Kouření v těhotenství a jeho následky
Kouření v průběhu těhotenství může způsobit závažné zdravotní problémy jak matkám, tak plodu. Jeho působení se mimo jiné spojuje s předčasnými porody a dýchacími problémy. Odhaduje se, že příjem nikotinu během tohoto pro ženu důležitého období způsobuje 20-30% případů nízké porodní hmotnosti, až 14% předčasných porodů a zhruba desetiprocentní novorozeneckou úmrtnost.

U dětí matek, které kouří více než deset cigaret denně

, je dvojnásobná náchylnost k onemocnění

astmatem a stav astmatických dětí ještě více zhoršuje to, že jsou vystaveny účinkům cigaretového kouře.

Matky kuřačky vdechují nikotin a oxid uhelnatý, který skrze placentu okamžitě putuje do organismu plodu a brání mu v získání živin a kyslíku, který potřebuje k růstu. Pokud matky pokračují v kouření (nebo se ke kouření vracejí) po porodu

, mohou tím svému dítěti způsobit nedozírné škody

.

Nikotin do těla

dítěte proudí společně s mlékem

a mimo jiné, trvalejší následky může působit nevolnosti, koliku, křeče a průjmy. Navíc může kouření citelně omezit tvorbu mateřského mléka. Krátce řečeno – pokud kouříte, přestaňte. Pokud nekouříte, nezačínejte. Čistý a zdravý vzduch

potřebujeme všichni – dítě, které se vyvíjí, ovšem nejvíc.

Rizikem

pro správný nitroděložný vývoj není pouze je-li matka kuřačka, ale i pokud se matka vystavuje pasivnímu kouření. V obou těchto případech působí kouř negativně na plod. Hlavními činiteli poškozujícími vývoj jsou pravděpodobně oxid uhelnatý a nikotin. Oxid uhelnatý může

způsobit hypoxii, tedy „dušení“ plodu. Nikotin snižuje prokrvení placenty, přechází do krve

zárodku a ovlivňuje tak přímo cévní, nervový a zažívací systém dítěte.

Při tvorbě tohoto článku bylo využito webu
bezcigaret.cz.

 

Zdroj: www.kurakova-plice.cz