Tyto vjemy jsou vybaveny minimální dodávkou bioenergie a člověk si jich v podstatě nevšímá a neprodleně z mysli mizí.
Jste-li pasažér vozidla, jste zcela závislý na schopnostech a rozhodnutích řidiče. Jako pasivní náklad vkládáte do své přepravy jen nepatrné úsilí a zajímá vás až cíl, případně pohodlí při přepravě. Velká většina lidí takto pohodlně se sníženou odpovědností i bioenergetickou náročností cestuje i životem a v podstatě jen vegetují, vezou se a čekají v pasivitě na životní změny, které je zastihují v přílišném klidu nepřipravené, nenaučené, v nepromyšlenosti a v neprevenci, a řešení očekávají od nějakého spontánního řidiče či jakéhosi velitele. Společnost je na tyto připravena a označuje je v podstatě jako Boží ovečky. (V životě je běžné, že Boží ovce se v některé své speciální odbornosti stává sama nějakým nižším velitelem nebo pastýřem.)
 
2. Aktivní pozorovatel
Jste-li spolujezdec řidiče a aktivně sledujete a vyhodnocujete bez možnosti korekce řízení dopravní podmínky, cestu a trasu, jsou vaše vjemy intenzivnější a proces vaší dopravy spotřebovává už mnohem větší podíl vaší bioenergie. V tom je i zpracování dat s podílem emocí a posouzením dopravních okolností, svých zkušeností a předpokladů a jejich vyhodnocováním. Potom si také z cesty pamatujete mnohem víc a některé děje doprovázené větším bioenergetickým nabíjením a vložením vaší vůle zvláště do kolizního názoru či emoce si ukládáte do dlouhodobější paměti snadněji, protože si nezanášíte paměť řídícími informacemi o výběru trasy a fungování vozidla.
 
3. Řidič procesu
Řídíte-li automobil, tak zpracováváte data o Řádu, který vás zavedl na cestu, o cestě a okolí, dopravní situaci, o dopravním prostředku a pravidlech možností jeho provozu i o jeho nákladu. Je to proces mnohoúrovňově velmi náročný a nutící vás tak vkládat do prosazení a realizace záměru vaší dopravní představy velké množství vůle, intenzity a času vašeho žití, tedy bioenergie. Proto z takové činnosti mnoho dat uchováváte v paměti dlouhodoběji, protože na ně je fixována značná část vložené bioenergie a proces jejího vložení vás již jako většina běžných tvořivých činností unavuje a je zapotřebí si odpočinout, zregenerovat se, uvolnit a tím spolu s potravou doplnit novou energii. Je-li tvorba a zásoba bioenergie dostatečná, rychle se drobné bioenergetické dloužky z mysli vytratí minivzpomínkami nebo relaxačním sněním v odpočinku.

Totální pro život důležitá řidičská odbočka:
Vyhodnocování řídících a kontrolních procesů šlapání nohou na pedál plynu spotřebovává asi 30-50 % bioenergie i metabolického výkonu mozku, takže použitím tempomatu nebo autopilota je oddalován vznik mikrospánků asi na dvojnásobek trasy. (Podobně i jaterní čaj JK zlepšující čištění organizmu od metabolitů a uklidňující čaj NK (možno v jednom nápoji) snižující stres při řízení a tím i množství metabolických zplodin v mozku.)
Tempomat navíc svou pohodlností svádí k dodržovaní rychlostních přepisů, takže nechápu, proč není u nových vozů zákonem nařízen.
Sledování hudby, hluk nebo mluvené slovo zvyšuje spotřebu asi o 15 %, emoční projevy, dynamická hudba a kouření o 50 % a telefonování či jiná činnost zvyšuje spotřebu bioenergie na dvojnásobek.
Konec řidičské odbočky.

Bioenergie na úvěr díky stresu

Nastane-li ale kolize nebo nehoda, je intenzita změn již tak dramatická, že prosazování vašeho názoru na oživování okolní hmoty v důsledku konfliktů vašeho zájmu a záměru s okolím nebo úmysly okolobližních je bioenergeticky velice náročné. Bioenergie se vám rázem nedostává. Proto si v náhlém stresu tuto odebíráte ze svého okolí běžným svalováním viny na někoho nebo něco mimo vás, ve snaze snížit její výdej pro oživování kolizí zdevastované hmoty či čehosi podstatného v Řádu a systému vašeho bytí. Není-li ani tak bioenergie dostatek, berete si ji nadčasově ze své budoucnosti do bioenergetického dluhu, protože bioenergie je, jak jsme si řekli, nadčasová a budete ji postupně zase vracet vzpomínáním.
Tím, že existuje mimo čas, se s ní dá, po určitém tréninku a zrušení blokád v mysli, manipulovat i záměrně, což nabízí paletu možností využití. Eventuelně i zneužití, ale to je časem vyšším Řádem automaticky trestáno v kategorii Božího soudu.

Vyšší i základní bioenergozdroje

Každá myšlenka a vjem je tedy vždy provázena intenzitou, tedy bioenergií nebo jejím opakem, bioenergetickým dluhem. Je-li myšlenka tvořivá a vychází z harmonie vašeho Řádu bytí a žití, má k sobě vůlí vycházející z vašeho záměru tímto Řádem přidělenou intenzitu, tedy bioenergii, která umožňuje její realizaci v hmotném světě nebo jí dává další význam. Je-li váš Řád žití postaven na slabých základech tužeb, přání, emocí, plánů a chuti k čemukoliv, je jeho oživovací energie slabší a její tvorba omezenější. To se může pomocí pudů výrazně změnit, ale jedná se o přírodní nastavení za účelem přežití druhu a jaksi mimo vyšší duchovní činnost nebo intelekt.
Základní nastavení primitivní tvorby bioenergie se děje samovolně odpočinkem v systému pudového řízení vašeho organizmu. Potřebuje-li ale váš Řád pro podporu své stability či existence vyšší dávku bioenergie, získá ji mimo již výše zmíněný proces vysávání a zchaosování okolí přesunem vlastní bioenergie z budoucnosti – vytvořením energetického dluhu. (Jak jednoduché…)

Splácení bioenergetického dluhu

Tento bioenergetický deficit je postupně doplňován v čase budoucím primitivněji až samovolněji: Sněním ve spánku, v mikrospánku, v představách, zakoukáním se do blba, téměř samovolnými opakovanými pohyby (v podstatě neřízenými, některé formy kývání či jednoduchých tanců v rytmech řízených kýmsi jiným), zamyšlením se bez výsledku. Ale hlavně a nejvíce vzpomínkou a myslením na hektické a dramatické události, které bioenergii kdysi z budoucna, tedy nyní ze současnosti, braly. A dokud na to vzpomínáte ve zlém, tak vám to bioenergii bere. Až si jednou řeknete, že to bylo snadné a že to byly zlaté staré časy – je nabito, všem odpuštěno a už si sami nevzpomenete, protože bioenergetický dluh událost již nebude připomínat a z alba na vás bude koukat cosi nostalgického s nábojem laskavosti kontinuity vašeho bytí.
Silněji: Pochopením o stupínek vyššího náhledu na problematiku života a životní vztahy, pokročením do vyšší Duchovní odpovědnosti za životní projevy, směrováním toku bioenergie v čase zpět i dopředu, řízenou meditací. To jsou projevy duchovnější. K těmto patří i tvoření a aktivita v žití, tvorba hodnot a radost z tvorby i produktů tvorby i z úspěšného hledání důvodů k radosti. Též páchání laskavostí a dobrých skutků, z nichž má příjemce radost (existují i takové, které příjemce považuje za trest, například vyhození kořalky, spálení cigaret aj.). Rozdávání a přijímání úsměvů, laskavých a moudrých slov a pocitů pohody.

Autor: B. Nový

Komentáře