oko

Kdy šedý zákal operujeme?

Operaci šedého zákalu doporučujeme vždy, když katarakta snižuje pacientovi kvalitu vidění natolik, že jej obtěžuje v jeho osobním i pracovním životě.

Jak šedý zákal operujeme?

Postup operace šedého zákalu

0x01 graphic

vstup do oka rohovkovým řezem

0x01 graphic

odstranění šedího zákalu ultrazvukem

0x01 graphic

implantace nitrooční čočky

0x01 graphic

konečný stav

Na našem pracovišti provádíme operaci šedého zákalu ambulantně.

 

Operace se provádí v tzv. topické anestézii. Ta spočívá v kapání anestetických kapek na rohovku a spojivku, čímž dochází ke znecitlivění oka. Výjimečně se operace provádí v celkové anestézii.

Zkalené jádro čočky odstraňujeme technikou fakoemulzifikace. Při fakoemulzifikaci dochází k k rozmělnění jádra čočky ultrazvukem a k odsávání částeček jádra řízeným podtlakem z oka. Používáme fakoemulzifikační přístroj špičkových technických parametrů.

Do průhledného čočkového pouzdra, které v oku zůstává, vkládáme umělou nitrooční čočku. Umělá čočka nahrazuje dioptrickou sílu odstraněné lidské čočky a umožňuje tak pacientovi ostré vidění i po operaci. Volbou dioptrické síly umělé čočky můžeme předoperační refrakční vadu – krátkozrakost či dalekozrakost – odstranit. Na našem pracovišti implantujeme vysoce kvalitní tzv. měkké (foldable) nitrooční čočky, které se běžně používají v USA a ve vyspělých státech západní Evropy. Hlavní předností těchto čoček je, že je lze složit či srolovat a vložit do oka velmi malým operačním řezem šíře asi 2,8 mm. Výhodou takto malého řezu je nízké riziko operačních komplikací a rychlá pooperační obnova vidění. Nespornou výhodou malé rány je i její samouzavření bez nutnosti šití.

Mohou při operaci šedého zákalu a po ní vzniknout komplikace?

U každého chirurgického zákroku na lidském organismu existuje určité riziko různě závažných komplikací. Vlivem operačních a pooperačních komplikací může dojít k přechodnému, v ojedinělých případech i k trvalému poklesu vidění. Mezi možné operační komplikace patří např. porušení pouzdra či závěsného aparátu čočky a vzestup nitroočního tlaku. Zkušený chirurg je schopen většinu těchto komplikací vyřešit tak, že výsledná zraková ostrost se neliší od zrakové ostrosti při normálním průběhu operace.

V pooperačním období je nejzávažnější komplikací infekční nitrooční zánět. Dominantním příznakem je bolest oka spojená s náhle se zhoršujícím viděním, otokem víček a překrvením spojivek. Základním předpokladem pro zvládnutí této komplikace je včasné rozpoznání onemocnění a její okamžitá léčba! Mírné a postupné zhoršování vidění lze pozorovat i s odstupem několika měsíců až let. Toto zhoršování kvality vidění je způsobeno zahuštěním zadní plochy čočkového pouzdra, vzniká tzv. sekundární katarakta. Vidění lze obnovit laserovým zákrokem, který se provádí ambulantně, je nebolestivý a trvá několik minut.

Jak rychlá je obnova vidění po operaci?

Obnova vidění po operaci je velmi rychlá. Dobré vidění má pacient zpravidla již druhý den po operaci. V některých případech může být vidění přechodně po operaci mlhavé. Vidění se vyjasní zpravidla během několika málo dní.

Ke stabilizaci vidění dochází většinou za 2 až 4 týdny po operaci. Po této době lze již předepsat nové brýle. Většina pacientů po operaci vidí ostře do dálky, na čtení a pro práci do blízka však musí mít brýlovou korekci.

Jaká je délka pracovní neschopnosti?

Délka pracovní neschopnosti závisí na druhu vykonávané práce a stavu vidění druhého oka. Řádově se jedná o dny, výjimečně týdny.

Je operace šedého zákalu hrazena zdravotní pojišťovnou?

Operace šedého zákalu (fakoemulzifikace s implantací nitrooční čočky) je na našem pracovišti plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami ČR.