• je 4× vyšší pravděpodobnost, že dcery matek kuřaček budou také kuřačky
 • děti kuřaček mají nižší porodní hmotnost min. o 200 g (díky vlivu oxidu uhelnatého, který “přidušuje” plod v děloze), trpí více katary průdušek, plic
 • jejich děti mívají mnohem častěji infekty horních cest dýchacích
 • častější výskyt alergií, ekzémů, astmatu, vyšší riziko syndromu náhlého úmrtí plodu (cca. 40 ročně)
 • syndrom náhlého úmrtí plodu vzniká díky špatnému vzájemnému propojení neuronů v CNS, dítě se udusí
 • vzniká poškození mozku během vývoje a to příliš brzkým spojením neuronů (nervových buněk), které jsou předčasně aktivovány acetylcholinem díky nikotinu. Dochází u plodu k nesprávnému chaotickému spontánnímu zapojení neuronů v mozku v jednotlivých vrstvách mozkové kůry (neocortex) – to je nevratné!
 • také transplacentární (přes placentu) kanceroogeneze (ovlivnění vzniku nádorů u nenarozených) je experimentálně prokázána – chemické karcinogeny prostupují placentou z mateřského organismu do tkání nenarozeného, mohou vyvolat vznik nádoru prenatálně (před narozením), neonatálně (v době po narození) i postnatálně v době vývoje organismu narozeného. Obecně byl zaznamenán nápadně zvýšený výskyt nádorů u dětí ve všech průmyslově vyspělých státech a nelze podceňovat jak kouření žen, tak i mnohonásobně vyšší citlivost fetálních (období před embr. vývoje) a embryonálních tkání vůči kancerogenům ze zevního prostředí

 • Jak bude reklama vypadat?
  -
  Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 150 Kč
  Zobrazit formulář pro nákup
  loading...

  Komentáře