živel země.
HÚÚ. Emoční tělo – solární a srdeční centrum – živel voda.
HAÚ. Mentální tělo – krční centrum – živel vzduchu.
HÍÍÍ. Spirituální tělo – třetí oko a koruna – živel ohně.
ZZZ do celé páteře.

Tónujte HÁÁ středem svého těla, vnímejte energii těla, svého zvuku. Vnímejte hudbu tkání těla – znovu se na něj nalaďte. Jak zní různé části vašeho těla? Jak zní vaše kosti? 

Jedna pacientka, která znehybněla po těžké operaci kyčelního kloubu, zjistila náhodou, že se dokáže pohnout při zvucích irské lidové písničky. Hudba a tanec jí pak pomohly obnovit hybnost končetin docela.

4. Barvy

Spojení se zemí zastupuje hnědá.Je barvou bezpečí, zakořenění, tepla, útulnosti, dává pocit domova, mateřské péče, touhu po jednoduchém a klidném, s přírodou spjatém životě. Tato barva odpovídá pasivnímu, tělesně/smyslovému pocitu, sjednává uspokojení potřeby po jistotě a blahobytu. Zaručuje pevné životní stanovisko, stát pevně na zemi, nechat všechno tak, jak je. Označuje také strnulost, podřízenost a odříkání, je to barva askeze. Odmítání této barvy může znamenat přesycenost svazky, nátlaky, omezování, což škodí jeho pocitům a člověk má snahu vysvobodit se. Hnědá je temnější oranžová, je to barva země, přírodního charakteru, má pohodlný a útulný ráz.

Kosti mám spojené sešedou. Je barvou neutrality, opatrnosti a ochoty ke kompromisům. Vyjadřuje přizpůsobení, je oblíbená u lidí, kteří nechtějí přiznat barvu a kteří jednají raději jako šedá eminence. Je oblíbená u starých lidí. Šedá je i barvou potlačování, omezování, nejistoty a strachu ze života. Člověk vidí všechno šedě, je to šedá myš. Odmítání této barvy může znamenat strach z nezvládnutí svého života a selhání. Šedá leží v husté mlze, neposkytuje rozhled a skrývá cíl.

5. Krystaly

Podpora stabilizace a uzemnění pomocí kamenů.
Krystaly na podporu uzemnění a pročištění kostní tkáně – záhněda, hematit, chiastolit, černý obsidián, turmalín, duhový obsidián, gagát (nefrit), onyx, Botswanský achát šedý, astrofylit, labradorit, bílý howlit, tektit, křemen s turmalínem.

Uzemnění a integrace.Dát si 10 tmavších krystalů (červených, hnědých, černých) kolem dolní poloviny těla, pustit si relaxační hudbu a 10 – 15 minut relaxovat.
Integrace jemnohmotného těla. Dát si 1 krystal příslušné barvy na každou čakru podle její barvy – červený krystal na první čakru, oranžový na druhou čakru atd.

Pečeť Solomona.Šesticípá hvězda pro uvedení do rovnováhy a uvolnění napětí. Dát 6 křišťálů kolem těla ve tvaru šesticípé hvězdy nebo dát 6 křišťálů přímo na tělo kolem místa napětí.
5 linií pro uvolnění napětí a jasnost.Držíme v ruce hůlku a vedeme ji jedním směrem podél těla, abychom vytvořili dynamický léčivý efekt, který rychle uvolňuje bloky a nerovnováhu jemnohmotného těla. Je vhodné mít pro léčení záměr.

Kosti a svaly.

Fyzické a emoční napětí blokuje pohyblivost kloubů a znemožňuje, aby energie tělem volně proudila. Pokud na jednom místě v těle cítíme napětí, vede to k nerovnováze v dalších částech těla, protože tělo se snaží udržet si rovnováhu. Celkově se cítíme slabí a jsme unavení, protože máme nedostatek energie a bolí nás záda. V místě dochází k poruše funkce tkání, orgánu, nervů a zásoby krve. Cvičení s krystaly nám pomáhá znovu nastolit rovnováhu v kosterním a svalovém systému, uvolnit svaly a vyjasnit zmatené myšlení.

Vyrovnání páteře.

Stres způsobuje fyzickou slabost a nedostatek energie. Cvičení vám pomůže se celkově uvolnit. Položte si křišťál nebo danburit na střed čela, vnímejte, jak energie kamenu jde do středu mozku a uvolňuje oblast kolem lebky a páteře.
Síť Země. Dát 8 černých turmalínů kolem těla – 1 nad hlavu, 1 pod chodidly uprostřed, 1 pod pravé chodidlo, 1 nad levou část hlavy, 1 nad pravou dlaň, 1 nad levou dlaň, 1 k pravému lokti a 1 na levou dlaň.

Vhodné krystaly pro vyrovnání energie v kostech a svalech.

Malachit, tyrkys, chryzokol uvolňují svalové napětí a zánět, také jakýkoliv rutilovaný krystal. Křišťál umístěný po obou stranách uší uvolňuje napětí v čelisti. Diamant umístěný u vrcholu lebky je nejlepší způsob, jak znovu srovnat kosti lebky a čelisti, uvolňuje hlavu a šíji a příznivě působí na dutiny.

Bezpečí.

Pokud spojíme naše individuální energetické vzorce s podporující energií planety, stáváme se ukotveni ve větší míře, a tedy můžeme získat jasný pohled na situaci, zvýšit smysl pro bezpečí a sílu, což omezí pocity strachu a úzkosti a uvolní napětí a stres. Spojení s čakrou Země vyrovná naši energii a zvýší vnímavost k jemnějším vlivům krystalické sítě. Dejte si mezi chodidla záhnědu a spojte se s čakrou Země pomocí vizualizace zemské hvězdy uvnitř země, vydechujte napětí z těla.

Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz

Komentáře