Malá lekce cvičení s šátkem 3/3

Máme výborné zkušenosti s šátky hlavně při cvičení se staršími ženami.
Samozřejmě je potřeba i při těchto cvicích brát na zřetel Váš zdravotní stav -protahovací cvičení může být náročné na kondici kolen, zad a kyčlí. Přizpůsobte tedy rozsah pohybu svým možnostem -na začátek volte větší či delší šátek.
 

Cvik 8 – protažení dolních končetin

Položíme se na záda tak, abychom měli pokrčené dolní končetiny a šlapky se opíraly o zem. 
Pod pravým chodidlem provlečeme šátek a upravíme si délku úchopu tak, aby noha zůstala propnutá v koleni.
Zde je důležité hlídat si bradu -nezaklánět hlavu.
S výdechem mírným tahem přitahujeme  nohu k hrudníku. Může jít jen o velmi malý pohyb – měli by jste cítit protažení svalů na zadní straně nohy. 
Koleno se nekrčí! Chvíli přitažení podržíme a poté pomaličku uvolňujeme. S výdechem opakujeme.
Opakujeme 5-8x, poté vyměníme nohy. 
Můžeme si vyzkoušet také variantu, kde přitahujeme obě nohy. Pohyb je zde pomalejší a musíme dávat pozor na švihové přitažení či uvolnění.

Cvik 9 – Feldenkrais

Cvik začíná stejně jako ten předchozí. Tentokrát si však nohu v šátku přitáhneme k hrudníku. 
Koleno přitažené nohy ční do strany.
Počkáme si nádechem a obloučkem začneme nohu narovnávat a poté s výdechem opět přitahovat tak, aby tentokrát kolínko směřovalo k hrudníku -střídáme vlastně polohu pěsti se šátkem a kolena.
Toto cvičení provádíme pomalu, uvědomujeme si rozsah pohybu i pohyb v kyčli.
Pokud pohyb směřuje vzhůru nadechujeme, pokud dolů, vydechujeme. Hlídáme bradu, aby směřovala ke klíční kosti a nezakláněli jsme hlavu.
Opakujeme 20-30x a poté vystřídáme nohy.

Cvik 10 – rovnováha

Posadíme  s pokrčenými dolními končetinami a provlečeme pod pravou šlapkou šátek. S výdechem se snažíme pravou nohu propnout v koleni a zároveň ji přitáhnout k čelu. Přitahujeme jen tak daleko, pokud se nám nekrčí koleno.
Chvíli se zastavíme a poté s nádechem uvolňujeme do výchozí pozice.
Opakujeme 5x a poté vystřídáme nohy.
Rovnovážná varianta:
Cvik provádíme s oběma nohama.
Nehrbte se – jakmile se vyhrbíte, ztratíte rovnováhu.
Postupujte pomalu, ale nevracejte se v pohybu.
Začněte s výdechem.
 

Cvik 11 – rotace

Posadíme se do turka, vzpažíme s šátkem v širokém úchopu. 
S výdechem stahujeme šátek na ramena, za hlavu. Dbáme přitom, abychom nesklápěli hlavu a nepředkláněli se trupem.
Když máme šátek stažený, nadechneme se a poté rotujeme celým trupem vlevo.
Krátce se zastavíme a vracíme se s nádechem zpět z rotace. 
Vydechneme a s nádechem opět vzpažíme. Opakujeme na druhou stranu.
Opakujeme 5x na každou stranu.

Komentáře

Mohlo by Vás zaujmout