Hledání svého místa v životě ……… je hledáním jistoty ……… osaměle rostoucího stromu na skále nad řekou. ……… Cítíte se uvolněně, ……… pohodlně, ……… klidně ……… vaše oči se pomalu zavírají. ……… Koncentrujete se na hlas, který k vám pomalu přichází ……… a noříte se do jeho tiché melodie ……… i sebe menší napětí ve vašich svalech, ……… ve vašem těle se rozplývá, ……… vytrácí. ……… Obracíte pozornost ke svému dechu, ……… k jeho pravidelnému rytmu, ……… jeho klidná pravidelnost přichází sama o sobě, ……… bez vašeho úsilí ……… a vy se můžete oddat jeho klidnému ……… a bezpečnému pohybu. ……… Bezpečnému pohybu, ……… který vás přivede do hlubin vašeho podvědomí, ……… do hlubin vašich skrytých sil. ……… Stojíte na schodech, ……… na širokých, ……… světlých, ………dřevěných schodech. ……… Po kterých pomalu uvolněně sestupujete dolů, ……… po schodech dolů, ……… pomalu a jistě. ……… Stupeň za stupněm, ……… níž a níž, ……… k zářivému světlu, ……… ke své vnitřní síle a jistotě. ……… Nyní jste uvolněni, ………úplně uvolněni, ……… klidní, ………klid začínáte pociťovat v celém vašem těle. ……… Vaše tělo je klidné a volné, ……… uvolnění a klid je stále větší, pevnější ……… a jistější. ……… Cítíte pohodu, ………jistotu ………a bezpečí. ……… Oddejte se tomuto pocitu, ………dovolte si prožít svoji jistotu a klid. ……… Jistotu a klid, který umocňuje vaše soustředění. ……… Soustředění stálé ……… a pevné. ……… Cítíte jak jste se schopni uvolnit a otevřít všemu pozitivnímu, ……… dobrému. ……… Cítíte jak vaše sebevědomí a odvaha vzrůstá. ……… Vaše vnitřní jistota je stále pevnější a zřetelnější. ……… Vaše odvaha a sebevědomí větší a větší, ……… jste jistí ……… pevní ……… a sebevědomí. ………Máte odvahu, ………máte odvahu si stanovit veliké cíle. ……… Den ze dne je vaše cesta zřetelnější a zřetelnější ……… a vy docházíte k přesvědčení. ……… Můj cíl je moje přání ……… a mé přání jsou moje schopnosti, ……… skryté schopnosti, které leží v nás. ……… Jsou obrazem toho co jste schopni dokázat, ……… cítím to ……… a vím ……… vše co má přede mnou vznikat ……… čerpá z mého myšlení a z mých představ, ……… z mé síly. ……… Moje představy už nejsou pouhým směním, ale mění se v silné vnitřní přesvědčení ……… mé vnitřní přesvědčení mi pomáhá najít směr mého konání. ……… Pomáhá mi jednat dobře a účelně. ……… Mé vnitřní pozitivní myšlení, ……… soustředění mých duševních sil ………mi nalézá cíl ……… hodnotný cíl mého úsilí a snažení. ……… Pozitivní cíl mé cesty ……… svůj cíl začínám vidět velmi přesně ……… ve všech podrobnostech ……… a detailech …………………………………………………………. Nyní již vím co chci. ……… Vím to zcela přesně. ……… Znám cestu ke svému cíli. ……… Věřím svému cíli, ……… věřím své pravdě. ……… Pociťuji ji a prožívám každičkou částečkou své osobnosti. ……… Cítím jak mě naplňuje vnitřním klidem ………a jistotou. ……… Cítím své skryté možnosti ……… a velikou sílu. ……… Sílu, kterou dosáhnu svého cíle. ……… Vím co chci, ……… vím to zcela přesně ……… a do všech podrobností. ……… Toto poznání mě naplňuje klidem a jistotou. ……… Toto poznání ……… dává smysl mému bytí. ……… Stávám se harmonickou osobností, ……… naplněnou láskou ……… a klidem. ……… Věřím ve smysl věcí a skutků. ……… Pociťuji sílu pravdy, které věřím. ………Cítím, že mne moje pravda dovádí k cíli ……… a naplňuje velkou silou a energií. ……… Svoji sílu, jistotu a energii vyzařuji do okolí ……… a získávám ostatní pro svoji pravdu. ……… Cítím, že se mohu na sebe spolehnout. ……… věřím, že jsem schopen uskutečnit svoje myšlenky ……. mám sílu, která pramení z mého vnitřního přesvědčení, ……… z mé pevné jistoty ……… a odhodlání ………mohu se na sebe spolehnout ……… věřím sám sobě ……… a intuici. ……… Znám svou cestu do dalších dnů ……… a těším se na všechny příští chvíle. ……… Očekávám svoji úspěšnou budoucnost s radostí, ……… chutí ……… a odhodláním. ……… Má cesta je cesta úspěchu. ……… Jsem šťasten, ……… protože vím, ……… že mohu, ……… pokud chci. ……… Věřím ve své schopnosti, ……… věřím sám sobě. ……… Cítím, že moje síla, je síla přírody. ……… Přírody, která se probouzí zas a znovu, ……… přes všechny překážky, ……… přes všechny útrapy. ……… Dává vznikat novému ………a původnímu. ……… Síla přírody, ……… také já jsem její součástí ……… pociťuji její smysluplnost ……… a sdílím její sílu. ……… Nezlomitelnou, ……… neutuchající sílu. ……… Objevující ……… a vítězící ……… znovu a znovu. ……… Jsem silný, ……… sebevědomý ……… a úspěšný. ………………………………

Komentáře