Pokud je však naše motivace sebestředná, vede nás k plíživě sebedestruktivnímu myšlení a jednání, které se obrací proti nám samým i proti ostatním lidem.

V Tibetu se říká: „ Štětcem lze namalovat cokoliv “. Právě tak jako umělec dokáže použít štětce tak, jak si přeje, beze vztahu k pravidlům nebo návodům. , stejně tak i my dokážeme využít svých činů, pocitů nebo názorů k tomu, abychom dosáhli cíle bez ohledu na pravdu nebo skutečný stav věcí. Budeme-li chtít s druhými lidmi manipulovat ke svému vlastnímu prospěchu, je to naše volba a přispíváme tím ke vzorci, který může oslabit a vytlačit naše nejživotodárnější tradice a hodnoty.

Manipulace má plíživou, všeprostupující povahu. I když ji uplatňujeme individuálně, může tiše zachvátit celou naši společnost. Můžeme ji pozorovat na každé úrovní života. Člověka a lidstva, od dítěte, které využívá jednoho rodiče proti druhému, po vlády, které hýbou zeměmi a lidmi jako figurkami na šachovnici, a to pouze proto, aby zvětšili svou vlastní moc a bohatství. Problém je neuvěřitelně složitý, protože ve hře jsou miliony jednotlivců a každý si pro dosažení svých vlastních, dílčích záměrů volí jiný způsob manipulace. Ať již manipulujeme s ostatními nebo dopouštíme, aby manipulovali s námi, každý z nás přispívá k pomalému podkopávání kvality a hodnoty života.

Podkopávání celistvosti

Učíme se ztotožňovat manipulaci s úspěchem. Pozitivní hodnoty jako poctivost nám pak připadají naivní.

Postupně se hodnot, jaké představuje pravda nebo celistvost, vzdáváme a život začíná ztrácet svou cenu. Možná nám připadá, že nám život hladce plyne, svou práci máme dobře naplánovanou a koordinovanou a směřujeme k efektivním výsledkům. Ale pod povrchem je matné, jakoby kradmé tušení, , zrozené z vědomí, že hodnoty lidstva tu jsou popírány.

Manipulace hraje na naše slabosti. Týká se našich nejhlubších obav a nejsilnějších přání a čerpá sílu z našich sobeckých tužeb. Lidé nám říkají, že máme „ potřeby „které jsou zásadní pro naše blaho nebo štěstí a my začínáme prahnout po tom či onom předmětu anebo se necháváme přesvědčit o té či oné ideji, kterou pak hlásáme. I když máme pocit, že se vůči sobě chováme dobře, ve skutečnosti se zaprodáváme vlivu druhých lidí.

Pokračování příště.

Iva Hédlová podle Tarthang Tulku (Tibetské mistrovské metody)