LYSOHLÁVKA KOPINATÁ

Jak vypadá?
Lysohlávka kopinatá je drobná houbička. Klobouk je 1-2 cm vysoký, úzký, nápadně zašpičatělý, nebo kuželovitý. Barva jetmavě olivově šedohnědá, nebo žlutohnědá. V suchých obdobích je žlutavý, hladký, lysý Třeň je velmi dlouhý a jen 2-3 mm tlustý, pevný, tuhý, bledý nebo nahnědlý. Lupeny jsou ke třeni široce přirostlé. Dužina nemá pach ani chuť.

Kde a kdy roste?
Lysohlávka kopinatá roste ve velkých skupinách v půdě i v trávě na loukách, v lesích a lesních cestách. Na místě nílezu se vyskytuje každý rok od srpna do listopadu. Není příliš hojná. Najdeme ji spíše v podhorských oblastech, ale třeba i na Karlštejně.

Chemické složení
Psilocybin je O-fosforyl-4-hydroxy-omega-N,N dimetyltryptamin, psilocin je defosforovaný psilocybin.

Po požití
Doba, po které se začínají projevovat účinky hub, závisí na způsobu jejich použití i vnímavosti. Jsou-li houby dobře rozžvýkány a ponechány delší dobu v ústech, objevují se první příznaky asi po 10 minutách. Počáteční příznaky jsou, pocity neklidu a malátnosti spojené s bezděčným zíváním bez ospalosti). Psychickými příznaky jsou deformace vnímání objektivní reality, později plynule přecházející v pocity prohloubení časových a prostorových souvislostí, deformace tvarů a všechny barvy nabírají teplé pastelové odstíny. Dále jsou přítomny změny nálady, stav euforie, pocit štěstí, jen výjimečně deprese a podrážděnost (toto do značné míry závisí na psychickém stavu předcházejícím aplikaci). Dále následuje celkové tělesné uvolnění. Halucinace trvají většinou 5-6 hodin. 

Komentáře