Krev je nositelkou informací, velmi důležitým elementem v naší tělesné soustavě, jakýmsi vykonavatelem moci, spojujícím článkem.

Ale k tomu, abychom mohli podle krve skutečně určit individuální základní energetický typ, potřebujeme získat mnohem více informací, než máme v současné době k dispozici.

Dalším řešením by bylo dokonale „rozšroubovat“ DNA.

Krevní skupina je geneticky podmíněný faktor. Můžeme ji zdědit po rodičích či prarodičích. Vypovídá o „dědičném hříchu po meči či po přeslici“ a táhne se jako červená nit klikatě rodem dopředu i dozadu.

Zabýváme-li se metabolismem a krevní skupinou, posíláme na obě strany genetickým telegrafem zprávu o tom, že si tento hřích uvědomujeme a začínáme na něm pracovat. A pokud opravdu začneme, očistíme tím nejen naše předky, ale i potomky.

Rh-faktor již více charakterizuje náš systém, je snadněji ovlivnitelný, může se tedy během života měnit. I když – několikrát jsem se setkala i se změnou krevní skupiny. Není pro to dostatek důkazů, vždy lze totiž konstatovat, že laboratorní technika minulosti nebyla tak dokonalá jako dnes nebo že někdo udělal chybu.

Odlišností v metabolismu je ve skutečnosti tolik, kolik je lidských typů. To znamená, že musíme počítat s čísly dva, čtyři, osm, šestnáct, třicet dva, šedesát čtyři, sto dvacet osm, dvě stě padesát šest, pět set dvanáct a tak dále, až bychom se dostali k astronomickým cifrám. S těmi pracovat nebudeme, mohl by je řešit pouze složitý počítačový program.

Proč zrovna uvedená počítačová čísla?

Protože takto se dělí oplodněné vajíčko. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 a na úrovni blastocysty, než se zaboří do děložní sliznice, již 128. Každá z těchto buněk určuje jeden lidský typ, každá z nich se může začít dělit dále, aby vytvořila člověka. A to je pouze „ochranný pláštík“. Uvnitř blastocysty probíhá další dělení ještě dřív, než se vajíčko uloží do děložní sliznice. A dělí se dál.

Zkusme si nyní podobným způsobem zmapovat dědičnost krevních skupin a sledovat onu červenou nit vinoucí se rodem.

Zakladatel rodu bude mít krevní skupinu 0, jeho žena krevní skupinu A. Zplodí dvě děti, každé z nich další dvě, ale jeden z partnerů bude mít krevní skupinu B a druhý AB. Dále každý potomek v přímé řadě zplodí vždy dvě děti s partnery různých krevních skupin.

Vezměte si nyní, obrazně řečeno, červenou tužku a zkuste vystopovat původ své krevní skupiny, nakreslete svou červenou nit. V mnoha případech, pokud bychom souběžně zapsali rody všech nových partnerů, by samozřejmě přešla do jiného rodu.

S krevní skupinou dědíme vždy určitou charakteristiku , rodové karmické poslání, které bylo původně rozděleno na dvě a čtyři. Dědíme je i se všemi prohřešky na genetickém kódu, které způsobili ti před námi.

Protože každá akce vytváří reakci, je již dopředu zřejmé a dané, co zdědí naši potomci. Jestliže se ovšem zastavíme a rozhodneme se onen rodový karmický úkol pochopit a zpracovat, zbavíme tak karmické zátěže sebe, své předky, ale i své potomky.

Komentáře