1. Dotýkejte se ho a zůstaňte mu nablízku. Buďte mu nápomocni, třebaže od smrti jeho blízkého uplynul již delší čas.
  2. Naslouchejte mu a mějte pochopení pro všechno, co vyjadřuje, ať je to hněv, smutek či popření. Respektujte, pokud mu není do řeči.
  3. Rozmyslete si předem, co řeknete. Některé věty jako: „ Nakonec máte ještě jedno dítě“ nebo : „ Je mu lépe, když už se nemusí trápit „ mohou být míněny dobře, ale truchlící si může myslet, že se snažíte jeho ztrátu snížit. Mnohem lepší je prosté: „ upřímnou soustrast „
  4. Vaše soustrast bude osobnější, když připomenete některé vlastnosti nebo epizody ze života zemřelého.
  5. Nabídněte mu i praktickou pomoc, např. pohlídání dítěte, péči o staršího člena rodiny, pomoc s rozesíláním smutečních oznámení nebo s přípravou pohřbu.
  6. Uvědomte si, že po osobní ztrátě člověk obzvlášť těžce prožívá různá výročí a svátky. Buďte přípravení pomoci i v tomto období.