• je 4× vyšší pravděpodobnost, že dcery matek kuřaček budou také kuřačky
  • děti kuřaček mají nižší porodní hmotnost min. o 200 g (díky vlivu oxidu uhelnatého, který „přidušuje“ plod v děloze), trpí více katary průdušek, plic
  • jejich děti mívají mnohem častěji infekty horních cest dýchacích
  • častější výskyt alergií, ekzémů, astmatu, vyšší riziko syndromu náhlého úmrtí plodu (cca. 40 ročně)
  • syndrom náhlého úmrtí plodu vzniká díky špatnému vzájemnému propojení neuronů v CNS, dítě se udusí
  • vzniká poškození mozku během vývoje a to příliš brzkým spojením neuronů (nervových buněk), které jsou předčasně aktivovány acetylcholinem díky nikotinu. Dochází u plodu k nesprávnému chaotickému spontánnímu zapojení neuronů v mozku v jednotlivých vrstvách mozkové kůry (neocortex) – to je nevratné!
  • také transplacentární (přes placentu) kanceroogeneze (ovlivnění vzniku nádorů u nenarozených) je experimentálně prokázána – chemické karcinogeny prostupují placentou z mateřského organismu do tkání nenarozeného, mohou vyvolat vznik nádoru prenatálně (před narozením), neonatálně (v době po narození) i postnatálně v době vývoje organismu narozeného. Obecně byl zaznamenán nápadně zvýšený výskyt nádorů u dětí ve všech průmyslově vyspělých státech a nelze podceňovat jak kouření žen, tak i mnohonásobně vyšší citlivost fetálních (období před embr. vývoje) a embryonálních tkání vůči kancerogenům ze zevního prostředí
  • Komentáře